Ayetullah Şehristani: Neden Şiilerin Öldürülmesine Dünyadan Bir İtiraz Yok?

Ayetullah Şehristani: Neden Şiilerin Öldürülmesine Dünyadan Bir İtiraz Yok?

Ayetullah Sistani’nin tam yetkili vekili Ayetullah Seyyid Cevad Şehristani, gelişmekte olan dünyada baypas etme yasasını eleştirdi ve şöyle konuştu: Maalesef toplumda şöyle bir alışkanlık icat olmuş: Kim iktidara geliyorsa önceki düşünceyi ortadan kaldırmak istiyor. Bu tolumun maslahatına olmadığı gibi ülke için de birçok olumsuz sonuçlar doğurur.

Azadiyi İslami Üniversitesi Rektörü Profesör Mirzade’yi kabul eden Ayetullah Seyyid Cevad Şehristani, bu üniversitenin dünyadaki en iyi üniversitelerden biri olduğunu söyledi ve ekledi: Bu üniversitenin mevcut şartlarda sahip olduğu mümtaz konumunda Ayetullah Haşimi Rafsancani’nin rolü büyük olmuştur.

Şehristani sözlerini şöyle sürdürdü: İslam düşmanlarının siyasal ve kültürel çeşitli alanlarda ciddi faaliyetler yürütmekte olduklarını görüyoruz. Böyle bir konjonktürde güç ve zaaf yönlerimizi iyi tespit etmeliyiz. Zaaflarımızı gidermek ve gücümüzü artırmak için çaba sarf etmeli, hatta bu hususta düşmanların güçlü noktalarından ilham almalıyız.

Ayetullah Şehristani, güçlü bir müdüriyetin her alanda sağlanacak başarının anahtarı olduğuna dikkat çekti ve şöyle konuştu: Her türlü görüşe açık olmamız ve temel konulara yoğunlaşmamız gerekir ama ben maalesef birçok alanda detay konularla enerjilerin heba edildiğini görmekteyim. Maalesef toplumda şöyle bir alışkanlık icat olmuş: Kim iş başına geliyorsa önceki düşünceyi ortadan kaldırmak istiyor. Bu tolumun maslahatına olmadığı gibi ülke için de birçok olumsuz sonuçlar doğurur.

Düşmanın güçlü propagandalarına işaret eden Ayetullah Şehristani sözlerini şöyle sürdürdü: Üzülerek söylemeliyim ki propaganda konusunda çok zayıfız. 17 bin Şii öldürüldü ama kimse buna güçlü şekilde itiraz etmedi, ettiyse de sesini duyuramadı. Fakat dört bin Hıristiyan öldürülünce dünya genelinde propagandalar başladı ve dünya onlara karşı savaş için ayağa kalktı. Biz “Hıristiyanların itiraz etme hakkı yoktur” demiyoruz. Aksine onların itirazı tam da yerindedir. Sözümüz şudur: Neden Şiilerin katliamı karşısında dünyadan hiçbir itiraz yok?

Google+ WhatsApp