ARAMA SONUÇLARI : 200 adet sonuç bulundu

Hac- Mescid-i Nebi

Hac- Mescid-i Nebi

Mescid-i Nebi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak açısından şu bilgileri sunuyoruz:

Hac Amellerinin Manevi Gerçekleri

Hac Amellerinin Manevi Gerçekleri

Allame Meclisi (r.a), Bihar’ul-Envar adlı kitabında İmam Cafer Sadık (a.s)’ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

Temettü Haccı

Temettü Haccı

Bu konunun izahına ve tarihsel boyutuna girmeden önce konuyu fıkhı boyuttan ele alıp bu konudaki görüşleri önce zikredelim.

Hz. Muhammed (s.a.a) ve Kurân

Hz. Muhammed (s.a.a) ve Kurân

Yedinci asırda bütün dinler şu vaziyette idi: Biri çıkıp da gerçekten İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın veya diğer peygamberlerin getirdiği esasları elde etmek isteseydi, bunlara ulaşamazdı.

Emevî Çetesi

Emevî Çetesi

Bu çeteye en çok bağlılık gösterenler Amr b. Hüreys, Ammare b. Velid, Hucr b. Amr, Ömer b. Sa'd, Ebu Musa Eş'arî'nin oğlu Ebu Burde, Talha b. Übeydullah'ın oğulları İsmail ve İshak gibi kimselerdi.

Hacc'da Kutsal Mekanları Tanıyalım

Hacc'da Kutsal Mekanları Tanıyalım

Mukaddes Hac günlerini yaşamaktayız. Bugünler gelip çatınca milyonlarca muvahhid insanın yüreği kutsal mekanlarda Mekke ve Medine için yanıp tutuşmakta ve ömürlerinde bir kez bile olsa bu kutsal mekanları ziyarete arzulamaktalar.

Tevhidin En Güzel Nağmesi, Namaz

Tevhidin En Güzel Nağmesi, Namaz

Her yıl düzenlenen namaz oturumu, İran kentlerinin atmosferini namazın hoş kokusu ile doldururken, Allah'a yakınlaşmanın heyecanını gönüllerde canlı tutuyor.

Me'mun'un Amaçları

Me'mun'un Amaçları

Me’mun’un ısrarla yapılmasını istediği bu evlilik, tam anlamıyla siyasi bir olaydı. Me’mun’un bu evlilikten aşağıdaki şu amaçları güttüğünü söyleyebiliriz.