Ayetullah Hamanei地in Vekili Alulbeyt段 Ziyaret Etti

Ayetullah Hamanei地in Vekili Alulbeyt段 Ziyaret Etti

ンslam ンnklab Rehberi Ayetullah Hamanei’nin özel temsilcisi ve Hac sorumlusu Hüccetu’l ンslam Seyit Ali Gazi Asker Alulbeyt Vakf’n ziyaret etti.

Kahvalty Alulbeyt Vakfnda yapan Gazi Asker, ayn zamanda yakn arkada olan Ayetullah Sistani’nin tam yetkili vekili Seyit Cevat ゙ehristani’nin salk durumu ve geçirdii ameliyat hakknda bilgi ald.

Dünya Alulbeyt Müesseselerinin ümmetin vahdeti için büyük hizmetler ettiini belirten Gazi Asker, Ayetullah Sistani’nin Ehlisünnet, hatta gayri Müslimler için yapt beyanlarn ümmetin ve halklarn kenetlenmesi için çok olumlu ve tarihi etkisi olduunu söyledi.

Alulbeyt kurumlarnn lml, barçl ve tüm kesimlerle diyalog içinde olmasnn önemini vurgulayan Seyit Gazi Asker “Kültür kurumlar siyasetten uzak durmal, kendi görevlerine odaklanarak yaadklar ülkede barn, kardeliin, ilmi ve akademik çalmalarn merkezi olmaldr” diye konutu.

Ayetullah Sistani’nin “Ehlisünnet sizin kardeinizden de öteye cannz özünüzdür” sözünü hatrlatan Ayetullah Hamanei’nin temsilcisi, Irak’n sorunlarn amas için müçtehitlere özellikle de Ayetullah Sistani’ye dua etti.

Google+ WhatsApp