Ehl-i Sünnet sizin kardeşinizden de öteye canınız, özünüzdür.
Ayetullah Sistani

Ana Sayfa

Hakkımızda

Foto Galeri

Multimedia

İletişim

Ziyaretçi Defteri

Kategoriler

KATEGORİLER

ÜYELİK

Kull. Adı

:

Şifre

:

Yeni Üye Kaydı 
Şifremi Unuttum

BİR AYET

BİR HADİS

FOTO GALERİ

ÇOK OKUNANLAR

 
 
 
 
Allah’a Kavuşmanın Tek Yolu
 
 
İlahi kitaba ve değerli İslam Peygamberinin (sallallahu aleyhi ve alih) sünnetine[1] amel ederek Yüce Allah’a kulluk, mutlak kemale ve sonsuz ilahi rahmete ermek için tek yoldur.

07/06/2010

Allah’a Kavuşmanın Tek Yolu
İlahi kitaba ve değerli İslam Peygamberinin (sallallahu aleyhi ve alih) sünnetine[1] amel ederek Yüce Allah’a kulluk, mutlak kemale ve sonsuz ilahi rahmete ermek için tek yoldur.
Onun için salik (hakta yolculuk eden) gönül ve kalp makamında her ölçüde kitap ve sünnet karşısında teslim olursa amel makamında da bütün hareket ve durmalarında onları uygularsa o ölçüde kulluk makamına ve ilahi rahmete nail olmuş demektir. Bu şekilde olması gereken ilk kişi ise imamdır. Bu yönde Ali (aleyhi selam) şöyle buyurmaktadır: “peygamberinizin hidayetini (yol göstermesini)  izleyin çünkü o en iyi hidayettir. (kılavuzdur)  Ve onun sünnetiyle vasıflanın zira o en hidayet edici sünnettir.”[2] Ve imamın vazifesi hakkında şöyle buyurmaktadır: “İmamın üzerine nasihat etmek için çaba ve gayretten ve sünneti diriltmekten başka bir şey yoktur. [3] Ve başka bir yerde[4] kendisini insanlar içerisinde sünneti bilip uygulamakta en layık ve münasip kişi olarak tanıtmıştır. Ayrıca Allah’ın yanında en üstün kulun[5] adil imam olduğunu tanıtmış o (imam) ise hidayet bulmuş, hidayet edici ve bilinen sünnete amel eden şahıstır. Bunun mukabilinde onların en kötülerini adaletsiz, zalim imam olarak tanıtmıştır çünkü onlar, diğerlerini de saptıran ve amel edilen sünneti de yok eden sapıklardırlar. Ve başka bir yerde[6] de sünneti ihya edip bid’atı (dine aykırı yeni akide) yok eden kardeşlerine iştiyakını izhar etmiş ve onu[7] Allah’ın evliyalarının hususiyetlerinden bilmiştir. Buradadır ki kul halis olmuş ve Allah-u Teala da onu kendi yanına götürmüş ve ona son olarak şöyle hitap etmiştir: “Ey huzura kavuşmuş nefs! Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!”[8] ondan dolayı böyle bir kulun canının alınmasını Allah-u Teala’nın kendisi yapmaktadır. Ahiret ehlinin vasıflarında olduğu gibi: “ruhu bedeninden ayrılana kadar ölüm meleğini ona musallat etmem. Ve (ayrıca) benden başkası onun canını almayı üstlenmez.[9] Elbette bu konunun vasıtalar yolundan feyz vermesiyle çelişkisi yoktur. Çünkü Allah bu has kullarının teveccühünde tasarruf etmektedir, onlar vasıtaları görmez ve kendilerinden başkalarına teveccüh etmezler.
İmamlar (aleyhi selam) bu kulların en yüce ve ali mısdaklarındandırlar bundan dolayı onlara şöyle hitap etmekteyiz: ömrünüzün sonuna kadar ilahi kitaba ve peygamberinin sünnetine mutlak bir şekilde amel ettiniz ve hiçbir lahza bu yoldan sapmadınız ta Allah-u Teala sizleri ilahi cennetine yani kendi rahmeti yanına davet etti.
Elbette bütün insanlar ömürlerin sonuna kadar Allah-u Teala’ya mutlak kulluk etmeye memur edilmişlerdir “Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et!”[10] Ve rivayette[11] geçtiği gibi böyle bir kula bu hitaptan daha yüce bir hitap tarzıyla şöyle söylenir: kullarımın arasına, yani Muhammed ve Ali (ehli beyti) muhammed’in arasına gir.
 
