Kategori : AHLAK

GIYBET

GIYBET

Gıybet Kuran-ı Kerim’de ve sünnette kınanmış, azap vaad edilmiş, akibetinin çok korkunç olduğu bildirilmiş büyük günahlardandır.

Tevbe, İbadet ve Dua Baharı

Tevbe, İbadet ve Dua Baharı

İmam Cafer-i Sâdık (a.s) ceddi Resulullah'tan (s.a.a) şöyle nakletmektedir: "Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin tevbe edip bağışlanma dileyin.

İslami Ahlak 3 (Ayetullah Sistani)

İslami Ahlak 3 (Ayetullah Sistani)

Allah’ın mümin kardeşlerine verdiği nimetlerin devamını istemek, onlara şer ve kötülüklerin ulaşmamasını dilemek Yüce Allah’ın sevdiği şeylerdendir.

İslami Ahlak 2 (Ayetullah Sistani)

İslami Ahlak 2 (Ayetullah Sistani)

Şartları oluştuğu zaman her mümin erkek ve kadına doğruyu emredip kötülüklerden men etmesi vacip ibadetlerdendir.

İslami Ahlak (Ayetullah Sistani)

İslami Ahlak (Ayetullah Sistani)

Komşuluk hakkı akrabalık hakkına yakındır. Bu hakta Müslüman komşuyla,Müslüman olmayan komşu aynıdır.

Dostları Ziyaret Etmek

Dostları Ziyaret Etmek

Kim Allah rızası için din kardeşini ziyaret ederse Yüce Allah şöyle der

Resulullah'ın (s.a.a) Adap ve Ahlakı

Resulullah'ın (s.a.a) Adap ve Ahlakı

Bir gün adamın birisi camiye girdi, Resulullah (s.a.a) ise yalnız oturmuştu, Hazret o adam için yer açtı veya yerinden kımıldadı.

Dil

Dil

Bu ayeti Kerimeden de anlaşıldığı gibi Allah-u Teala'nın insana lütfettiği en büyük nimetlerden birisi de dil ve konuşma nimetidir.

Takva ve Büyük Günahlar

Takva ve Büyük Günahlar

Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) ve Ehl-i Beyti’nin hadislerinden anlaşıldığı gibi insanın kurtuluşuna vesile olacak şey takvadır. Takva lügatta korunmak ve sakınmak anlamına gelir

Söz Taşıma

Söz Taşıma

İslam, daima Müslümanlar ve muminler arasında sadakat, samimiyet, doğruluk, sevgi ve muhabbetin hâkim olmasını ve böylece her yerde huzur ve sükûnet yaşanmasını istiyor.

Kibir ve Büyüklük Taslamak

Kibir ve Büyüklük Taslamak

Kibir ve büyüklük taslamak" büyük günahlar listesinde yer alan en önemi günahlardan birisidir. Biz bu konuyu aşağıdaki başlıklar altında ele almaya çalışacağız

İsraf

İsraf

Bu yazıda büyük günahlardan birisi sayılan ve maalesef yaygın olan ve fazla dikkate alınmayan israf günahının önemini ve çeşitli boyutlarını açıklamaya çalışacağız.

Kalbi Yumuşatan ve İhya Eden Şeyler

Kalbi Yumuşatan ve İhya Eden Şeyler

Resul-i Ekrem (s.a.s): "Bir kişi kendi kalbinin katılığı ve taşlaşmasından şikayet edince, Allah Resulü ona şöyle buyurdu: "Kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakir doyur ve öksüzün başına elini çek (onlara şefkat göster)."