DÖRT BÜYÜK MELEK

DÖRT BÜYÜK MELEK


İslam-i kaynaklardan edindiğimiz bilgiler ölçüsünde, melekler; Allah tarafından yaratılmış normal şartlarda gözle görülemeyip, elle tutulamayan varlıklardır. Böyle olmalarına rağmen bazen insan şekillerine girerek göründükleri de kaynaklardan edindiğimiz bilgiler arasındadır. Melekler de cinsiyet söz konusu değildir. Meleyin erkeği ve dişisi olmaz. Hal böyleyken meleklerin cinsel arzu ve şehvetleri de olmaz. Yine melekler yemek, içmek, uyumak gibi bir özellikleri de yoktur.


Allah, kur-an da bazı işlerin yapılmasında bazen ben yaptım ben yarattım derken, bazı yerlerde de biz yaptık diyor. Buradan anlıyoruz ki Allah bazen bazı işlerini tek başına yapmıyor, o işleri yaratmış olduğu yaratıklar aracılığıyla yapıyor. Onlarda şüphesiz ki meleklerdir. O meleklerin kimler olduğu ve ne gibi görevler üstlendikleri genişçe anlatılması gereken konulardır ve bize ayrılan bu köşenin sınırlarını aşar. Bununla ilgili başlıca bir kitap yazılmalıdır.


Biz burada o meleklerden yalnızca büyük olanlarını ve önemli görevlerde olanları kısaca araştıracağız. Bunu da belirtmek gerekir ki bu melekler komutan, amir konumundadırlar ve emirleri altında binlerce belki de milyonlarca melek görev yapmaktadır. Bu büyük melekler dört tanedir.


1- Cebrail: Elçilik görevini üstlenen Cebrail, insanla Allah arasında irtibat kuran melektir. Çoğunlukla peygamberlere Allah'ın emir ve yasaklarını bildiren, Allah ile peygamber arasında ki bir aracıdır. Cebrail, sadece bizim peygamberimize değil tüm 124 bin peygambere gelmiştir. İsmi diğer dinler de Büyük Namus, Gabriel olarak ta geçer. Cebrail’in bir çok ismi olmasına rağmen Cebrail, Büyük Namus, Gabriel, Cibril isimleri meşhurdur. Cebrail yalnız peygamberlere değil onun yanında Allah'ın emir ettiği şahıslarında yanına gider ve Allah'ın emirlerini ona ulaştırır. Hz. Meryem peygamber olmamasına rağmen Cebrail ile konuşmuş ve Cebrail, Allah'ın onun hakkında ki düşüncesini söylemiştir. Melekler hata yapmadıkları için Allah’tan aldıkları haberleri noksansız ve bir şey fazlalaştırmadan ulaştırılması gereken yere ulaştırırlar.


2- Mikail: Alemin düzeni ve yaratıkların rızklarıyla görevli olan melektir. Allah alemin düzeni için bu meleği görevlendirmiştir. Nereye ne kadar yağmur yağacak, hangi yerde ne kadar yeşillik bitecek, nerede ne kadar rüzgar esecek ve güneş düşecek, kime ne kadar rızk verilecek bunlar hep Mikail’in görevidir. Kıpırdaması gereken her bir yaprak bile onun bilgisi dahilin de kıpırdar. Tabii ki onun bilgisi Allah'ın bilgisidir. Yani bu meleklerin tüm yaptığı işler Allah'ın izni dahilindedir. Mikail’in emri altında binlerce belki milyonlarca melek vardır ki Mikail o melekleri bu işler için organize ediyor.


3- İsrafil: Kıyamet günü kıyamet günün geldiğini insanlara bildirmek için sur (üflemekle ses çıkaran bir alet) denilen alete üfleyecek olan melektir. Kıyamet günün de İsrafil sur’a üfleyecek ve hayvanlar ,insanlar ,cinler hatta melekler,İsrafil’in kendisi bile tüm canlılar ölecekler. Yalnız Allah kalacak Aradan 40 veya 4 bin yıl geçecek daha sonra Allah, tekrar İsrafil’i dirilterek sur’u yine çalmasını emir edecek ve İsrafil sur’u çalınca Hz. Adem’den bu yana yaşamış tüm canlılar tekrar dirilecek ve hesap vermek üzere kıyamet sahnesi olan Mahşerde toplanacaklar.


4- Azrail: İnsanların canını alan Melektir. Azrail’in emri altında milyonlarca melek vardır. Bu melekler Azrail’in emri üzere canları alır. Azrail de bizzat insanların canlarını alır fakat Azrail büyük ve mümin olan peygamberler, evliyalar gibi insanların canlarını alır. Günahkar veya insaniyet bakımından kendisini iyi eğitmemiş insanların canlarını Azrail’in emri altında yaşayan melekler alır. Deprem, sel gibi doğal afetlerde bir anda binlerce insanın ölmesi ve hepsinin aynı anda canının alınması ancak ölüm meleklerinin çokluğuyla açıklana bilir. Yani bir anda binlerce insan can veriyorsa demek ki bir anda o sayıda melek insanların canlarını alıyor demektir. Ölüm meleği iyi insanların canlarını almaya geldi mi güzel ve hoş bir simada ölen insana görünür ama ölen insan kötü biri ise o zaman ölüm meleği korkunç bir şekilde gelerek o insanı dehşete düşürerek canını alır.
Allah bizleri o insanlardan etmesin.

Google+ WhatsApp