Ehl-i Sünnet sizin kardeşinizden de öteye canınız, özünüzdür.
Ayetullah Sistani

Ana Sayfa

Hakkımızda

Foto Galeri

Multimedia

İletişim

Ziyaretçi Defteri

Kategoriler

KATEGORİLER

ÜYELİK

Kull. Adı

:

Şifre

:

Yeni Üye Kaydı 
Şifremi Unuttum

BİR AYET

BİR HADİS

FOTO GALERİ

ÇOK OKUNANLAR

 
 
 
 
Ahlâk İlminin Faydası
 
 

27/05/2014

Ahlâk ilminin en önemli faydası, insanların iradelerini iyiliklere ve yetkinliklere yönlendirmek, insanî erdemlerin gerçekleşmesi yönünde harekete geçirmek ve de kötülüklerden ve ahlâkî rezilliklerden uzaklaşmasını sağlamaktır. Bundan dolayı da büyük ahlâk üstatları, bu ilmin en önemli faydasının, insanların huy değiştirmeleri ve ruhsal değişim gerçekleştirmeleri olduğunu bildirmişlerdir. [1]

Ahlâk ilminin faydalarından bazıları kısaca şöyle sıralanabilir:

1- İnsanın isteklerini dengelemek.

2- İnsan ruhunun manevi boyutunu eğitmek ve geliştirmek.

3- İnsanın iman ve inançlarını korumak.

4- Bireyleri, bir yandan kusur ve eksikliğin her türünden uzaklaştırmak ve öte yandan da ahlâk erdemlerine yakınlaştırmak ve ulaştırmak.[2]

5- İnsan nefsinin güçlerini azgınlık karşısında kontrol edip dizginlemek ve ahlâkî yüceliğe nail olabilmek için onları hikmet, adalet ve iffet yönünde güçlendirmek.[3]

Erdemlere kurulu bir düzen; sosyal kimlik kazanabilmek, sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmek, değerleri koruyabilmek, karşılıklı sevgi ve saygı zemini oluşturabilmek için ana rol üstlenir ve sosyal olumsuzluklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar, kayıtsızlıklar, başıboşluklar ve afetler karşısında set oluşturur. Ahlâkî düzende her bireyin hakları korunmakla birlikte, bireylerin oluşturduğu toplum da sosyal güvende yaşar. İnsanın ruhsal ve batınî değişimleri ile ve erdemlerin gerçekleşmesi ile sosyal yapı da refah ve güvenlikten faydalanacaktır.

Töreler, gelenekler, dil ve din bütünü olan ve genel anlamıyla bireysel ve sosyal yapıyı oluşturan kültür, ahlâkî değer düzeninden etkilenir; kişilik boyutlarının tümüne norm kazandırmakta da önemli bir etkendir. Toplumun kültürel yapısındaki bu değişim ve beşerî toplumun asil kültürünün aslî addedilmesi, elbetteki ancak vahiy buyruklarına dayanmakla mümkün olacaktır. Bundan dolayı da ahlâkî değer düzeniyle kastedilen şey, dinin insana sunduğu ahlâk değerlerine dayanan düzendir. Bunun sonucu, her açıdan insanın ufkunun genişlemesidir. Dinin düşünce, ahlâk ve amel alanındaki buyruklarının tümü bu gerçeğe odaklı çağrıdır.

Değer düzeninin hâkim olduğu bir toplumda ve siyaset alanında, siyasi muamele ve çıkmazlarla ilgili davranışlar keramet, hikmet ve liyakat ilkesi uyarınca gerçekleşecek ve bu alandaki krizler karşısında siyasiler, dinî değer düzeninden elde edilen hâkim rasyonalite yardımıyla gerçekçi tavır takınacaklardır. Bu doğrultuda, siyasi yenilgiye uğrayanlar asla dışlanmayacak ve saygısızlıkla karşılaşmayacaklardır.

