Ayetullah Sistani'nin Özel Yaşantısından...

Ayetullah Sistani'nin Özel Yaşantısından...

Bana hediye olarak pahalı abalar (cübbeler) getirmelerine rağmen on iki yıldır arka kısmı da çürümüş olan şu üzerimdeki abayı giymekteyim.

Irak’taki siyasi dengelerde en etkili dini şahsiyet Necef’in Burak mahallesinde İmam Ali’nin haremi civarında bulunan 70 metrekarelik bir evde oturan Büyük taklit mercii Ayetullah Sistani…
Ayetullah Sistani’nin eviyle harem arasındaki mesafe 30-40 metre civarındadır.
Ayetullah Sistani, Kum ilim havzası öğrencilerinden Murtaza Seidi’yi kabulü sırasında gerçekleşen samimi görüşmede halkın durumunun iyileşeceğinden ümitli olduğunu belirtiyor. Ayetullah Sistani’nin evinde gerçekleşen bu söyleşinin tercümesini hizmetinize sunuyoruz:
Ayetullah Sistan’i ile görüşebilmek için ilgili kişilerle görüşüp randevu almak ve birçok kontrol noktasından geçmek gerekiyor. Fakat bu engelleri aşıp huzuruna vardığımızda gayet sade, her türlü teşrifattan uzak bir manzarayla karşılaştım. Daha önce İmam Humeyni hakkında duyduğumuz ve gördüğümüz sadelikte bir manzarayı orada müşahede ettim.
Ayetullah Sistani’nin son yıllarda Irak’taki güvenlik ve asayişin tesisindeki benzersiz rolü inkâr edilemez bir gerçektir. Ona halkın duyduğu sempati başkentte olduğu gibi Irak’ın en ücra köşesindeki şehirlerde de güçlü şekilde hissedilmektedir. Bu sevgi sadece Irak coğrafyasına da kalmamış dünyadaki bütün Şia’ların gönüllerine yerleşmiştir. Sanki takdirde Şia isminin “Ali” ile dillere düşmesi yazılmış gibi, “Ali” isminde iki rehber (Ayetullah Seyid Ali Sistani ve Seyyid Ali Hamenei) dünya Müslümanlarının ümidi olmuş durumda.
Murtaza Seidi diyor ki: Kutsal topraklara yaptığım ziyaret programında 82 yaşındaki bu âlimle görüşme saadetini buldum. Kendisine sorduğumuz sorudan yola çıkarak şahsi yaşamından bir bölümünü anlattı ve âlimlerin olmazsa olmazlarından söz etti.
Vakıf Evi
Son on yıldır güvenlik nedenleriyle evde kalmak zorundayım. Bu durum tabi ki çok zor, fakat tahammül etmek gerekir. İsmimiz din mercii olduğundan öğrencilere burs veriyoruz, hastane yapıyoruz vs... Bununla birlikte 45 yıldır oturduğum evde kira ödüyorum. Necef Şubberiye Medresesine vakfedilmiş 70 metrekarelik bir ev... Ev uygun olmadığından yakınlarımı hatta mahremlerimi misafir edemiyorum. Sadece burada (büroda) birkaç dakika kendilerini ağırlama olanağı buluyorum.
Halkın Derdiyle Dertlenmek
Necef halkından bazılarının zor maddi koşullardan dolayı Hannos’ta (Necefin dışında Kerbela yolu üzerinde bir yer) yaşamak zorunda olduklarını duydum. Hal böyle iken bir âlim refah içinde yaşamamalıdır.
Ayetullah Hüccetin Evi
Ben kırk yıl önce iki yıl kadar Kum’da kalmıştım. O zaman merhum Ayetullah Hüccet’in evini de görmüştüm. O kadar sade idi ki ömrüm boyunca onun evinden daha sade ve gösterişsiz bir ev görmedim. Hâlbuki o isteseydi çok iyi bir yaşantı da sürdürebilirdi. İşte bir âlim böyle olmalıdır. (Sohbetin devamında Nehcü’l-Beladaki 45. Mektuba işaret etti. Bu mektupta Emiru’lmuminin valilerine ve toplumun yöneticilerine gösterişsiz ve sade yaşamın gerekliliğinden söz etmiştir.)
Evlilik, Çocuk ve Merceiyyet
Birkaç yıl önce evlatlarımdan birinin evlenmesi söz konusu olmuştu. Karşı taraf diyordu ki: “Onlarla akraba olmayalım, çünkü maddi durumları iyi değil.” Başka biri de diyordu ki: “Onlarla akraba olalım. Çünkü merci olmak üzeredir ve durumu iyileşecektir.” Benim merceiyetten önceki ve sonraki durumum arasında hiçbir fark olmamıştır.”
On İki Yıllık Aba
İslam devriminin zafere ulaşmasının sebebi sırrı da âlimlerin sade yaşantısı idi. Bana hediye olarak pahalı abalar (cübbeler) getirmelerine rağmen on iki yıldır arka kısmı da çürümüş olan şu üzerimdeki abayı giymekteyim.
Biz daima halkı barışa davet etmekteyiz, savaşı bırakmaya çağırmaktayız. Görüyorsunuz ki insanlar, barış için kanlarını da vermeye hazırlar…

Google+ WhatsApp