ALLAH’IN İMAMLARIN KATİLLERİNE ÜLTİMATOMU
Allah-u Teala Enbiya (aleyhi selam) ve İmamları (aleyhi selam) İnsanları kulluk yoluna ve mutlak kemale ermek için kılavuzluk etmesi için açık deliller ve alametlerle mücehhez etmiştir. Bu, insanlara hüccet ve delilin tamamlanması için Allah’tan kulları için bir lütuftur. Çünkü onların bütün maarifleri fıtratla ve halis akıl mantığıyla mutabıktır. Diğer taraftan Allah onlara mucize vermiştir ta insanlar onu görüp anlasınlar ki onların kudretleri Allah tarafındandır. Ancak bir grup inatçı ve yolunu sapıtmış onlarla muhalefet etmiş, onlara açık deliller gösterilmesine rağmen onları inkâr etmiş ve etmektedirler. Kur’an’ı Kerimde bu manayı beyan eden çeşitli ayetler vardır. Kur’an’ın tabiriyle onlar “fasık” ve “kâfirlerdirler” Allah-u Teala onları azaplarının bile hüccet ve açık delillerle olacağı ahiret azabıyla giriftar edecektir: “helâk olanın açık bir delille (gözüyle gördükten sonra) helâk olması, yaşayanın da açık bir delille yaşaması için (böyle yaptı).”
Kâfirler ve münafıklar böylece kendi inatlarına inat katarak Enbiya ve İmamlarla savaşıp, öldürmekle azaplarını ebedi kıldılar çünkü hayvani ve şeytani sıfatlarını uygulamak için tek maninin onların şerif vücutları olduğunu biliyorlardı. Bundan dolayı ziyaretin bu kısmında İmamlara (aleyhi selam) hitap etmekteyiz ki Allah sizin düşmanlarınızı sizin öldürülmenizle hücceti onlara zorunlu ederek hücceti onlara tamamladı hâlbuki hüccetler ve açık deliller sizin vücudunuzla vardırlar.
 


________________________________________
[1] -Sünnetten maksat: Resulü Ekrem’in (s.a.a) buyruklarının kati bir şekilde o Hazretten sabit olmasıdır. Bu şekilde varit olan Mütevatir rivayetlerde Hazret bütün işlerde onlara tabi olmamız için bizleri İmamlara (a.s) irca vermiştir. Bu yüzden Resulü Ekrem’in (s.a.a) dini maariflerdeki yakini buyruklarını elde etmek için Hidayet İmamlarının (s.a) sözlerine rücu etmemiz gerekmektedir ki onlar bizlere hüccet ve delildirler.
[2] -el-Mu’cem’ul-Mufehres li elfazi nehcul belağe, hutbe,110
[3] -a.g.e,hutbe,105
[4] -a.g.e,hutbe,125
[5] -a.g.e,hutbe,164
[6] -a.g.e,hutbe,182
[7] -a.g.e,hutbe,192
[8] -Fecr,27-30
[9] -Vafi, eski baskısı, c.3 kısım,2 s.39
[10] -Hicr,99
[11] -Furu’u kafi, c.3 s.128

 

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

03/12/2010 - 13:29 Sadakanın Önemi

n

24/11/2010 - 17:02 Yüce Allah Tövbe Edeni Sever

n

24/11/2010 - 13:33 İslamî Anlayışta İbadet

n

03/11/2010 - 12:39 Allah Korkusunun Yedi Alameti Vardır

n

02/11/2010 - 13:06 Takva ve Büyük Günahlar

n

22/10/2010 - 13:14 Ahlaki Değerler

n

20/10/2010 - 14:11 Kin ve Kincilik

n

20/10/2010 - 12:59 Nefsi Arındırmak

n

07/10/2010 - 12:21 Kalbin Katılışması

n

04/10/2010 - 09:41 Bencillik, Bütün Fesatların Kaynağı

n

29/09/2010 - 10:10 Lokman Hekimin Oğluna Öğütleri

n

25/09/2010 - 10:45 Ayet ve Hadislerde Ahlak

n

24/09/2010 - 10:46 Nefsi Tanımak

n

23/06/2010 - 09:35 Recep Ayının Faziletleri

n

11/06/2010 - 08:14 Hayırlı Olanı İstemek

n

08/06/2010 - 09:21 Arifler Açısından Aşk

n

08/06/2010 - 09:16 İmanın Asaleti

n

07/06/2010 - 08:32 Yardımlaşma

n

07/06/2010 - 08:27 Allah’a Kavuşmanın Tek Yolu

n

26/05/2010 - 09:32 Nefsi Tanımak

n

22/05/2010 - 08:37 Nefsin Mertebeleri

n

19/05/2010 - 09:38 Selam ve Musafaha

n

19/05/2010 - 09:15 Nefsi İslah Etmek İçin Bir Öğüt

n

15/05/2010 - 09:37 Yüce Allah’a Bazı Yakınlaşma Yolları

n

08/05/2010 - 08:53 Gençlere Tavsiye

n

08/05/2010 - 08:47 Kurân ve Hadisler Işığında İzzet-i Nefs

n

05/05/2010 - 08:51 Büyük ve Küçük Günahlar

n

03/05/2010 - 08:47 Kurân ve Sıla-i Rahim de Bulunmak

n

26/04/2010 - 14:41 Şia"nın Manevi Mesajı

n

23/04/2010 - 10:05 Müslümanların Aile Yapısını Örnek Almalıyız

n

23/04/2010 - 10:03 Peygamberlerin Büyük Hedefi

n

16/04/2010 - 09:29 Dinde Sabır

n

13/04/2010 - 10:20 Ahlak İlminin, Eğitiminin Önemi ve Yararları

n

05/04/2010 - 08:45 Aklın Özellikleri

n

03/04/2010 - 08:24 Kemale Nasıl Ulaşılabilir?