İnsanî ve dinî değerlere kurulu düzende, inançlı ve imanlı insanın değer ve konumu, Kâbe-i Mükerreme ile eş değer ve hatta ondan bile üstündür. Dinî-ahlâkî düzende dürüstlük, emanete ihanet etmeme, insanların haklarını koruma ve gözetme, özveri ve fedakârlık, affetme, yücelik, sorumluluk üstlenme bilinci... ihlal edilemez özellik ve ilkelerdendir.

Bütün bunların göz önünde bulundurulmasıyla, birey ve toplumun geçimi ile ilgili konularda (ekonomi alanında) ahlâkın faydası anlaşılacaktır. Açıktır ki üretim ve tüketimde aşırılık, israf ve savurganlık, karaborsa ve stokçuluk, hile ve aldatma, kandırma ve göz boyama, sömürü ve haksızlığa dayalı yarar sağlama, servet ve altın biriktirme, yoksullaştırma, adaletsizlik, ihanet, güvensizlik... dinî-ahlâkî düzene uyumsuzluktan kaynaklanır. Çünkü bireysel, sosyal, ilâhî... ahlâkın gerçekleşmesiyle her alandaki ilişki ve kural adalet üzerine kurulur. Bu düzenin eğitsel etkisi öyle bir düzeydedir ki insan, başkalarına ihaneti düşünmeyecek ve herkes, ekonomik sorunları önleme ve ortadan kaldırma doğrultusunda gönül birliği edecek ve dayanışma içinde olacaktır. İşte bu, dinin Medine-i Fadılası olup kültürel, siyasal ve sosyal öğelerini en güzel şekliyle gösterir. Genel anlamıyla ahlâk olmaksızın, bireysel ve sosyal boyutlarıyla böyle bir toplumun gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Eğer bir toplumda bütün davranışlar, muaşeretler, alış verişler, paylaşımlar ve teamüller ahlâkî yüceliklere, değer düzenine ve yeterliliklere dayalı olarak gerçekleşecek olsa, toplum ciddi bir sorunla karşılaşmayacaktır. Bu nedenle İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

Eğer cenneti ve sevabı ümit etmeseydik, cehennemden ve azaptan korkmasaydık bile, kesinlikle yine de ahlâk erdemlerini kazanmamız gerekecekti.[4]

Ahlâk erdem ve güzelliklerini kazanmak o kadar önemli ve değerlidir ki, adeta İmam Ali (a.s) bu tabirle hücceti tamamlamaktadır. Ahlâkî erdemler, günlük hayatın bütün boyutlarında insanın muhtaç olduğu şeylerdir. Bu nedenle avam ve bilgili, Müslüman ve kâfir, kadın ve erkek, küçük ve büyük gibi toplumun bütün kesimleri ahlâkî erdemlere önem vermelidirler. Çünkü genel anlamıyla ahlâkî değerlere itinasızlık, beşerî toplumu ciddi bir krizle karşı karşıya getirecektir.

Ahlâk ilmi ve ondan elde edilen sonuçlar, insanı fıtrî ihtiyaçları, istekleri, eğilimleri ve düşünceleri uyarınca gerçek olgunluk ve mutluluğa ulaştırır. Böylece herkes, gerek nefsanî sıfatlar ve gerekse davranışlar alanında, kendi kabiliyet ve kapasitesi oranında ilâhî isim ve sıfatları zuhur ettirecek ve insan, özgürce ve kendi iradesiyle yüce Allah’ın en yakın, en yetkin ve en açık mazharı olacaktır. Bu gerçek, insan için en yüce saadettir.[5]

[1]- Nizam-ı Ahlâkîy-i İslâm (İslâm’ın Ahlâk Düzeni), Hüseyin Hakkani Zencanî, s. 27

[2]- ez-Zeriatu İla Mekarimi’ş-Şeria, Ragıb İsfahanî, s. 1.

[3]- age.

[4]- Adabu’n-Nefs, Seyyit Muhammet Anya-i Amulî, c. 1, s. 26.

