Kategori : EHLİBEYT

Fetih Aşaması

Fetih Aşaması

O sene Müslümanlar için sürekli bir cihat ve yıpratıcı bir savunma yılı oldu.

İslam Yarımada Dışında

İslam Yarımada Dışında

Hz. Peygamber (s.a.a) güveni Arap Yarımadası'nın kuzeyine yaymaya, o yörenin halkını İslâm'a çağırmaya ve oradan Şam'a doğru ilerlemeye karar verdi.

Mekke'nin Fethi

Mekke'nin Fethi

Müslümanlara yönelik cüretleri yeniden uyanmaya başladı ve güvenliği ihlâl etme yolu ile Hudeybiye Barışı'nı çiğneme girişimlerini devreye soktular

Ebu Süfyan'ın Teslim Olması

Ebu Süfyan'ın Teslim Olması

Yazıklar olsun sana, öldürülmeden önce Müslüman ol ve Allah'tan başka ilâh olmayıp Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna şahadet et

Mekke'ye Giriş

Mekke'ye Giriş

Hz. Peygamber (s.a.a), Müslüman birliklerin her birinin hangi giriş kapısından şehre girmeleri gerektiğini bilgece belirleyerek bu yoldaki emirlerini birliklere duyurdu.

Tebük Savaşı

Tebük Savaşı

Artık İslâm devleti, çevresine korku salan bir güç oldu. Bu devletin sınırlarını ve topraklarını korumak Müslümanların başlıca görevi idi.

Zirar Mescidi

Zirar Mescidi

Hz. Peygamber (s.a.a) hoşgörü içerikli bir şeriat ve tevhid ilkesine dayalı bir din getirdi.

Heyetler Yılı

Heyetler Yılı

Arap Yarımadası üzerinde İslâm egemenliği belirgin bir şekilde ortaya çıktı.

Sakıf Kabilesinin Müslüman Olması

Sakıf Kabilesinin Müslüman Olması

İlâhî desteğin oluşturduğu şartlar, her aklı başında kimseyi durumunu gözden geçirmeye ve İslâm karşısında aklının hakemliğine başvurmaya sevk etti.

Putperestliğin Yarımada'dan Tasfiyesi

Putperestliğin Yarımada'dan Tasfiyesi

Hoşgörü esasına dayanan İslâm şeriatı ve İslâm inancı, Arap Yarımadası'nın her yanına yayılıp insanların çoğu bu inancı ve şeriatı benimsedikten

Necran Hıristiyanlarıyla Mübahale

Necran Hıristiyanlarıyla Mübahale

Necran Hıristiyanlarının liderleri ile düşünce adamları, Hz. Peygamber'in (s.a.a) kendilerini İslâm'a çağırmayı içeren mektup konusunu incelemek üzere bir araya geldiler.

Veda Hacı

Veda Hacı

Resul-i Ekrem (s.a.a) insanlığın tümü önünde güzel bir örnek oldu. Allah'ın ayetlerini insanlara duyuruyor, ayetleri onları yorumluyor ve hükümlerini yalın bir dille ayrıntılı biçimde açıklıyordu

Veda Hutbesi

Veda Hutbesi

Ey insanlar, beni dinleyin, size bazı açıklamalar yapacağım. Bu yıldan sonra burada bir daha sizinle belki de bir daha buluşamayacağım.