Astronomi Araştırma Merkezimiz 3 Dilde Web Hizmetine Başladı.

Astronomi Araştırma Merkezimiz 3 Dilde Web Hizmetine Başladı.

Astronomi Araştırma Merkezimiz İngilizce, Arapça ve Fasça olarak âlemi keşfetmek isteyenlere 24 saat hizmet vermektedir.

Astronomi Araştırma Merkezi

Hiç şüphesiz her kesinde bildiği gibi bütün deliller insanın alem de bulunan diğer bütün canlılardan daha üstün olduğunu göstermektedir. Akıl ise bu üstünlüğün asıl sebebidir. Al-i İmran suresinin 190. ayetinin buyurduğu üzere: “Gerçekten de göklerin ve yeryüzünün yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde aklı tam olanlara deliller var.” İnsanlar geçmişten günümüze kadar kendileri, etrafındakiler ve dünya ve özelikle kâinat hakkında düşünmüşlerdir. Bundan dolayı Hz. Ayetullah uzma Sistanî’nin (Allah uzun ömürler versin) büro sorumlusu ve Alulbeyt Genel Sekreteri Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Şehristanî’nin (Allah uzun ömürler versin) yönetimiyle böyle bir merkezin h.k 1418 yılında açılmasına karar vermiştir.

Bu merkez özel sınıflar oluşturarak değişik alanlarda dersler vermektedir. Bu dersler kısaca şunlardan ibarettir:
1-Astronomi ilminin tarihi.
2- Güneş Sistemi.
3-İslami Yıldız İlmi.
4- Astronomi Fiziği.
5- Jeoloji ve buna benzer astronomi ile ilgili dersler.

Şu ana kadar yaklaşık olarak 150 öğrenci en iyi üniversite ve havza öğretmenlerinin eğitimi ve gözetimi altında eğitim almışlardır.
Bu eğitim dönemlerinde en iyi ve modern araç gereçler, bilgisayarlar, internet ile irtibat kurularak en dakik haritalar çizilmektedir. Özel astronomi kütüphanesi, sesli ve görsel araç gereçler bu merkezde bulunmaktadır. İlmi heyette bulunan hocalar bu merkezin ilerlemesi ve yayılması için ellerinden gelen en iyi çalışmaları yapmaktadırlar.
Bu merkezin diğer faaliyetleri arasında dünya genelinde astronomi ilmi ile ilgili makalelerin tercüme edilmesi ve internet üzerinden değerli araştırmacıların hizmetine sunulmasını sayabiliriz. Aynı zamanda dakik bilgisayar programları yardımıyla şer’i vakitler ile ilgili takvimin hazırlanmasın da bu hizmetler arasındadır.
Şu noktaları hatırlatmak gerekir ki; bu merkez kıble, ayın mübarek Ramazan ayında görülmesi, astronomi meseleleri ile ilgili sorulara cevap verebilecek yetenekli ve bilgili insanların eğitilmesi alanında da önemli atılımlar yapmıştır. Ve ilmi ve diğer alanlarda seminerlerin düzenlenmesi bu merkezin diğer faaliyetlerinden birisidir.
Bunların yanında sayısız hizmetlerinden bir kısmını da şöyle sıralayabiliriz:
1-Astronomi fakültesinin kurulması.
2- Rasathane kurulması.
3-Astronomi hakkında İslam bilginlerinin yazmış olduğu eserlerin çap edilmesi.
4- Astronomi hakkında yeni yazılmış kitapların çap edilmesi.
5- Yıldız takviminin çap edilmesi.

Adres: Bulvar-ı Emin, Trafik Polisi şubesi yanı. KUM / İRAN
Telefon: 0098 251 2936313-5
Faks: 0098 251 2913555

URL:  http://www.nojumi.org/
Email:  [email protected]

Google+ WhatsApp