Kategori : EHLİBEYT

Hakkın İmamları

Hakkın İmamları

Ey Ali, sen benden sonraki imam ve halifesin. Sen Müslümanlar için kendilerinden önce gelirsin onlar üzerinde tasarruf ve yetki sahibisin.

Resulullah'ın Yüce Ahlakı

Resulullah'ın Yüce Ahlakı

Resulullah (s.a.a) herkesten daha hekim, daha halim, daha şecaatli, daha adil ve daha şefkatli idi. Eli, kendisine helal olmayan kadına kesinlikle dokunmamıştır.

Ümmetin Resulullah'a Karşı Vazifesi

Ümmetin Resulullah'a Karşı Vazifesi

Her Müslüman ilk vazifesi Allah’a iman etiği gibi, onun seçiği elçiye de iman etmesi gerekir. Buna Kur’an’ın çeşitli ayetlerinde vurgu yapılmıştır; ezcümle Bakara suresinin son ayetlerinde.

Resulullah'ın (s.a.a) Babaları

Resulullah'ın (s.a.a) Babaları

Ehl-i Beyt mektebine mensup alimler ittifakla, Resulullah'ın (s.a.a) babalarının Hz. Adem'e kadar istisnasız muvahhid oldukları ve hiç bir zaman şirke, küfre bulaşmadıkları görüşündeler.

Hz. Ali'nin Resulullah Hakkındaki Sözleri

Hz. Ali'nin Resulullah Hakkındaki Sözleri

Allah onu öyle bir çağda yolladı ki, insanlar sapmışlardı, şaşırmışlardı. Fitne yoluna ayak atmadaydılar; olmayacak şeyler, onları doğru yoldan alıkoymuştu.

İbretli Öyküler

İbretli Öyküler

Kim “Subhanellah” derse, Allah Teala bu zikre karşılık kıyamet günü ona cennette bir ağaç diker.

Resulullah'ın Bi'seti

Resulullah'ın Bi'seti

Allah Teala, O’nun kalbini herkesin kalbinden daha yumuşak, daha huşulu, daha itaatli ve daha büyük gördü.