Kategori : AHLAK

Akıl

Akıl

Kimi zaman insan Allah’ın büyük nimetlerinden ve lütuflarından gafil olur. Akıl, insanları hayvanlardan ayırt eden ancak unutulan ve gaflet edilen en büyük nimettir.

Nefsini Hesaba Çek!

Nefsini Hesaba Çek!

Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: "Kıyamet’te sizi hesaba çekmeden bu dünyada kendinizi hesaba çekin ve Kıyamet’te amelleriniz tartılmadan bu dünyada amellerinizi tartın."

Kalbimizin Duası

Kalbimizin Duası

Allah'ım Bana bir insanın elinden tutmadan önce, kalbinden tutmanın sırlarını öğret, Ya Rabbi!

İlmin Fazileti 

İlmin Fazileti 

Her kim ilim öğreneceği bir yolda yürürse Allah onu cennete giden bir yola koyar ve melekler ondan razı olarak kanatlarını ilim talibi için gerer.

GIYBET

GIYBET

Gıybet Kuran-ı Kerim’de ve sünnette kınanmış, azap vaad edilmiş, akibetinin çok korkunç olduğu bildirilmiş büyük günahlardandır.

Tevbe, İbadet ve Dua Baharı

Tevbe, İbadet ve Dua Baharı

İmam Cafer-i Sâdık (a.s) ceddi Resulullah'tan (s.a.a) şöyle nakletmektedir: "Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin tevbe edip bağışlanma dileyin.

İslami Ahlak 3 (Ayetullah Sistani)

İslami Ahlak 3 (Ayetullah Sistani)

Allah’ın mümin kardeşlerine verdiği nimetlerin devamını istemek, onlara şer ve kötülüklerin ulaşmamasını dilemek Yüce Allah’ın sevdiği şeylerdendir.

İslami Ahlak 2 (Ayetullah Sistani)

İslami Ahlak 2 (Ayetullah Sistani)

Şartları oluştuğu zaman her mümin erkek ve kadına doğruyu emredip kötülüklerden men etmesi vacip ibadetlerdendir.

İslami Ahlak (Ayetullah Sistani)

İslami Ahlak (Ayetullah Sistani)

Komşuluk hakkı akrabalık hakkına yakındır. Bu hakta Müslüman komşuyla,Müslüman olmayan komşu aynıdır.

Dostları Ziyaret Etmek

Dostları Ziyaret Etmek

Kim Allah rızası için din kardeşini ziyaret ederse Yüce Allah şöyle der

Resulullah'ın (s.a.a) Adap ve Ahlakı

Resulullah'ın (s.a.a) Adap ve Ahlakı

Bir gün adamın birisi camiye girdi, Resulullah (s.a.a) ise yalnız oturmuştu, Hazret o adam için yer açtı veya yerinden kımıldadı.

Dil

Dil

Bu ayeti Kerimeden de anlaşıldığı gibi Allah-u Teala'nın insana lütfettiği en büyük nimetlerden birisi de dil ve konuşma nimetidir.

Takva ve Büyük Günahlar

Takva ve Büyük Günahlar

Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) ve Ehl-i Beyti’nin hadislerinden anlaşıldığı gibi insanın kurtuluşuna vesile olacak şey takvadır. Takva lügatta korunmak ve sakınmak anlamına gelir