Siz Aleviler İmam Ali Hareminin (Türbesinin) Güvercinleri idiniz
Uçurdular Sizi Buralardan
Artık Geri Dönme Vaktiniz Gelmedi mi?
Ayetullah Sistani:

Ana Sayfa

Hakkımızda

Foto Galeri

Multimedia

İletişim

Ziyaretçi Defteri

Kategoriler

KATEGORİLER

ÜYELİK

Kull. Adı

:

Şifre

:

Yeni Üye Kaydı 
Şifremi Unuttum

BİR AYET

BİR HADİS

FOTO GALERİ

ÇOK OKUNANLAR

 
 
 
 
İmam Hasan Askerî'nin Hayatı
 
 

29/01/2015

İmam Hasan b. Ali el-Askerî (a.s), masumların on üçüncüsü ve Resulullah'tan (s.a.a) sonra ümmetin önderliğiyle görevlendirilen Ehlibeyt İmamları'nın (a.s) on birincisidir.

İlim, züht, takva ve cihat bakımından çağdaşlarından çok çok ileride olan babasının himayesinde büyüdü. Yirmi iki veya yirmi üç yılı babasının yanında geçti.[1] Bu süre içinde ondan imamet ve nübüvvet mirasını aldı. Tıpkı saygı değer ataları gibi ilim, amel, önderlik, cihat ve ıslah alanında dedesi Hz. Muhammed'in (s.a.a) ümmetine rehberlik ediyordu.

İmamlıkla görevlendirildiği, babası İmam Hadi (a.s) zamanında belli olmuştu. İmam Hadi'nin (a.s) has adamlarının yanında ve Müslümanların genelinin nezdinde babasından sonra itaat edilmesi farz imamın o olduğu kesin olarak biliniyordu.

Babasından sonra imamlık görevini üstlendi ve bu görevi yaklaşık olarak altı sene sürdü.[2] Çok zor koşullarda ve en şiddetli bir zaman diliminde büyük sorumluluklar üstlenip yerine getirdi.

Şartlar ve zaman çok zordu. Çünkü herkesten çok daha fazla hâkimiyetlerinin devam etmesini büyük bir hırsla isteyen Abbasîler, Resulullah'ın (s.a.a) Ehlieyti'nden gelecek Mehdi'nin (a.s), Ali'nin (a.s) ve Hüseyin'in (a.s) soyundan olacağını biliyorlardı. Onunla ilgili olarak sürekli tetikteydiler, başkaları gibi onlar da Mehdi'nin (a.s) ortaya çıkacağı zamanı gözlüyorlardı. Ama ortaya çıktığında iktidarı ona teslim etmek için değil, belki ezilenlerin son umutlarını da kırmak için.

İmam Hasan Askerî (a.s) çağının âlimlerinin üstadı, abitlerinin önderi ve siyasî ve akidevî muhalefetin lideriydi. Parmakla gösterilen bir şahsiyetti. Gönüller ona sevgi ve dostluk duygularıyla akıyordu. Tıpkı her biri İbn Rıza (Rıza'nın oğlu)[3] olarak tanınan babası ve dedesine gönüllerin sevgi ve muhabbetle akması gibi. İktidarın Ehlibeyt (a.s) düşmanı olmasına, onları ve Şiîlerini sıkı bir takip altında tutmasına rağmen onlara yönelik dostluk ve sevgi duygusu had safhadaydı.

Abbasî saltanatı, İmam Hasan Askerî'yi (a.s) mecburî ikamete tâbi tutmuştu. Haftada iki gün Abbasî hilâfet merkezine gelip görünmek zorundaydı.

