Kategori : AHLAK

Söz Taşıma

Söz Taşıma

İslam, daima Müslümanlar ve muminler arasında sadakat, samimiyet, doğruluk, sevgi ve muhabbetin hâkim olmasını ve böylece her yerde huzur ve sükûnet yaşanmasını istiyor.

Kibir ve Büyüklük Taslamak

Kibir ve Büyüklük Taslamak

Kibir ve büyüklük taslamak" büyük günahlar listesinde yer alan en önemi günahlardan birisidir. Biz bu konuyu aşağıdaki başlıklar altında ele almaya çalışacağız

İsraf

İsraf

Bu yazıda büyük günahlardan birisi sayılan ve maalesef yaygın olan ve fazla dikkate alınmayan israf günahının önemini ve çeşitli boyutlarını açıklamaya çalışacağız.

Kalbi Yumuşatan ve İhya Eden Şeyler

Kalbi Yumuşatan ve İhya Eden Şeyler

Resul-i Ekrem (s.a.s): "Bir kişi kendi kalbinin katılığı ve taşlaşmasından şikayet edince, Allah Resulü ona şöyle buyurdu: "Kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakir doyur ve öksüzün başına elini çek (onlara şefkat göster)."

Riya

Riya

Riya kelimesi "gösteriş" demektir. Ayet ve hadislerden anlaşıldığı üzere, "riya", bir ameli Allah rızası için değil başka bir gayeyle, mesela ona buna gösteriş olsun ve başkalarına iyi gözüksün diye yapmaktır.

Gıybet (Dedikodu)

Gıybet (Dedikodu)

Gıybetin büyük günahlardan olduğunda hiçbir şüphe yoktur; muhtelif hadislerde bu günahı yapanlara azap vaadi verilmiştir. Ve bir çok hadis ve ayetlerdeki açıklamalardan bu günahın ne kadar kötü bir günah olduğu ortaya çıkmaktadır.

Yalan Söylemek

Yalan Söylemek

En önemli büyük günahlardan birisi de, "yalan" söylemektir. Bu günah da maalesef çok büyük, tehlikeli ve önemli olmasına rağmen insanlar arasında en yaygın günahlardan birisidir.

Kin ve Kincilik

Kin ve Kincilik

İnsanoğlu fıtrat ve yaratılış gereği bir takım dürtüleri içerisinde taşımaktadır. Öyle ki bu dürtülerin etkisiyle bazı yanlış hislerin insanda oluşmasına yol açar.

Mutluluk Nasıl Elde Edilir?

Mutluluk Nasıl Elde Edilir?

Hayat, İlahî bir nimet ve büyük bir sermayedir; onun değeri maddî hiçbir şeyle ölçülemez. Yaşam, bir yolculuğa benzer; çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık aşamalarını katederek sonsuza doğru sürüp gitmektedir.

İnsanı Cehennemlik Yapan Sebepler

İnsanı Cehennemlik Yapan Sebepler

Kıyamet gününde vuku bulacak ilginç sahnelerden biri cennet ehli ile cehennem ehli arasında cereyan edecek karşılıklı konuşmalardır;

Allah Sevgisi

Allah Sevgisi

İnsan gönlünün idrak edip varabileceği en yüce ve kutsal duygu Allah sevgisidir. İyilik güzellik ve kemali sevmek insanın fıtratında koyulan bir şeydir

Ayetullah el-Sistani Davos'a Gitseydi

Ayetullah el-Sistani Davos'a Gitseydi

Ayetullah El Sistani geçtiğimiz hafta yapılan Davos toplantısına gitseydi. Irak'ın geleceğine ait fikirlerini açıklasaydı. Söyledikleri dünya basınında süper değil 'hiper' manşet olurdu.