Aşura Kıyamının Hedefleri

Aşura Kıyamının Hedefleri

Kuskusuz, her hareket bir hedefle olmalıdır ve başarıya ulaşmak için bu, gereklidir. Bazı savaşlar için galibiyet hedef olabilir, ama ilahî savaşlar için galibiyet söz konusu değildir.

Aşura Kıyamının Hedefleri
Kuskusuz, her hareket bir hedefle olmalıdır ve başarıya ulaşmak için bu, gereklidir. Bazı savaşlar için galibiyet hedef olabilir, ama ilahî savaşlar için galibiyet söz konusu değildir. Burada birtakım maslahatlar ve ilahî hedefler söz konusudur. Nitekim Uhud Savası'nda Müslümanlar üstünlük açısından savası kaybetmişlerdi, ama her halükârda Peygambere itaat etmenin gerekli olduğunu anlamış ve sonraki savaşlarda asıl galibiyeti, yani İslam'ın hüküm sürdüğü nebevî hükümeti elde etmeyi başarmışlardı.
İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela olayındaki hedefi de böyleydi. Sayısal çokluk ve silah gücü bakımından düşman ordusunun galip geleceğini, kendisini ve beraberindeki Hüseynîleri öldüreceklerini çok iyi biliyordu. Buna göre İmam'ın galip gelmek için savaştığını düşünmek, çok yersiz ve anlamsız bir düşünce olurdu. O halde imam (a.s), kendisinden sonra gerçekleşeceğini umduğu birtakım değerler için, yan semavî hedefler üzere mücadele sergilemiş ve bu uğurda şehit olmuştu.
İste, bu mukaddes hedeflerden bazıları şunlardı:
1-İslam'ı ihya etmek.
2-Müslümanları gafletten uyandırmak ve Emevîlerin gerçek yüzünü ortaya koymak.
3-Peygamber sünnetini ihya etmek.
4-Toplumu ıslah etmek ve harekete geçirmek.
5-Beni Ümeyye'nin İslam ümmeti üzerindeki diktatör saltanatını yok etmek.
6-İnsanların iradesini kaba kuvvet karsısında özgürleştirmek.
7-Hakkı hâkim kılarak hak yolunda gidenleri güçlendirmek.
8-Toplumsal adaletin ve ilahî kanunların uygulanmasını sağlamak.
9-Bidatleri yok etmek.
10-Bir eğitim mektebi oluşturarak topluma şahsiyet kazandırmak.
Bu hedefler, hem İmam Hüseyin'in (a.s), hem de askerlerinin düşünce ve amellerinde görülüyordu. Nitekim İmam Hüseyin'in (a.s) su cümleleri onun hedeflerini ifade eder: "Şüphesiz ben, ceddimin ümmetini ıslah etmek için kıyam ettim. 2yiligi emretmek, kötülükten sakındırmak, ceddimin ve babam Ali'nin yaptıklarını yapmak istiyorum." (1)
Basra büyüklerine yazdığı mektupta da söyle buyuruyordu: "…Ben, sizi Allah'ın kitabına ve Peygamber'in sünnetine çağırıyorum. Şüphesiz sünnet öldürülmüş ve bidatler ihya edilmiştir. Eğer sözüme kulak verirseniz, sizi doğru yola hidayet ederim." (2)
Müslim b. Akil ile Kufelilere gönderdiği mektubunda imamet mesajını söyle çizmiştir:
"İmam ancak Allah'ın kitabına amel eden, adaleti uygulayan, hakka borç veren ve kendini Allah'a adayan kimsedir; vesselam." (3)
Kerbela'da kendi yarenlerine de söyle buyurmuştu:
"Görmüyor musunuz? Hakka amel edilmediği gibi, batıl da yasaklanmıyor! Bu durumda mümin olan, Allah'a kavuşmayı diler. Şüphesiz ben, ölümü saadet, zalimlerle yasamayı ise aşağılık bilirim." (4)
Kerbela Ansiklopedisi

…………………
1-Hayatu'l-_mam el-Hüseyin b. Ali, c.2, s.264.
2-Hayatu'l-_mam el-Hüseyin b. Ali, c.2, s.322.
3-Hayatu'l-_mam el-Hüseyin b. Ali, c.2, s.340.
4-Hayatu'l-_mam el-Hüseyin b. Ali, c.3, s.98.
 

Google+ WhatsApp