Bir Rüyaydı Geldi Geçti

Bir Rüyaydı Geldi Geçti

Uykularım Kaçar Gece Yarısı Sabahı Beklerim Kimseler Bilmez Mersiye Okurum Ağıt Yakarım Ay Benimle Ağlar Yıldızlar Bilmez

Şam yolları döküldü kalemime

Yüreğim sel oldu aktı gözüme

Sanki bir ok saplanmış göğsüme

Onurum kırılmış düşmanım bilmez

Tarihe mal olmuş artık,

 kanı silinmez!Yakub’un yitik Yusuf’u oldum bu yaşta

Mısır Kerbela’sında soldum bu yaşta

İsa’nın Mehdisi! inan, Yoruldum bu yaşta

Anam benimle ağlar Meryemler bilmez

Peygamber kızlarına zalim,

bu cefa edilmez!İlahi! Bu yolda Seninle ahit bağladım

Rugeyye Ebulfezl'e ben Hüseyn'e ağladım

Tur-i Sina’da değil, Şam’da aşağılandım

Yakub sabrıma ağlar kimseler bilmez

Peygamber namusu zalim,

böyle dövülmez

 

Ben müslümanım diyip övünçle yaşar

Zapt edemez bu aşkı sineden taşar

Hüseyin yolunda sisli dağlar aşar

Başına duman çökmüş dağları bilmez

Bu dağı geçmeyen Hüseyin'i görmez

 

Onurşan...

 

 

Google+ WhatsApp