Kategori : el-Mizan (3)

Al-i İmran 81-85

Al-i İmran 81-85

Resulullah'ın (s.a.a) peygamberliğine işaret eden ayetleri inkâr ettiklerini açıkladıktan ve bu arada Hıristiyanların açıkça, Yahudilerin de üstü kapalı bir şekilde iddia ettikleri gibi- Musa ve İsa (a.s) gibi bir peygamberin Allah'ı bırakıp kendisinin veya peygamberlerden ve meleklerden birinin

Al-i İmran 86-91

Al-i İmran 86-91

Bu ayetler grubunu, Ehl-i Kitapla ilgili önceki grupla irtibatlandırmak mümkün olduğu gibi, bağımsız ve önceki grupla irtibatsız olarak ele almak da mümkündür

Al-i İmran 92-95

Al-i İmran 92-95

Bu ayetler grubunda yer alan ilk ayetin önceki ayetlerle bağlantısı açık değildir. Bu ayetin, kendisinden sonra yer alan ve birbirleriyle bağlantılı oluşları hususunda en ufak bir pürüz bulunmayan diğer ayetler kapsamında inmemiş olma ihtimali de vardır.

Al-i İmran 96-97

Al-i İmran 96-97

Tefsirini sunmak üzere olduğumuz bu iki ayet, Yahudilerin "nesh" konusuyla ilgili olarak müminlerin zihinlerini bulandırmak için yaydıkları bir diğer kuşkuya cevap niteliğindedir.

Al-i İmran 98-101

Al-i İmran 98-101

Görüldüğü gibi, bu ayetler, surenin akışıyla birlikte değerlendirildiğinde Ehlikitabın (onlardan bir grubun, yani Yahudilerin veya Yahudilerden bir grubun) Allah'ın ayetlerini inkar ettiklerini, Allah'ın yolunu eğri göstermek, dosdoğru olmadığının propagandasını yapmak suretiyle müminleri onun yolundan alıkoyduklarını göstermektedir.

Al-i İmran 102-110

Al-i İmran 102-110

Bu ayetler grubu, müminlerin Ehlikitaptan ve onların dinden döndürme amaçlı baskılarından sakındırıldığı, kendi yanlarında sarılıp korunabilecekleri bir merciinin bulunduğu,

Al-i İmran 111-120

Al-i İmran 111-120

Görüldüğü gibi, bu ayetler, Ehlikitabın özellikle Yahudilerin Allah’ın ayetlerini inkâr edişlerini, kendi nefislerine aldanışlarını ve müminleri Allah yolundan alıkoyuşlarını konu alan önceki ayetlerin akışına dönük bir eğilim içindedirler. Bundan önceki on ayet, söz içinde söz konumundaydılar.