[5]- Camiu’s-Saadat, Molla Mehdi Neraki, c. 1, s. 26-49. Ahlâk-ı İslâmî (İslâmî Ahlâk), Ahmet Deylemî ve Mesut Azerbaycanî, s. 23. Nizam-ı Ahlâkîy-i İslâm (İslâm’ın Ahlâk Düzeni), Hüseyin Hakkani Zencanî, s. 27. Zemînehay-i Fesad ve Rah-i Derman (Yozlaşma Zeminleri ve Tedavi Yolu), Ali Ekber Babazâde.

 

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

09/12/2016 - 07:36 İmam Ali`ye (a.s) Göre Namaz

n

09/12/2016 - 06:56 İmam Mehdi'nin (a.f) İmametinin Başlangıç Yıldönümü

n

01/12/2016 - 09:58 Rebiyülevvel Ayının Fazileti

n

01/12/2016 - 09:12 Resulullah’ın (s.a.a) Hicreti ve Leylet'ul Mebit

n

28/11/2016 - 12:37 Hz. Muhammed’in (s.a.a) Hayatına Kısa Bir Bakış

n

12/10/2016 - 08:04 Ayetullah Qumi Alulbeyt’i ziyaret etti

n

10/10/2016 - 11:40 Tasua Günü!

n

05/10/2016 - 07:38 Ayetullah Sistani’ye birtakım sorular yöneltildi. İşte o sorular ve cevapları

n

28/09/2016 - 09:26 Şehit İmam Hüseyin’in (a.s) Hayatına Kısa Bir Bakış

n

26/09/2016 - 10:10 Mübahele’nin İslam Tarihindeki Yeri ve Önemi

n

08/09/2016 - 13:24 Niçin ve Nasıl Namaz Kılmalıyız?

n

08/09/2016 - 12:23 Anne ve Babanın Görevleri

n

07/09/2016 - 10:44 İslam’a ve Diğer Dinlere Göre kadın

n

22/08/2016 - 13:08 İslam’da Süs ve Güzellik

n

22/08/2016 - 13:05 Hakka Giden Yol Nasıl Katledilir?

n

18/08/2016 - 09:02 Mucize Nedir?

n

18/08/2016 - 08:52 Kurân'da Geçen Günahlar

n

18/08/2016 - 08:47 Kurân-ı Kerim’in Yüce Makamı

n

08/10/2015 - 09:40 Mübahele Olayı

n

01/10/2015 - 06:59 Gadir-i Hum Olayı

n

17/09/2015 - 09:10 Ayetullah Sistani’den Tesliyet Mesajı

n

18/08/2015 - 07:55 Şehristani: Farklı Mezheplerin Kutsalları Aşağılanmamalı

n

30/07/2015 - 07:05 Şehristani Bamyan Eyaletindeki Medrese Öğrencilerini Ziyaret Etti

n

30/07/2015 - 07:02 Ayetullah Feyyaz Meşhet Kentinde Ulemayla Görüştü

n

28/07/2015 - 09:35 Toplumda Ailenin Önem Ve Konumu

n

28/07/2015 - 09:18 Güzel Ahlakın İyi, Kötü Ahlakın Olumsuz Yönleri

n

27/06/2015 - 08:18 Dua Adabı

n

27/06/2015 - 07:57 Kurân'da Geçen Günahlar

n

27/06/2015 - 07:54 Ayetullah Sistani’den Kınama Mesajı

n

18/06/2015 - 06:05 Ramazan Ayının Faziletleri

n

03/06/2015 - 13:32 Suudi Yazardan Ayetullah Sistani'ye Övgüler

n

02/06/2015 - 14:04 İmam Mehdi'nin (a.s) Mübarek Doğumu

n

23/05/2015 - 08:26 Hz. Abbas (a.s) Mübarek Doğumu

n

21/05/2015 - 11:18 İmam Hüseyin’in (a.s) Doğumu

n

21/05/2015 - 11:10 Şaban Ayının Amelleri

n

16/05/2015 - 08:08 Şehristani: Bencillikler Toplumdaki Sorunların Asıl Kaynağıdır