İmam'ın (a.s) hilâfet merkezine geldiği gün şöyle tasvir edilmiştir: Caddeler hayvanlarla, katırlarla ve eşeklerle dolardı. İnsanlar yürüyecek yer bulamazlardı. Kimse onların aralarına giremezdi. İmam geldiğinde her tarafa derin bir sessizlik hâkim olur, hilâfet merkezine girişinde ve çıkışında ona yol açılırdı.[4]

Bütün hayatı boyunca büyük bir ciddiyetle ibadete sarılmıştı. Özellikle de zindanda iken. Zindanda iken iki şirret adam onunla görevlendirilmişti. İmam (a.s), bu adamların hayatlarında büyük bir değişiklik meydana getirmeyi başarmıştı. Öyle ki bu adamlar, ibadet ve namaz hususunda son derece hassas hâle gelmişlerdi. Onlara baktığı zaman, gözlerinin tesiriyle titrerlerdi ve hâkim olamadıkları bir ürperti içlerini bürürdü.[5]

Abbasî sarayı, İmam Hasan Askerî'yi takibe almış, sıkı bir denetimle kuşatmıştı; her hareketi kaydediliyordu. Amaç; ilmî ve siyasî faaliyetlerini dumura uğratmak, ümmet içinde liderlik rolünü yerine getirmesine engel olmaktı.

Bu yüzden İmam (a.s), tıpkı ataları gibi gizli faaliyetlere büyük önem veriyordu. Bunun yanında vekiller sistemini de sağlamlaştırmayı ihmal etmiyordu. Ki bu zor şartlarda topluma önderlik etme görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilsin. Nitekim bu sayede Ehlibeyt (a.s) yolunu tümüyle etkisiz hâle getirip yok etme amaçlı girişimleri sonuçsuz bırakmıştır.

İmam Hasan Askerî (a.s), tıpkı saygıdeğer ataları gibi zulme, teröre, iktidarla ve ümmetin kaderi ve maslahatıyla istediği gibi oynama siyasetine karşı yoğun bir siyasal mücadele içine girmiştir. Böylece şeriatın temel prensiplerini ve risalet değerlerini korumuştur. Bu sayede Hz. Resulullah'ın (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları'nın (a.s) kesin ve zorunlu olarak vuku bulacağını haber verdikleri gaybet asrına en uygun ve en yerinde hazırlığı yapmıştır.

Ehlibeyt (a.s) medresesi, İmam Hasan Askerî (a.s) zamanında ilmî çalışmaların merkeziydi. Ehl-i Beyt çizgisine yönelik davetin, İslâm şeriatını savunmanın üssüydü. İmam'ın yıldız gibi parlayan ashabı, hadislerinin ravileri ve medresesinde eğitim gören talebeler, bu misyonu en güzel şekilde yerine getiriyorlardı.

Siyasal şartların zorluğuna rağmen İmam Hasan Askerî (a.s), tavizsiz bir şekilde şeriatı savunuyor, bidatlere karşı amansız bir savaş veriyor, tereddüt ve şüphe içinde bocalayanlara doğru yolu göstermeye, onları dinin özüne çekmeye çalışıyordu.

İmam Hasan Askerî (a.s), kısacık imamlığı süresince Mu'tez, Muhtedi ve Mu'temid dönemlerine tanık oldu.[6] Onlardan baskıların, sıkıştırmaların, takiplerin ve terör girişimlerinin en ağırlarını gördü. Kaç kere hapse atıldı.

Şiî'siyle, Sünnî'siyle tüm ümmetin İmam'a (a.s) büyük bir saygı göstermesi, onu yüceltmesi, onu bütün Alevîlerden, Abbasîlerden üstün bir konumda görmesi, ümmet tarafından sevilmeyen bir halife olarak Mu'temid'in öfkesini da-ha da arttırıyordu. Bu yüzden İmam'ı (a.s) ortadan kaldırmaya, ona bir suikast düzenlemeye karar verdi. Nitekim onu zehirleyerek öldürdü.

Böylece İmam (a.s) sevabını Allah'tan umarak sabreden bir şehit olarak vefat etti. Yaşı henüz otuza varmamıştı.[7]

Doğduğu gün, Rabbinin risaleti uğruna cihat ettiği gün, şehit edildiği gün ve tekrar diriltileceği gün selâm olsun ona.

