Ehl-i Sünnet sizin kardeşinizden de öteye canınız, özünüzdür.
Ayetullah Sistani

Ana Sayfa

Hakkımızda

Foto Galeri

Multimedia

İletişim

Ziyaretçi Defteri

Kategoriler

KATEGORİLER

ÜYELİK

Kull. Adı

:

Şifre

:

Yeni Üye Kaydı 
Şifremi Unuttum

BİR AYET

BİR HADİS

FOTO GALERİ

ÇOK OKUNANLAR

 
 
 
 
Kurân-ı Kerim’de Tövbe
 
 
Allah dilediği kimseye tövbe nasip eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

09/10/2009

Kurân-ı Kerim’de Tövbe
 “Allah dilediği kimseye tövbe nasip eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.” [1]
1-Allah Tövbeleri Kabul Edendir
“Onlar, kullarından tövbeyi kabul edecek, sadakaları alacak olanın ancak Allah (c.c) olduğunu ve onun tövbeleri kabul edici, merhamet edici bulunduğunu bilmediler mi?” [2]
“O, kullarının tövbesini kabul eden, günahlarını affeden ve işlediklerinizi bilendir.”[3]
2-Tövbe Eden Kimsede Bulunması Gereken Şartlar
a) Salih Amel
“Kim tövbe edip, salih amellerde bulunursa şüphesiz o, Allah’a (c.c) gereği gibi yönelmiş olur.”[4]
b) Eski (İyi) Hale Dönmek
“Allah (c.c), onlar da eski hallerine dönsünler diye, tövbelerini kabul etti. Şüphesiz ki Allah, tövbeleri çok çabuk kabul edici ve çok merhamet edicidir.”[5]
c) İnanmak
“Kötülük işleyip ardından tövbe eden ve inananlar bilsinler ki, Allah (c.c) imandan sonra muhakkak onları bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”[6]
d) Günahtan Sonra Tövbe
“Ama Allah’ın (c.c) vaat ettiği tövbe, ancak cahillikle yapılan kusurlar ve çok geçmeden edilen tövbedir. İşte Allah (c.c) böylelerin tövbelerini kabul buyurur. Allah (c.c), tövbe edenleri bilir ve hikmet sahibidir.” [7]
e) İyiliği Emredip, Kötülükten Alıkoymak
“Tövbe edenlere, abidlere (ibadet edenlere), hamd edenlere, rükû edenlere, secde edenlere, iyiliği emredenlere, kötülükten alıkoyanlara ve Allah’ın (c.c) hükümlerini koruyan müminlere cenneti müjdele!”[8]
f) Pişmanlık
“Ey İman edenler! Yürekten tam bir pişmanlık içerisinde tövbe ederek, Allah’a dönün. Olur ki, rabbiniz kötülüklerinizi mağfiretiyle örter ve sizi de altında ırmaklar akan cennetlere koyar.”[9]
3-Allah’ın (c.c) ve Onun Peygamberlerinin (a.s) Tövbe Emri
a) Allah’ın (c.c) Emri
“Onlar yaptıklarından hala Allah’a tövbe edip, onun mağfiretini dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”[10]
b) Hz. Musa’nın (as) Kavmine Tövbe Emri
“O zaman Musa kavmine: Ey kavmim! Buzağıya tapmakla gerçekten nefsinize zulüm ettiniz. Hemen rabbinize tövbe edip nefsinizi temizleyin. Bu, yaratanınız nezdinde sizin için hayırlı olacaktır. O tövbeleri kabul eder, demişti. Çünkü şüphe yok ki, Allah tövbeleri kabul eder ve (O) acıyandır.”[11]
c) Hz. Salih’in (a.s) Kavmine Tövbe Emri
“Semud milletine de, kardeşleri Salih’i gönderdik. Salih; Ey milletim! Allah’a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve orada ömür geçirmeye emretti. O halde ondan bağışlanma dileyin, sonra tövbe edin. Şüphesiz ki Rabbimin merhameti, çok yakındır. O duaları kabul edendir.” [12]
4-Tövbe Edenler Kurtuluş Üzerindedir
a) Tövbe eden kurtulur
“Sonra arkalarından namazı bırakıp, şehvetlerine uyan kötü bir nesil geldi. İşte bunlar azgınlıklarının cezasına uğrayacaklardır. Ancak tövbe edip, İman eden ve yararlı işler yapanlar bunun dışındadır. Çünkü bunlar, hiçbir haksızlığa uğratılmadan cennete gireceklerdir.”[13]
b) Kötülükleri İyiliğe Çevrilir
“Kıyamet gününde azabı kat kat artar. Orada alçaltılarak sürekli kalır. Ancak tövbe eden, İman edip yararlı işler işleyen kimse müstesnadır. Çünkü Allah bunların kötülüklerini iyiliği çevirir. Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir.”[14]
c) Ebedi Lanetten Kurtuluştur
“Bu lanete, ebedi olarak maruz kalacaklardır. Azapları hafifletilmez ve yüzlerine bakılmaz. Ancak onun ardından tövbe edip, durumlarını düzeltenler hariç.”[15]
5- Tövbe’nin Faydası
a)    Rahmet
“Rabbiniz, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da, arkasından tövbe eder, nefsini düzeltirse, ona rahmet etmeyi; kendi üzerine almıştır. Şüphesiz Allah, çok yargılayıcı(bağışlayıcı) ve çok esirgeyicidir.” [16]
b) İyi Şekilde Geçinmek
“Hem rabbinize bağışlanma dileyesiniz, sonra da tövbe edesiniz ki, O da sizi takdir edilmiş bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin.”[17]
b)   Bereket ve Kuvvet
“Ey Milletim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki, size gökten bol bol yağmur yağdırsın, kuvvetinize kuvvet katarak sizi çoğaltsın. Günah işlemeye devam ederek, İmandan yüz çevirmeyin.”[18]
d) Hidayet Bulma
“Şüphesiz ki ben, tövbe edip iman edenlere, salih işlerde bulunanlara, hidayeti gösteririm.” [19]
e) Kurtuluşa Erme
“Fakat tövbe eden, iman edip yararlı işler yapan kimse kurtuluşa erenler arasında bulunur.”[20]
f) Allah’ın (c.c) Sevdiklerinden Olma
“Şüphesiz Allah, tövbe edenleri ve temiz olanları sever.”[21]
6- Tövbesi Kabul Edilmeyenler
a) Kâfirler ve Son Anda Tövbe edenler
“Devamlı olarak günah işleyip de ölüm gelince, -Ben şimdi tövbe ettim, diyenlerin tövbesi kabul edilmez. Kâfir olarak ölenlerin tövbesi de kabul edilmez. Biz öylelerine acı bir azap hazırlamışızdır.”[22]
b) Mürtetler:
“İman ettikten sonra kâfir olup, sonra da küfürlerini artıranların tövbeleri kabul edilmez. İşte onlar sapıktırlar.”[23] 
 