n

14/05/2015 - 07:54 İmam Musa Kâzım'ın (a.s) Şehadeti

n

08/05/2015 - 09:44 Recep Ayının Fazilet ve Önemi

n

20/04/2015 - 14:21 Recep Ayının Amelleri

n

20/04/2015 - 10:49 İmam Muhammed Bakır'ın (a.s) Kısaca Hayatı

n

09/04/2015 - 13:31 Hz. Fatıma'nın (a.s) Doğumu

n

09/04/2015 - 07:09 Acaba Müstehap Gusülle Namaz Kılınır mı? İşte Cevabı…

n

03/04/2015 - 08:56 Kalp Huzuru, Namazın Ruhudur

n

23/03/2015 - 08:56 Namazın Anlam ve Önemi

n

23/03/2015 - 08:48 Dua İnsanı Yüceltir

n

13/03/2015 - 15:27 Hüccetü'l-İslam Mikail Gürel Orijinal Müminde Bulunan Özellikleri Açıkladı…

n

04/03/2015 - 08:25 Hz. Fatıma’nın (s.a) Şehadeti

n

24/02/2015 - 08:42 Hz. Zeyneb`in (s.a) Kısaca Hayatı

n

20/02/2015 - 14:22 Şehristani: İslamafobia ile Mücadele Tüm Olanaklar Kullanılmalı

n

09/02/2015 - 09:28 Türkler Iraklı Yetimleri Unutmadı

n

09/02/2015 - 09:23 Kurân’ın Bakışıyla Dünya

n

29/01/2015 - 09:14 İmam Hasan Askerî'nin Hayatı

n

28/01/2015 - 11:29 Alulbeyt Türkiye Sorumlusu Ayetullah Sistani’yi Ziyaret Etti

n

14/01/2015 - 13:00 Yine Onun Feraseti Fitne Ateşini Söndürdü

n

09/01/2015 - 12:20 Bayramınız Mübarek Olsun

n

06/01/2015 - 11:26 Ayetullah Şehristani: Sorunlarınızı Vekillerimiz Aracılığıyla Bize Bildirin

n

06/01/2015 - 11:01 Ayetullah Şehristani'den Vahdet ve Kardeşlik Vurgusu

n

05/01/2015 - 11:57 Ayetullah Sistani’den: Yağma Yasağı

n

02/01/2015 - 12:28 Kutlu Doğum ve Vahdet Haftası

n

02/01/2015 - 07:43 Hz. Muhammed’in (s.a.a) Hayatına Kısa Bir Bakış

n

23/12/2014 - 08:28 İran Meclis Başkanı Ayetullah Sistani’yi Ziyaret Etti

n

22/12/2014 - 10:00 İmam Rıza’nın (a.s) Şehadeti

n

20/12/2014 - 07:51 İran Sağlık Bakanı, Seyit Cevat Şehristani’yi Ziyaret Etti

n

18/12/2014 - 09:57 Berlin’de görkemli Erbein Programı

n

28/11/2014 - 07:50 Ayetullah Şehristani: Neden Şiilerin Öldürülmesine Dünyadan Bir İtiraz Yok?

n

25/11/2014 - 10:56 Merceiyetin Sesi/Şii Merceiyetin Irak’taki Rolü

n

15/11/2014 - 11:23 Erbain’de Kerbela’ya Gitmek İsteyenlerin Dikkatine!

