ALKOLÜN HER İKİ DÜNYADAKİ ZARARI

ALKOLÜN HER İKİ DÜNYADAKİ ZARARI


    Alkolün tarihçesi insan tarihi kadar eskidir. İnsanoğlu bitkileri işlemeye başlar başlamaz alkolü de icat etmiştir. Hemen her toplulukta görülen alkolün kullanma sebepleri de milletlere göre değişmiştir. Örneğin; Şamanlar da var olan gök tanrı inancı gereği bir hak alem vardı, bu hak alemle irtibat kurmak için içki içilirdi. Dolayısıyla içki içen insanlar bazı hayallere dalar, gerçekte var olmayan şeyleri varmış gibi görürler Şamanlarda içkinin tesiriyle bazı şeyleri gördüklerini zan eder bununda hak dünyayla irtibata girdiğini sanırlardı. Alkol kullanımında fertler kendilerine bazı mazeretler bulurlar. Mesela kimi cesaretlenmek için içer, kimi eğlenmek ve kendinden geçmek için, kimi derlerini o an için aklından atabilmek için içer kimi ise alışkanlıktan (alkolik olduğundan) dolayı içer.

   Evet, hemen hemen tüm toplumlarda içki olmasına rağmen, hele bazı toplumların adet ve kültürü olmasına karşın alkol hiçbir toplumca benimsenmemiş ve iyi karşılanmamıştır. Alkol almak putperestliğin vaz geçilmez özelliği olmasına rağmen fazlası hiç hoş görülmemiştir. Hele bazı putperestler hiç alkol almamış ailelerini de bundan uzak tutmuştur.

    Bütün semavi dinler ( Allah'ın gönderdiği dinler) alkolü yasaklamıştır. Bu dinlerin içinde özellikle İslam dini insanın tüm sermayesi olan aklı işlevsiz bırakan alkolü şiddetle yasaklamıştır. Allah yüce Kur-an’ı keriminde içkiyi yasaklarken şöyle buyuruyor “ Ey iman edenler Hamr (alkol)…şeytanın işlerinden olan bir pisliktir ondan kaçının”(Maide 90.ayet) alkolün Kur-an da geçen ismi Hamr dır, Hamr Hamur kelimesiyle aynı köktendir. Hamura hamur denilmesinin sebebi şudur; genelde hamur yoğrulduktan sonra acıması ve olgunlaşması için üzeri bir bezle örtülür, işte o örtme işine hamur denilir. Hamr bir şeyin üzerini örtmek demektir, içkide aklın üzerini örtüp aklı işlevsiz hale getirdiği için Hamr denir. İslam’ın alkolü yasaklamadaki amacıda budur. İnsanın en kıymetli sermayesi olan, insanı diğer canlılardan ayıran, insanı insan yapan, doğruyu yanlıştan ayırmasını sağlayan aklın üzerini örttüğü içindir. Gerçektende öyle değil midir? Bizleri hayvandan ayıran aklımız değil imdir? Bizleri topluma sokan akıl değil midir? Bizlere insan muamelesi yapılmasını sağlayan akıl değil midir? Sarhoş bir insandan her kes kaçmaz mı? Nasıl ki köpeği gördüğümüz zaman onun zararından kaçmak için ondan uzaklaşıyoruz veya yolumuzu değiştiriyoruz isek sarhoşu da gördüğümüz zaman ondan hem kendimizi hem de ailemizi kaçırmıyor muyuz? Nedir bu adama hayvan muamelesi yaptırtan? Tabii ki Alkol! Mensup olduğumuz din bunu haram etmese bile, böyle bir hayvan muamelesinden kurtulmak için alkolü terk etmemiz yeterli sebep değil midir?

