Kategori : EHLİBEYT

Resulullah'ın (s.a.a) Hayatı

Resulullah'ın (s.a.a) Hayatı

Hz. Peygamber’in mübarek ismini, İlahi emir gereği Muhammed künyesini ise Ebu’l Kasım koydular.

Kisa Hadisi ve Al-i Aba

Kisa Hadisi ve Al-i Aba

Allah ancak siz Ehlibeyt'ten her türlü kötülüğü gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.

Ümmetin Yitik Hazineleri

Ümmetin Yitik Hazineleri

Bazı kardeşlerimiz soruyorlar, neden bazıları tarafından Ehl-i Beyt olgusu bu kadar önemseniyor, üzerinde duruluyor

Ehlibeyt

Ehlibeyt

Hamd-u sena Allah’a, salat ve selam Peygamber’e ve O’nun tertemiz Ehl-i Beyti’ne olsun. İnsanları şaşkınlıktan kurtarmak

Kurân ve Hadislerde Ehlibeyt

Kurân ve Hadislerde Ehlibeyt

Müslümanlar, çeşitli mezheplere mensup olmalarına rağmen Hz. Peygamber (s.a.a)’in Ehl-i Beyt’ini sever ve bu sevginin imanın bir parçası olduğuna inanırlar.

Kisa Hadisi

Kisa Hadisi

Şeyh Abdullah Bahrani, kendi senediyle sahabenin büyüklerinden olan Cabir İbn-i Abdullah-i Ensarî'den şöyle rivayet etmiştir.