 

 

[1]- Bu husus, elinizdeki eserin 2. bölümünün 1. başlığında İmam'ın (a.s) doğum ve ölüm yılına değinileceği vakit açıklık kazanacaktır. Ba-bası İmam Hadi'nin (a.s) vefatının hicrî 254 senesinde olduğunu bildiğimize göre ve İmam'ın (a.s) doğumunun hicrî 232 senesinde vaki ol-duğunu esas alırsak, babasının yanında 22 yılının geçmiş olduğu ortaya çıkacaktır.

[2]- İleride söyleneceği üzere hicrî 260 senesinde vefat etmiştir. Ayrıca bkz. İ'lâmu'l-Vera: 2/129

[3]- Bkz. İ'lâmu'l-Vera: 2/131; Menakıbu Âl-i Ebî Talib: 3/523 ve İbn Sabbağ, el-Fusulu'l-Muhimme: 2/1080

[4]- Bkz. Taberî, Delâilu'l-İmame: 429-430; el-Haraic ve'l-Ceraih: 2/782; Tusî, el-Gaybet: 215-216

[5]- Usul-i Kâfi: 1/512; el-İrşad: 2/334; İ'lâmu'l-Vera: 2/150

[6]- İ'lâmu'l-Vera: 2/131. Bu hususa 3. bölüm, 2. başlıkta değinilecektir.

[7]- Bu hususa, inşallah 3. bölüm, 2. başlıkta değinilecektir.

 

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

09/12/2016 - 07:36 İmam Ali`ye (a.s) Göre Namaz

n

09/12/2016 - 06:56 İmam Mehdi'nin (a.f) İmametinin Başlangıç Yıldönümü

n

01/12/2016 - 09:58 Rebiyülevvel Ayının Fazileti

n

01/12/2016 - 09:12 Resulullah’ın (s.a.a) Hicreti ve Leylet'ul Mebit

n

28/11/2016 - 12:37 Hz. Muhammed’in (s.a.a) Hayatına Kısa Bir Bakış

n

12/10/2016 - 08:04 Ayetullah Qumi Alulbeyt’i ziyaret etti

n

10/10/2016 - 11:40 Tasua Günü!

n

05/10/2016 - 07:38 Ayetullah Sistani’ye birtakım sorular yöneltildi. İşte o sorular ve cevapları

n

28/09/2016 - 09:26 Şehit İmam Hüseyin’in (a.s) Hayatına Kısa Bir Bakış

n

26/09/2016 - 10:10 Mübahele’nin İslam Tarihindeki Yeri ve Önemi

n

08/09/2016 - 13:24 Niçin ve Nasıl Namaz Kılmalıyız?

n

08/09/2016 - 12:23 Anne ve Babanın Görevleri

n

07/09/2016 - 10:44 İslam’a ve Diğer Dinlere Göre kadın

n

22/08/2016 - 13:08 İslam’da Süs ve Güzellik

n

22/08/2016 - 13:05 Hakka Giden Yol Nasıl Katledilir?

n

18/08/2016 - 09:02 Mucize Nedir?

n

18/08/2016 - 08:52 Kurân'da Geçen Günahlar

n

18/08/2016 - 08:47 Kurân-ı Kerim’in Yüce Makamı

n

08/10/2015 - 09:40 Mübahele Olayı

n

01/10/2015 - 06:59 Gadir-i Hum Olayı

n

17/09/2015 - 09:10 Ayetullah Sistani’den Tesliyet Mesajı

n

18/08/2015 - 07:55 Şehristani: Farklı Mezheplerin Kutsalları Aşağılanmamalı

n

30/07/2015 - 07:05 Şehristani Bamyan Eyaletindeki Medrese Öğrencilerini Ziyaret Etti