n

08/11/2014 - 07:47 Ayetullah Hamanei’nin Vekili Alulbeyt’i Ziyaret Etti

n

08/11/2014 - 07:28 Ayetullah Hamanei’nin Vekili Aşura Çadırı’nı Ziyaret Etti

n

05/11/2014 - 11:03 Kars`ta Aşura Kardeşlik Çadırı

n

01/11/2014 - 07:24 Aşura

n

01/11/2014 - 06:40 Aşura Gecesi

n

25/10/2014 - 06:59 Muharrem Ayı

n

12/10/2014 - 08:27 Gadir-i Hum Olayı

n

24/09/2014 - 09:42 İmam Cevad’ın (a.s) Şahadeti

n

12/09/2014 - 10:48 Ayetullah Şehristani: Havzanın Tek Derdi Ehlibeyt Maarifini Yaymaktır

n

10/09/2014 - 07:18 Ayetullah Şehristani İslam İnkılabı Rehberini Ziyaret Etti

n

06/09/2014 - 08:53 İmam Rıza'nın (a.s) Doğumu

n

03/09/2014 - 09:29 Kurân ve Sünnet Açısından Evlat

n

21/08/2014 - 12:40 İmam Cafer Sadık’ın (a.s) Şehadeti

n

14/08/2014 - 13:52 Kalp Huzuru, Namazın Ruhudur

n

11/08/2014 - 10:14 Dinî Eğitimde Annenin Sorumluluğu

n

11/08/2014 - 10:05 Hz. Hamza’nın (a.s) Şehadeti Yıldönümü

n

11/08/2014 - 09:29 Uhud Savaşı

n

28/07/2014 - 19:16 Aytullah Sistani: Yarın (Salı) Ramazan Bayramıdır

n

21/07/2014 - 10:21 Hz. Ali ve Hz. Hatice Alulbeyt’te Anıldı

n

17/07/2014 - 09:43 Mihrab Şehidi İmam Ali (a.s)

n

09/07/2014 - 07:58 Alulbeyt Vakfı’ndan Kınama Mesajı

n

30/06/2014 - 13:23 Ramazan Ayının Amel ve Duaları

n

30/06/2014 - 13:02 Günün Çok Uzun Olduğu Ülkelerdeki Müslümanların Orucu

n

28/06/2014 - 08:49 Ramazan Ayının Faziletleri

n

16/06/2014 - 13:47 Ayetullah Seyyid Ali Sistani: Irkçı Yaklaşımlardan Uzak Durun

n

11/06/2014 - 09:31 Ayetullah Sistani Neyneva ve Musul Olaylarından Endişeli

n

11/06/2014 - 08:53 İmam Mehdi'nin (a.f) Kutlu Doğumu

n

03/06/2014 - 07:50 İmam Zeynelabidin’in Hayatına Kısa Bir Bakış

n

02/06/2014 - 09:31 Ebu Talib Alulbeyt'te Anıldı

n

31/05/2014 - 09:36 Nübüvvet ve İmametin Babası Hz. Ebu Talib Alulbeyt’te Anıldı

n

31/05/2014 - 06:40 Şaban Ayının Fazilet ve Önemi

n

27/05/2014 - 07:44 Ahlâk İlminin Faydası

n

27/05/2014 - 07:38 Resulullah'ın (s.a.a) Bi'seti

YAZARLAR

Rahmi Onurşan Rahmani

Herkesle olup hiç kimsenin rahmetini almadan ölmek
Mikail Gürel

Sizi Gidi Kamacılar…
Turgut Atam

GADİR-İ HUM’UN TARİHTEKİ YERİ
Kerim Uçar

MÜMİNLERİN NİŞANELERİ
Mir Kasım Erdem

CAN VERME HALİ
Yakup Yaşlak

Aşura; Yeniden Ölmek Mi, Yoksa Yeniden Diriliş Mi?

MULTİMEDYA

ETKİNLİK TAKVİMİ

19 Ocak 2018
Pz Sa Ça Pe Cu Ct Pa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

DUYURULAR

ANKET

SİTEMİZİ  NASIL BULDUNUZ
İYİ
KOTÜ
ORTA

Sonuçları Göster

FAYDALI LİNKLER

 
 

Ana Sayfa

Hakkımızda

Ziyaretçi Defteri

İletişim