[1] -Tevbe, 15
[2] -Tevbe, 104
[3] -Şura, 25
[4] -Furkan, 71
[5] -Tevbe, 119
[6] -A’raf, 153
[7] -Nisa, 17
[8] -Tevbe, 12
[9] -Tahrim, 8
[10] -Maide, 74
[11] -Bakara, 54
[12] -Hud, 61
[13] -Meryem, 59-60
[14] -Furkan, 69-70
[15] -Al-i İmran, 89
[16] -En’am, 51
[17] -Hud, 3
[18] -Hud, 52
[19] -Ta-Ha, 82
[20] -Kasas, 67
[21] -Bakara, 222
[22] -Nisa, 18
[23] -Al-i İmran, 90
 

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

11/11/2010 - 13:11 Kurân-ı Anlamak

n

06/10/2010 - 09:51 Kurân Okumanın Faziletleri

n

16/09/2010 - 12:29 Kurân-ı Kerim Daimi Bir Kitaptır

n

11/05/2010 - 09:42 Tefsir İlmi ve Müfessirlerin Sınıfları

n

03/05/2010 - 09:00 Kurânı Kerim'de Sosyal İlişkiler

n

01/05/2010 - 10:42 Kurân’ı İnanarak Yaşamak

n

22/04/2010 - 10:25 Kurân-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

n

14/04/2010 - 09:41 Kurân Ahlakı Ne Demektir?

n

29/03/2010 - 09:03 Kurân ve Öğüt

n

29/03/2010 - 08:56 Kurân'a Tevessül Etmek

n

26/03/2010 - 09:26 Kurânı Kerim' de Sosyal İlişkiler

n

12/03/2010 - 10:16 Kurân Hakikatine Ulaşmak Mümkündür

n

14/12/2009 - 08:51 Kurân'da Selam

n

07/12/2009 - 11:17 Kurân'ın Hakikatine Ulaşmak

n

03/12/2009 - 08:44 Kurân'ın Azameti, Fazileti ve Önemi

n

15/10/2009 - 15:10 Resulullah'ın (s.a.a) Ebedi Tanığı Kurân-ı Kerim

n

09/10/2009 - 08:51 Kurân-ı Kerim’de Tövbe

n

28/09/2009 - 16:36 Kurân İnsanı Korur

n

23/09/2009 - 10:43 Kurân-ı Kerim Kamil Bir Kitaptır

n

08/05/2009 - 10:00 Kurân Hakkı Batıldan Ayırır

n

08/05/2009 - 08:54 Kurân

n

21/04/2009 - 08:36 Kurân'da Ehlibeyt

n

09/04/2009 - 17:30 Kurân-ı Kerim, İnsanın Hayat Programının Genel Hatları İçerir

n

09/04/2009 - 16:06 Kurân-ı Kerim Nübüvvet Senedidir

n

09/04/2009 - 11:00 Kurân-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

n

09/04/2009 - 11:00 Kurân-ı Kerim Kamil Bir Kitaptır

n

09/04/2009 - 10:56 Kurân-ı Kerim Daimi Bir Kitaptır

n

09/04/2009 - 10:44 Kurân-ı Kerim İfadesinde Müstakildir

n

09/04/2009 - 09:58 Kurân-ı Kerim'in Zahiri ve Batını

n

08/04/2009 - 16:32 Kurân Anlatımında Zahir ve Batın Yollara Niçin Başvurmuştur?