n

03/04/2010 - 08:13 Kalbi Yumuşatan ve İhya Eden

n

22/03/2010 - 08:56 İman ve İslam

n

19/03/2010 - 09:10 Sadakanın Önemi

n

16/03/2010 - 09:06 Kötü Ahlâk ve Üstünlük Taslamak

n

22/02/2010 - 09:12 İlmin Fazileti

n

08/02/2010 - 10:14 Ahiret

n

30/01/2010 - 10:11 Ahlaka Olan İhtiyaç ve Onun Önemi

n

27/01/2010 - 09:51 Kötü Ahlak

n

12/12/2009 - 08:12 İman ve Ahlak..

n

11/12/2009 - 10:35 Ana-Babaya Saygı

n

11/12/2009 - 10:22 Aile Ahlakı 1

n

07/12/2009 - 11:20 Dualar Hangi Durumlarda Kabul Olur?

n

24/11/2009 - 11:40 Hz. Muhammed (s.a.a) ve Kurân

n

23/11/2009 - 09:19 Tövbenin Kabul Olmasını Engelleyen Sebepler

n

21/11/2009 - 08:02 Tevhidin En Güzel Nağmesi, Namaz

n

20/11/2009 - 08:14 İyi Arkadaş Kimdir?

n

20/11/2009 - 08:01 Akıl

n

16/11/2009 - 08:37 Nefsini Hesaba Çek!

n

16/11/2009 - 08:33 Kalbimizin Duası

n

13/11/2009 - 08:25 İlmin Fazileti 

n

15/10/2009 - 08:02 Ahlaka Olan İhtiyaç ve Onun Önemi

n

10/10/2009 - 08:21 GIYBET

n

06/07/2009 - 16:28 Tevbe, İbadet ve Dua Baharı

n

15/04/2009 - 19:24 İslami Ahlak 3 (Ayetullah Sistani)

n

15/04/2009 - 19:22 İslami Ahlak 2 (Ayetullah Sistani)

n

15/04/2009 - 19:19 İslami Ahlak (Ayetullah Sistani)

n

15/04/2009 - 19:09 Dostları Ziyaret Etmek

n

15/04/2009 - 09:05 Resulullah'ın (s.a.a) Adap ve Ahlakı

n

06/04/2009 - 11:11 Dil

n

06/04/2009 - 11:04 Takva ve Büyük Günahlar

n

06/04/2009 - 10:46 Söz Taşıma

n

06/04/2009 - 10:13 Kibir ve Büyüklük Taslamak

n

03/04/2009 - 11:26 İsraf

n

03/04/2009 - 10:59 Kalbi Yumuşatan ve İhya Eden Şeyler

n

02/04/2009 - 13:20 Riya

n

01/04/2009 - 16:33 Gıybet (Dedikodu)

n

01/04/2009 - 16:16 Yalan Söylemek

n

01/04/2009 - 13:07 Kin ve Kincilik

n

01/04/2009 - 10:44 Mutluluk Nasıl Elde Edilir?

n

01/04/2009 - 10:31 İnsanı Cehennemlik Yapan Sebepler

n

01/04/2009 - 10:26 Allah Sevgisi

n

01/04/2009 - 10:17 Resulullah'ın ve Ehlibeyt'inin Çizgisinde Olanlar

YAZARLAR

Rahmi Onurşan Rahmani

Herkesle olup hiç kimsenin rahmetini almadan ölmek
Mikail Gürel

Sizi Gidi Kamacılar…
Turgut Atam

GADİR-İ HUM’UN TARİHTEKİ YERİ
Kerim Uçar

MÜMİNLERİN NİŞANELERİ
Mir Kasım Erdem

CAN VERME HALİ
Yakup Yaşlak

Aşura; Yeniden Ölmek Mi, Yoksa Yeniden Diriliş Mi?

MULTİMEDYA

ETKİNLİK TAKVİMİ

19 Ocak 2018
Pz Sa Ça Pe Cu Ct Pa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

DUYURULAR

ANKET

SİTEMİZİ  NASIL BULDUNUZ
İYİ
KOTÜ
ORTA

Sonuçları Göster

FAYDALI LİNKLER

 
 

Ana Sayfa

Hakkımızda

Ziyaretçi Defteri

İletişim