n

30/07/2015 - 07:02 Ayetullah Feyyaz Meşhet Kentinde Ulemayla Görüştü

n

28/07/2015 - 09:35 Toplumda Ailenin Önem Ve Konumu

n

28/07/2015 - 09:18 Güzel Ahlakın İyi, Kötü Ahlakın Olumsuz Yönleri

n

27/06/2015 - 08:18 Dua Adabı

n

27/06/2015 - 07:57 Kurân'da Geçen Günahlar

n

27/06/2015 - 07:54 Ayetullah Sistani’den Kınama Mesajı

n

18/06/2015 - 06:05 Ramazan Ayının Faziletleri

n

03/06/2015 - 13:32 Suudi Yazardan Ayetullah Sistani'ye Övgüler

n

02/06/2015 - 14:04 İmam Mehdi'nin (a.s) Mübarek Doğumu

n

23/05/2015 - 08:26 Hz. Abbas (a.s) Mübarek Doğumu

n

21/05/2015 - 11:18 İmam Hüseyin’in (a.s) Doğumu

n

21/05/2015 - 11:10 Şaban Ayının Amelleri

n

16/05/2015 - 08:08 Şehristani: Bencillikler Toplumdaki Sorunların Asıl Kaynağıdır

n

14/05/2015 - 07:54 İmam Musa Kâzım'ın (a.s) Şehadeti

n

08/05/2015 - 09:44 Recep Ayının Fazilet ve Önemi

n

20/04/2015 - 14:21 Recep Ayının Amelleri

n

20/04/2015 - 10:49 İmam Muhammed Bakır'ın (a.s) Kısaca Hayatı

n

09/04/2015 - 13:31 Hz. Fatıma'nın (a.s) Doğumu

n

09/04/2015 - 07:09 Acaba Müstehap Gusülle Namaz Kılınır mı? İşte Cevabı…

n

03/04/2015 - 08:56 Kalp Huzuru, Namazın Ruhudur

n

23/03/2015 - 08:56 Namazın Anlam ve Önemi

n

23/03/2015 - 08:48 Dua İnsanı Yüceltir

n

13/03/2015 - 15:27 Hüccetü'l-İslam Mikail Gürel Orijinal Müminde Bulunan Özellikleri Açıkladı…

n

04/03/2015 - 08:25 Hz. Fatıma’nın (s.a) Şehadeti

n

24/02/2015 - 08:42 Hz. Zeyneb`in (s.a) Kısaca Hayatı

n

20/02/2015 - 14:22 Şehristani: İslamafobia ile Mücadele Tüm Olanaklar Kullanılmalı

n

09/02/2015 - 09:28 Türkler Iraklı Yetimleri Unutmadı

n

09/02/2015 - 09:23 Kurân’ın Bakışıyla Dünya

n

29/01/2015 - 09:14 İmam Hasan Askerî'nin Hayatı

n

28/01/2015 - 11:29 Alulbeyt Türkiye Sorumlusu Ayetullah Sistani’yi Ziyaret Etti

n

14/01/2015 - 13:00 Yine Onun Feraseti Fitne Ateşini Söndürdü

n

09/01/2015 - 12:20 Bayramınız Mübarek Olsun

n

06/01/2015 - 11:26 Ayetullah Şehristani: Sorunlarınızı Vekillerimiz Aracılığıyla Bize Bildirin

n

06/01/2015 - 11:01 Ayetullah Şehristani'den Vahdet ve Kardeşlik Vurgusu

n

05/01/2015 - 11:57 Ayetullah Sistani’den: Yağma Yasağı

n

02/01/2015 - 12:28 Kutlu Doğum ve Vahdet Haftası

n

02/01/2015 - 07:43 Hz. Muhammed’in (s.a.a) Hayatına Kısa Bir Bakış

n

23/12/2014 - 08:28 İran Meclis Başkanı Ayetullah Sistani’yi Ziyaret Etti

n

22/12/2014 - 10:00 İmam Rıza’nın (a.s) Şehadeti

n

20/12/2014 - 07:51 İran Sağlık Bakanı, Seyit Cevat Şehristani’yi Ziyaret Etti

n

18/12/2014 - 09:57 Berlin’de görkemli Erbein Programı

n

28/11/2014 - 07:50 Ayetullah Şehristani: Neden Şiilerin Öldürülmesine Dünyadan Bir İtiraz Yok?

n

25/11/2014 - 10:56 Merceiyetin Sesi/Şii Merceiyetin Irak’taki Rolü

n

15/11/2014 - 11:23 Erbain’de Kerbela’ya Gitmek İsteyenlerin Dikkatine!