n

08/04/2009 - 16:29 Kurân-ı Kerim'de Muhkem ve Müteşabih Ayetleri

n

08/04/2009 - 16:24 Müfessire Göre Muhkem ve Müteşabbin Manası

n

08/04/2009 - 16:20 Kurân'ın Muhkem ve Müteşabihini Açıklamada Ehlibeyt...

n

08/04/2009 - 16:18 Kurân-ı Kerim'de Te'vil ve Tenzil Vardır

n

08/04/2009 - 16:14 Kurân Örfünde Te'vilin Hakiki Manası

n

08/04/2009 - 16:11 Kurân-ı Kerim'de Nasih ve Mensuh Vardır

n

08/04/2009 - 14:10 Kurân-ı Kerim'de Geçerlilik ve Genellik

n

08/04/2009 - 14:07 Kurân Tefsirinin Meydana Gelişi ve Seyri

n

08/04/2009 - 14:03 Tefsir İlmi ve Müfessirlerin Sınıfları

n

08/04/2009 - 13:52 Şia Müfessirlerinin Tefsirdeki Yöntemi ve Sınıfları

n

08/04/2009 - 13:48 Kurân'ın Bizzat Kurân'la Tefsir Edilişi Mümkün mü?

n

08/04/2009 - 13:45 Araştırmanın Sonucu

n

08/04/2009 - 13:38 Kurân'ın Kurân'la Tefsir Edilmişine Bir Örnek

n

08/04/2009 - 13:35 Peygamber ve İmamların Sözlerinin Hüccet Oluşunun Anlamı

n

08/04/2009 - 13:27 Kurân'ın Vahy Olduğu Hakkında Müslümanların Ortak İnancı

n

08/04/2009 - 13:23 Kurân'ın Bu Konularla İlgili Görüşü

n

08/04/2009 - 13:13 Allah'ın Kelamı

n

08/04/2009 - 13:08 Ruhu'l-Emin (Cebrail)

n

08/04/2009 - 13:00 Melekler ve Şeytanlar

n

08/04/2009 - 12:58 Vicdan Çağrısı

n

08/04/2009 - 12:56 İkinci Yoru Üzerine

n

08/04/2009 - 12:53 Kurân-ı Kerim'in Vahiy ve Nübüvvet Hakkındaki Görüşü

n

08/04/2009 - 12:14 İnsan Türünün Toplumsal Oluşunun Anlamı

n

08/04/2009 - 12:09 İhtilafın Ortaya Çıkış ve Kanunun Zarureti

n

08/04/2009 - 11:08 Kanun Koymada Aklın Yetersizliği

n

08/04/2009 - 10:45 İnsanın Hidayeti İçin Tek Yol Vahiydir

n

08/04/2009 - 10:42 Eleştiri ve Cevap

n

08/04/2009 - 09:30 Vahiy Yolu Hatadan Korunmuştur

n

07/04/2009 - 13:30 Vahyin Hakikati Bize Kapalıdır

n

07/04/2009 - 13:27 Kurân-ı Kerimin Vahyediliş Şekili

n

07/04/2009 - 13:23 Kurân-ı Kerim'in İlimlere Verdiği Önem ve Öğrenilmesine Gösterdiği Özen

n

07/04/2009 - 13:20 Kurân-ı Kerim'in Öğrenilmesini İstediği İlimler

n

07/04/2009 - 13:16 Kuran'a Mahsus İlimler

n

07/04/2009 - 13:13 Ortaya Çıkmasına Kuran'ın Sebep Olduğu İlimler

n

07/04/2009 - 12:12 Kuran-ı Kerim Ayetleri Hangi Tertibe Göre Nazil Oldu?

n

07/04/2009 - 12:10 Kurân'ın Kırâatı, Ezberlenmesi ve Rivayeti

n

07/04/2009 - 12:08 Kârilerin Sınıfları

n

07/04/2009 - 12:05 Yedi Kâri

n

07/04/2009 - 12:01 Kuran'daki Ayetlerin Sayısı

YAZARLAR

Rahmi Onurşan Rahmani

Herkesle olup hiç kimsenin rahmetini almadan ölmek
Mikail Gürel

Sizi Gidi Kamacılar…
Turgut Atam

GADİR-İ HUM’UN TARİHTEKİ YERİ
Kerim Uçar

MÜMİNLERİN NİŞANELERİ
Mir Kasım Erdem

CAN VERME HALİ
Yakup Yaşlak

Aşura; Yeniden Ölmek Mi, Yoksa Yeniden Diriliş Mi?

MULTİMEDYA

ETKİNLİK TAKVİMİ

20 Ocak 2018
Pz Sa Ça Pe Cu Ct Pa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

DUYURULAR

ANKET

SİTEMİZİ  NASIL BULDUNUZ
İYİ
KOTÜ
ORTA

Sonuçları Göster

FAYDALI LİNKLER

 
 

Ana Sayfa

Hakkımızda

Ziyaretçi Defteri

İletişim