Kategori : EHLİBEYT

Genç Devletin Savunulması

Genç Devletin Savunulması

Savaşmaya ilişkin ilâhî emrin inmesi ile, İslâm risaletinin şirk ve sapıklık güçleri arasındaki çatışma yeni bir aşamaya girdi.

Müşriklerin Güç Gösterisi ve Sert İlahi Ceza

Müşriklerin Güç Gösterisi ve Sert İlahi Ceza

Müslümanların karşılaştıkları bütün olaylar, yaptıkları bütün savaşlar, genç devleti savunma ve Medine çevresinde emniyeti daha da yerleşik kılma amacına yönelikti.

Düşmanın Hezimeti

Düşmanın Hezimeti

Sen bizim aramızda tek bir kişisin. (Bizimle savaşa katılmanın fazla bir önemi olmaz) En iyisi sen elinden geldiği kadar düşman askerlerini bizimle savaşmaktan vazgeçir

Fetih Aşaması

Fetih Aşaması

O sene Müslümanlar için sürekli bir cihat ve yıpratıcı bir savunma yılı oldu.

İslam Yarımada Dışında

İslam Yarımada Dışında

Hz. Peygamber (s.a.a) güveni Arap Yarımadası'nın kuzeyine yaymaya, o yörenin halkını İslâm'a çağırmaya ve oradan Şam'a doğru ilerlemeye karar verdi.

Mekke'nin Fethi

Mekke'nin Fethi

Müslümanlara yönelik cüretleri yeniden uyanmaya başladı ve güvenliği ihlâl etme yolu ile Hudeybiye Barışı'nı çiğneme girişimlerini devreye soktular

Ebu Süfyan'ın Teslim Olması

Ebu Süfyan'ın Teslim Olması

Yazıklar olsun sana, öldürülmeden önce Müslüman ol ve Allah'tan başka ilâh olmayıp Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna şahadet et

Mekke'ye Giriş

Mekke'ye Giriş

Hz. Peygamber (s.a.a), Müslüman birliklerin her birinin hangi giriş kapısından şehre girmeleri gerektiğini bilgece belirleyerek bu yoldaki emirlerini birliklere duyurdu.

Tebük Savaşı

Tebük Savaşı

Artık İslâm devleti, çevresine korku salan bir güç oldu. Bu devletin sınırlarını ve topraklarını korumak Müslümanların başlıca görevi idi.

Zirar Mescidi

Zirar Mescidi

Hz. Peygamber (s.a.a) hoşgörü içerikli bir şeriat ve tevhid ilkesine dayalı bir din getirdi.

Heyetler Yılı

Heyetler Yılı

Arap Yarımadası üzerinde İslâm egemenliği belirgin bir şekilde ortaya çıktı.

Sakıf Kabilesinin Müslüman Olması

Sakıf Kabilesinin Müslüman Olması

İlâhî desteğin oluşturduğu şartlar, her aklı başında kimseyi durumunu gözden geçirmeye ve İslâm karşısında aklının hakemliğine başvurmaya sevk etti.

Putperestliğin Yarımada'dan Tasfiyesi

Putperestliğin Yarımada'dan Tasfiyesi

Hoşgörü esasına dayanan İslâm şeriatı ve İslâm inancı, Arap Yarımadası'nın her yanına yayılıp insanların çoğu bu inancı ve şeriatı benimsedikten