Kategori : AHLAK

Kurân ve Sıla-i Rahim de Bulunmak

Kurân ve Sıla-i Rahim de Bulunmak

Hak Teâlâ’nın peygamberlerin ve imamların ısrar ettikleri beğenilmiş amellerden ve çok iyi işlerden biri de şüphesiz sıla-i rahimde bulunmaktır.

Şia

Şia"nın Manevi Mesajı

Şia'nın insanlara manevi mesajı bir cümleden fazla değildir. O da şudur: "Allah'ı tanıyınız." Diğer bir tabirle, "Saadete ve doğruluğa erişmeniz için Allah'ı tanımanız gerekir.

Müslümanların Aile Yapısını Örnek Almalıyız

Müslümanların Aile Yapısını Örnek Almalıyız

Rus Ortodoks Kilisesi, Rusya'da gelecek nesilleri tehdit edeceğinden endişe duydukları aile kurumunun ortadan kalmaması için "Müslümanların aile yapısını örnek almalıyız" dedi.

Peygamberlerin Büyük Hedefi

Peygamberlerin Büyük Hedefi

Peygamberlerin hedeflerinden biri belki de en önemlisi insanların nefislerini tezkiye ederek, arındırmak ve en güzel bir şekilde yetiştirmekti.

Dinde Sabır

Dinde Sabır

Materyalistlerin, dindeki sabır çağrısını istismar ederek, kendi hedefleri doğrultusunda sabrın: "Hakkımı kıyamette alırım" anlayışını ifade ettiğini ve böylece sabrın, halkı zulüm karşısında boyun eğip teslim olmaya davet etmek demek olduğunu göstermeye çalıştıklarına işaret etmiştik.

Ahlak İlminin, Eğitiminin Önemi ve Yararları

Ahlak İlminin, Eğitiminin Önemi ve Yararları

Nefsine karşı savaşan ve kalplerini kötülüklerden arındırmaya çalışan bazı salih ve takvalı kardeşler, ahlak ilmini öğrenmeye çalışmanın gerekliliği hakkında yanılgıya düşmüşlerdir.

Aklın Özellikleri

Aklın Özellikleri

Akıl en büyük kalkandır; Rivayetlerde akıl, hidayet çırağı, keskin kılıç ve güvenilir bir müşavir sıfatlarıyla tanımlanmıştır.

Kemale Nasıl Ulaşılabilir?

Kemale Nasıl Ulaşılabilir?

Kemal, fiiliyat ve sırf varlık demek olup, kuvve ve kabiliyetin olmaması demektir veya bir şeyin son halinde sahip olması gereken sıfat ya da sıfatlar demektir.

İman ve İslam

İman ve İslam

Bu bölümde şu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız ki iman ile İslam arasındaki nispet nedir?

Sadakanın Önemi

Sadakanın Önemi

Hacca müşerref olduğum yıl, rabbani âlim merhum Hacı Şeyh Muhammed Cevad Bîdâbadî de oradaydı. Yolculuk sırasında haramiler hacıların çoğu mallarına el koymuşlardı.

İlmin Fazileti

İlmin Fazileti

Her kim ilim öğreneceği bir yolda yürürse Allah onu cennete giden bir yola koyar ve melekler ondan razı olarak kanatlarını ilim talibi için gerer.

Ayetullah Sistani’nin Seçim Bildirisi

Ayetullah Sistani’nin Seçim Bildirisi

Parlamento seçimleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle aziz Irak ülkesinin geçirmekte olduğu şu kritik durumlar göz önünde bulundurulduğunda bu seçimler herkesin özlemle beklediği yasama ve yürütme organının en güzel şekilde görevi üslenmesi için tek çıkış yoludur.

Ahiret

Ahiret

İslâm, insanlardan dünyayı olduğu gibi tanımalarını, amel ve hareketlerini bu görüşle uyumlu bir hâle getirmelerini istiyor. Dünyayı böyle tanıyan kimseler ona tutulmaz,