    Buraya kadar anlattığımız, alkolün insanlara bu dünyada verdiği toplumsal zarar. Ya alkolün sağlığımıza verdiği zarar!!! Biraz da alkolü tıp açısından inceleyerek insan sağlığına olan zararlarını görelim. İlk önce bunu belirtelim ki bazıları alkolün azda olsa vücuda faydalı olduğunu söylüyorlar. Hele bazı hastalıkların tedavisinde alkol kullanılması gerektiğini savunanlar bile var. En tanınmış ve en iyi bilim adamları bu görüşe karşı çıkarak alkolün esasen zararlı bir bileşim olduğu, zararlı bir şeyden de ilaç ve tedavi olamayacağını söylüyorlar. Bunu destekleyen bir hadis var “ Haramda şifa olmaz” araştırmalara göre alkolün % 10 midede kalır gerisi bağırsaklar yoluyla kana karışır, vücudun savunma sistemi vücuda giren bu zararlı şeyi dışarı atmak için harekete geçer ve onu kandan ve vücuttan temizleyerek dışarı atmak ister. Mide bunu birçok zaman kusarak yapar. Tabii ki Allah'ın yarattığı bu savunma sistemini çok alkol alarak bozmaz isen bu işlevini yapmaya devam eder.

    Alkol uyku düzensizliği yapar. Karaciğerde hasar yaparak kansere kadar çeşitli hastalıklara yol açar. Ayriyeten kısırlar üzerinde yapılan araştırmada kısır hastalarının% 10’nun alkolden dolayı kısır kaldıkları kanıtlanmıştır. Yine cinsel organı küçük olan hastaların % 30’nun alkol yüzünden olduğu ispatlanmıştır. Göz bozukluğu, unutkanlık ve anne babanın alkol kullanmalarından dolayı özürlü doğan bir çok vakanın var olduğunu da unutmamalı. Akıl hastalarının % 40-50 oranı alkol yüzündendir. Cinayetlerin % 85’i, Eş dövmelerinin % 70, işe gitmeyenlerin %70 alkol yüzündendir. Bu istatistikler DST ( Dünya sağlık Teşkilatının) Türkiye’nin de içinde bulunduğu istatistiklerdir. Bu, içkinin bu dünyada ki zararı birde öbür dünyada ki zararları var.

    Alkol, Kur-an da açıkça yasaklanmıştır. Kur-an ’nın birçok yerinde alkolden bahsedilirken, onun kötü bir şey olduğunu, alkolün şeytanın işlerinden olduğunu, bundan dolayı da insanlar arasında düşmanlık yarattığını vurgulayarak alkolün bu sebepten haram edildiği anlatıyor.

    Kur-an, alkolü aşamalı olarak haram etmiştir. Cahiliye döneminde alkol insanlar arasına o kadar yerleşmiştir ki, onu bir anda yasaklamak zordu. Bu nedenle Allah alkolü dört aşama da yasakladı. Bu ayetler sırasıyla böyledir;

    1-Hurmadan ve üzümden şarap yaparsınız, (fakat) ondan güzel rızkta elde edebilirsiniz şüphesiz bunda akıl sahipleri için bir delil vardır. (Nahl / 67) ayete dikkat edilirse Allah'ın nimetlerini iyi yola da kötü yola da kullanabileceğimizi söylüyor. Ayetin sonunda akıl sahipleri kelimesini kullanarak akıllı insanların Allah’ın nimetlerini iyi yolda kullanacaklarını anlatıyor. Burada Allah, akıl sahiplerini düşünceye sevk ediyor.

   2- ikinci aşamada Allah alkolün zarından bahsedip konuyu biraz daha açarak şöyle diyor; “ Sana şarap ve kumarın hükümlerini soruyorlar. Deki : ikisinde de hem günah (zarar) var hem insanlara faydalar var, fakat günahları faydasından çoktur.” (Bakara / 219) burada Allah, alkol da bir günah olduğunu yani onun insana zarar olduğunu anlatıyor. Burada alkolün faydasından maksadın ne olduğunu bazı tefsirler şöle beyan eder; alkol insanın düşünce sistemini sarstığı için derdini bir an olsun unutturur. Veya insanın doğru düşünmesini engelleyip insana yapmaması gereken tehlikeli işleri geçici bir cesaret vererek yaptırdığı için onda bu gibi faydalar olduğunu söylüyor. Gerçi bu işler insanlar gözünde faydadır yoksa Allah katında bu fayda değildir. Ama alkolün zararının daha fazla olduğunu Allah vurguluyor.

