Kategori : AHLAK

Nefsi Tanımak

Nefsi Tanımak

İleride onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun

Ayetullah Sistani, el'Irakiyye grubunun

Ayetullah Sistani, el'Irakiyye grubunun

Irak'ın tanınmış büyük İslam âlimlerinden taklit mercii Ayetullah el-Uzma Seyyid Ali Sistani, el'Irakiyye ittifakının başkanı İyad Allavi'nin, hükümetin kurulmasıyla ilgili hazırladıkları listeye destek vermeleri yönündeki isteği kabul etmedi.

Merceiyet Tüm Gruplara Eşit Mesafede

Merceiyet Tüm Gruplara Eşit Mesafede

Necef’teki evinde Irak’ın en yüksek dini otoritesi Ayetullah Sistani’yi ziyaret eden el-Irakiye Lideri İyad Allavi, dini merceiyetin tüm siyasi gruplara eşit mesafede durduğunu söyledi.

Nefsin Mertebeleri

Nefsin Mertebeleri

Nefs-i Emmâre Nefs-i emmâre denilen bedbaht nefis zenginleştikçe şımarır. Bilgisi

Selam ve Musafaha

Selam ve Musafaha

Sosyal bağlar sağlamlaştırılmaya muhtaçtırlar. Bu bağları pekiştirmek, genel sözle sağlanamaz.

Nefsi İslah Etmek İçin Bir Öğüt

Nefsi İslah Etmek İçin Bir Öğüt

Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler.

Yüce Allah’a Bazı Yakınlaşma Yolları

Yüce Allah’a Bazı Yakınlaşma Yolları

Allah’a yakınlaşma yolları insanların nefisleri sayısıncadır. Bu yüzden insanlardan her biri için bütün insanların sayısınca yollar vardır.

Gençlere Tavsiye

Gençlere Tavsiye

İslam mantığı bu değildir asla; insanoğlunun hayatı inanmak ve inandığı şey uğruna mücadele etmekle özetlenemez. İnanç mevzu bahis değildir İslam'da.

Kurân ve Sıla-i Rahim de Bulunmak

Kurân ve Sıla-i Rahim de Bulunmak

Hak Teâlâ’nın peygamberlerin ve imamların ısrar ettikleri beğenilmiş amellerden ve çok iyi işlerden biri de şüphesiz sıla-i rahimde bulunmaktır.

Şia

Şia"nın Manevi Mesajı

Şia'nın insanlara manevi mesajı bir cümleden fazla değildir. O da şudur: "Allah'ı tanıyınız." Diğer bir tabirle, "Saadete ve doğruluğa erişmeniz için Allah'ı tanımanız gerekir.

Müslümanların Aile Yapısını Örnek Almalıyız

Müslümanların Aile Yapısını Örnek Almalıyız

Rus Ortodoks Kilisesi, Rusya'da gelecek nesilleri tehdit edeceğinden endişe duydukları aile kurumunun ortadan kalmaması için "Müslümanların aile yapısını örnek almalıyız" dedi.

Peygamberlerin Büyük Hedefi

Peygamberlerin Büyük Hedefi

Peygamberlerin hedeflerinden biri belki de en önemlisi insanların nefislerini tezkiye ederek, arındırmak ve en güzel bir şekilde yetiştirmekti.

Dinde Sabır

Dinde Sabır

Materyalistlerin, dindeki sabır çağrısını istismar ederek, kendi hedefleri doğrultusunda sabrın: "Hakkımı kıyamette alırım" anlayışını ifade ettiğini ve böylece sabrın, halkı zulüm karşısında boyun eğip teslim olmaya davet etmek demek olduğunu göstermeye çalıştıklarına işaret etmiştik.