Kategori : EHLİBEYT

Me'mun'un Amaçları

Me'mun'un Amaçları

Me’mun’un ısrarla yapılmasını istediği bu evlilik, tam anlamıyla siyasi bir olaydı. Me’mun’un bu evlilikten aşağıdaki şu amaçları güttüğünü söyleyebiliriz.

Vecîzelerinin Bir Kısmı

Vecîzelerinin Bir Kısmı

Kendi hevâ ve hevesine uyan bir insan, düşmanına dilediği şeyi vermiş demektir.

İmam Cevat (a.s) Bazı Sözleri

İmam Cevat (a.s) Bazı Sözleri

Kim bir işe şahit olur da onu sevmezse o işte bulunmayan kimse gibi olur. Kim de bir işte bulunmayıp da o işe razı olursa, o işte bulunan kimse gibi olur.

İmam Cevad

İmam Cevad"ın (a.s) İlmi Mirası

Genelde bir İmam dünyadan göçtükten sonra, ortaya çıkan bir takım zorluklardan dolayı Şiaların bir sonraki İmam"la irtibatı bir süre çok kısıtlı oluyordu ve hatta O Hazretin diğer şehirlerdeki vekilleri bile İmam"la irtibat kurmak için bir takım zorluklarla karşılaşıyorlardı.

İmam Cevad (a.s) ve Gayb Dönemi

İmam Cevad (a.s) ve Gayb Dönemi

Bazı Müslümanlar zaruret anları dışında gaybcılığı tamamen reddetmektedirler; fakat diğer bazıları da birinci grubun aksine ister zaruret durumunda ve ister zaruret durumu dışında her türlü meseleyi gaypla yorumlamaktadırlar.

İmam Cevad'ın (a.s) Hayatı

İmam Cevad'ın (a.s) Hayatı

İmam Cevad'ın (a.s) yaşam tarihi hakkında geniş bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü halifeler, muhaliflerinin faaliyetlerinden emanda olmak ve korunmak için siyasi kısıtlamalar getirerek daima masum imamlar hakkındaki haberlerin yayılmasına engel oluyorlardı.

Hz. Muhammed'in (s.a.a) Ahlaki Kişiliği

Hz. Muhammed'in (s.a.a) Ahlaki Kişiliği

Kusursuz bir anlatım yeteneğine sahip olan Hz Peygamber (s.a.a.), bütün hayatı boyunca yalnızca gerçeği söylemiş ve söylediklerini harfi harfine yaşamıştır.

Resulullah'ın (s.a.a) Çocuk Sevgisi

Resulullah'ın (s.a.a) Çocuk Sevgisi

Çocuk yetiştirmek ve aynı zamanda insan eğitmek aynı anlamda olup çocukluktan başlayıp ölüme kadar uzanan geniş bir sahayı ilgilendirmektedir.

Hadisler Işığında Matem 

Hadisler Işığında Matem 

Her kim benim gibi yaşamak, benim gibi ölmek ve Allah'm bana vadettiği Adn cennetine girmek istiyorsa

Kurân'ın Tarih ve Hayat Hikayelerini Sunma Yöntemi

Kurân'ın Tarih ve Hayat Hikayelerini Sunma Yöntemi

Kur'ân-ı Kerim, hidayet peygamberlerinin hayatına büyük önem verir, onların hayat hikâyelerini sunarken özgün bir yöntem kullanır. Allah'ın salât ve selâmı hepsinin üzerine olsun.

Yüzyıllar Boyunca İlahi Müjde Geleneği

Yüzyıllar Boyunca İlahi Müjde Geleneği

Kur'ân-ı Kerim, insanlığın tarih döneminin peygamberliklerle, peygamberlerin gönderilmesi ile, ilâhî elçilerin görevlendirilmesi ile başladığını açıkça belirtiyor.