GÜNAHIN SEBEBİ CEHALETTİR

GÜNAHIN SEBEBİ CEHALETTİR

Bir bütün olarak evrene derinlemesine bakıldığında, insanı kulluk makamına ulaştıracak dikey hareketinin alt yapısının, insanın iç ve dış dünyasında, yaratılışın asıl amacına ulaştıracak şekilde düzenlenmiş olduğu görülecektir.

İnsan yaratılışı itibariyle erdem isteğini ve Allah inancını taşımaktadır; ilâhî önder ve kanıtlar da, insanın öz yaratılışı yönünde hareketini sağlamak için kılavuz alanında hiçbir şeyi esirgememişlerdir.

Bu bağlamda insanın kendisi öne çıkıp adım atmalı ve bunu yaparken de ilmî ve amelî hidayetlerden faydalanmalıdır. Bu adım ne kadar sağlam ve güvenli olursa, o yüce hedefe giden yol da o kadar kolaylaşacaktır. İşte bu adım, "bilgi" adımıdır.

Bilginin tam karşıtı bilgisizliktir. Bilgisizlik günah ile direkt olarak bağlantılıdır. Çünkü günahın sonucu bilgisizlik-tir ve bilgisizlik sapıklık doğurur. Bu nedenle insan, önce kendisini, evreni ve Allah'ı tanımalı ve O'nunla bağlantı yollarını O'nun elçilerinden öğrenmeli ve yoldaki engeller hakkında kapsayıcı bilgi edinmelidir. Sonra da bu bilgilere da-yanarak bütün şüpheleri ve ikilemlerin her türünü kendinden uzaklaştırmalı, bilimsel şüphelerin ve düşünsel kargaşaların saldırısı karşısında kendi konumunu sağlamlaştırmalıdır.

Bu bilgi ne kadar değerli ve gerekli ise, bilgisizlik de o kadar tehlikeli ve zararlıdır. Öyle ki tertemiz hayata ulaşma yönündeki bütün engel ve afetlerin kökünün bilgisizlik olduğu da söylenebilir.

Ehlibeyt'ten aktarılan hadisler, günahın işlenmesinde bilgisizliğin rolünü açıkça ortaya koymaktadır.

Bilgi hususundaki bazı rivayetler şöyledir:

Bilgi kılavuzdur.[1]

Bilgi en yüce mutluluktur.[2]

Bilgi en hayırlı istektir.

Bilgi kalbin nurudur; bilgi yüce âleme ulaşma aracıdır.[3]

Bilgisizlik ise şöyle tanımlanmıştır:

Bilgisizlik bütün kötülüklerin kaynağıdır.[4]

Bilgisizlik her kötülüğün köküdür.[5]

Bilgisizlik hastalık ve zavallılıktır.[6]

Gerçekte birey ve toplumun bilgisizliğinin giderildiği oranda günah işleme zemini ortadan kaldırılmış olur. Günahın çirkin resmi doğru olarak çizilecek olsa, yıkıcı etki ve sonuçları olduğu gibi açıklanacak olsa kuşkusuz, kalbi taşlaşmışlar dışında kimse günah peşinde koşmaz. Bu nedenle diyoruz ki, günah bilgisizliğin sonucudur.

 

 

[1]- Gureru'l-Hikem, c.1, s.26

[2]- Gureru'l-Hikem, c.1, s.29

[3]- Tasnifu Gurer, s.41

[4]- Gureru'l-Hikem, c.1, s.24

[5]- Gureru'l-Hikem, c.1, s.29

[6]- Gureru'l-Hikem, c.1, s.29

Google+ WhatsApp