    3- Üçüncü aşama da Allah, alkolü insanı bazı kutsal işlere yaklaşmamasını o kutsal zamanlarda alkollü olmamasını isteyerek şöyle diyor; “Sarhoş anda namaza yaklaşmayın” bir Müslüman’ın günde beş vakit namaz kılması gerekir. Bunun ilki sabah namazıdır. Sonu ise yatsı namazıdır. Bu ayet indikten sonra Müslümanlar sabahtan akşama kadar alkol alamazlardı. Yalnızca akşamları alkol alabildilerdi. Buraya dikkat edilirse yavaş yavaş alkolden uzaklaştırmanın olduğu görülecektir. zaten önceden alkolün kötülüğünü de Allah bildirmişti onun zararlı olduğunu da insanlar kendilerine dikta ettiriyorlardı. Artık gündüzleri alkol almıyorlardı. Yani Allah artık insanları kesin hüküm için hazırlamıştı.

    4- Dördüncü aşamada artık halkın hazır olduğunu gören Allah, kesin hükmünü göndererek alkolü şu cümlelerle haram etti; “Ey inanlar alkol ,kumar…şeytan işlerindendir ve birer pisliktir,bunlardan kaçının ve muradına erenlerden olun. Bu ayet artık alkolü yasaklayarak inananların ondan uzak durmasını istiyordu. Allah ilk hitabında inananlar diyerek şunu kast ediyor benim hükümlerime ancak gönülden inananlar uyar. Yani Allah'ın hükümlerine uymayanlar gerçek kalple iman etmemişlerdir. Allah bundan kaçının cümlesiyle de yasağı bildirmiştir yani alkol artık haramdır.

    Bizlere ayrılan bölüm bundan fazlasını açıklamamamızı söylüyor. Daha fazla bilgi için bu hususta yazılmış kitaplara müracaat etsinler. Buraya kadar anlattığımız Kur-an’ın alkolle ilgili sözleriydi.

    Konu hakkında, Allah Resulü ve Ehl-i beytinden gelen hadislere de bakmakta fayda var. Çünkü hadisin görevi Kur-an’ı açmak, yorumlamak ve insanları bilgilendirmektir.

     Resulullah şöyle buyuruyor; “Alkol alan biri, dili dışarıda ve susuz ölür, kıyamet gününde ise mahşer meydanına yüzü siyah, ağzı eğri gelir. Ve zinakarların vücutlarından akan iltihapla onların susuzlukları giderilir. Tabii ki tövbe eden için bu geçerli değildir.

    İmam Cafer Sadık (a.s) ise şöyle buyurur; “Alkol tüm kötülüklerin başıdır, alkol kullanan biri susuz ölür, susuz dirilir (kıyamette) ve susuz cehenneme girer” dikkat edilirse iki hadiste de susuz ölmekten bahsedilmiştir. Allah'ın emrine uymayıp içki içen biri öldüğü zaman canını Azrail’e teslim ettiği zaman çok susar. O anda ona su dahi içirseler onun susuzluğu gitmez. O yine susuz olur ve suya hasret ölür. Resulullah; kendisi içmese bile içki içenle oturanı bile lanetler.

     Kutsal sayılan günlerde içki içmek daha günahtır, Ramazan ayında içki içen birini Hz. Ali cezalandırdığında fazladan bir ceza uyguladığını gören biri bu fazla cezanın sebebini sorduğunda; Hz. Ali bu şâhısa “içki içtiği için 80 sopa vurdum. 20 sopa ise ramazan ayının hürmetini hiçe saydığı için vurdum.” Der. Bu olaydan anlaşılıyor ki kutsal, mübarek günlerde içmek daha günahtır. Tövbe tüm günahların af kapısıdır, tövbe edip şeytandan kurtularak özgür olalım.

Google+ WhatsApp