Kategori : AHLAK

Ramazan Ayının Amelleri

Ramazan Ayının Amelleri

“Allah’ım! Beni yaşattığın müddetçe Beytü’l-Haram’ının (Kâbe’nin) haccını bu yıl ve her yıl kolaylık, sağlık ve bolluk içinde bana nasip eyle.

Ramazan Gecelerinde Müstehap Olan Ameller

Ramazan Gecelerinde Müstehap Olan Ameller

"Allah-u Teâlâ, ramazan ayının her gününün son saatinde bir milyon insanı (azaptan) azat eder. Allah-u Teâlâ'dan dile ki, seni de onlardan saysın."

Helal Kazanç

Helal Kazanç

Çalışan kişi, Allah'ın dostu olan kimsedir.

Büyük günahlardan kaçınmak küçük günahların keffaresidir

Büyük günahlardan kaçınmak küçük günahların keffaresidir

Siz eğer yasaklanan büyük günahlardan sakınırsanız, biz sizin küçük günahlarınızı örteriz. Ve sizi, saygı ve ikram göreceğiniz şerefli bir mevkiye çıkarır ve neticede pek hoş, çok değerli ve ikramı bol bir yere yerleştiririz. (Nisa 31)

Genç, İlâhî Rahmet ve Lütfun Kapsamındadır

Genç, İlâhî Rahmet ve Lütfun Kapsamındadır

Ergenlik döneminin başlaması ve gençliğe ilk adımın atılmasıyla insanın sorumluluk dönemi başlamış olur ve bu evreden sonra yaptığı tüm eylemleri kıyamet gününde karşısına cevaplaması gereken sorular olarak karşısına çıkar.

EBEDİ MUCİZE KURÂN

EBEDİ MUCİZE KURÂN

Muhammed'in (s.a.a) yüce dininin doruğunda ebediyen ışık saçacak bir meşale olan Kur'ân-ı Kerim, en parlak ve en aydın beşerî düşüncelerin ötesindedir

İslâm Öncesi Kadının Yeri

İslâm Öncesi Kadının Yeri

Arap toplumunda kadın; babanın, kocanın veya oğlun servetinden sayılan bir eşyaydı, miras bırakılabiliyor veya alınabiliyordu