n

08/11/2014 - 07:47 Ayetullah Hamanei’nin Vekili Alulbeyt’i Ziyaret Etti

n

08/11/2014 - 07:28 Ayetullah Hamanei’nin Vekili Aşura Çadırı’nı Ziyaret Etti

n

05/11/2014 - 11:03 Kars`ta Aşura Kardeşlik Çadırı

n

01/11/2014 - 07:24 Aşura

n

01/11/2014 - 06:40 Aşura Gecesi

n

25/10/2014 - 06:59 Muharrem Ayı

n

12/10/2014 - 08:27 Gadir-i Hum Olayı

n

24/09/2014 - 09:42 İmam Cevad’ın (a.s) Şahadeti

n

12/09/2014 - 10:48 Ayetullah Şehristani: Havzanın Tek Derdi Ehlibeyt Maarifini Yaymaktır

n

10/09/2014 - 07:18 Ayetullah Şehristani İslam İnkılabı Rehberini Ziyaret Etti

n

06/09/2014 - 08:53 İmam Rıza'nın (a.s) Doğumu

n

03/09/2014 - 09:29 Kurân ve Sünnet Açısından Evlat

n

21/08/2014 - 12:40 İmam Cafer Sadık’ın (a.s) Şehadeti

n

14/08/2014 - 13:52 Kalp Huzuru, Namazın Ruhudur

n

11/08/2014 - 10:14 Dinî Eğitimde Annenin Sorumluluğu

n

11/08/2014 - 10:05 Hz. Hamza’nın (a.s) Şehadeti Yıldönümü

n

11/08/2014 - 09:29 Uhud Savaşı

n

28/07/2014 - 19:16 Aytullah Sistani: Yarın (Salı) Ramazan Bayramıdır

n

21/07/2014 - 10:21 Hz. Ali ve Hz. Hatice Alulbeyt’te Anıldı

n

17/07/2014 - 09:43 Mihrab Şehidi İmam Ali (a.s)

n

09/07/2014 - 07:58 Alulbeyt Vakfı’ndan Kınama Mesajı

n

30/06/2014 - 13:23 Ramazan Ayının Amel ve Duaları

n

30/06/2014 - 13:02 Günün Çok Uzun Olduğu Ülkelerdeki Müslümanların Orucu

n

28/06/2014 - 08:49 Ramazan Ayının Faziletleri

n

16/06/2014 - 13:47 Ayetullah Seyyid Ali Sistani: Irkçı Yaklaşımlardan Uzak Durun

n

11/06/2014 - 09:31 Ayetullah Sistani Neyneva ve Musul Olaylarından Endişeli

n

11/06/2014 - 08:53 İmam Mehdi'nin (a.f) Kutlu Doğumu

n

03/06/2014 - 07:50 İmam Zeynelabidin’in Hayatına Kısa Bir Bakış

n

02/06/2014 - 09:31 Ebu Talib Alulbeyt'te Anıldı

n

31/05/2014 - 09:36 Nübüvvet ve İmametin Babası Hz. Ebu Talib Alulbeyt’te Anıldı

n

31/05/2014 - 06:40 Şaban Ayının Fazilet ve Önemi

n

27/05/2014 - 07:44 Ahlâk İlminin Faydası

n

27/05/2014 - 07:38 Resulullah'ın (s.a.a) Bi'seti

YAZARLAR

Rahmi Onurşan Rahmani

Herkesle olup hiç kimsenin rahmetini almadan ölmek
Mikail Gürel

Sizi Gidi Kamacılar…
Turgut Atam

GADİR-İ HUM’UN TARİHTEKİ YERİ
Kerim Uçar

MÜMİNLERİN NİŞANELERİ
Mir Kasım Erdem

CAN VERME HALİ
Yakup Yaşlak

Aşura; Yeniden Ölmek Mi, Yoksa Yeniden Diriliş Mi?

MULTİMEDYA

ETKİNLİK TAKVİMİ

19 Ocak 2018
Pz Sa Ça Pe Cu Ct Pa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

DUYURULAR

ANKET

SİTEMİZİ  NASIL BULDUNUZ
İYİ
KOTÜ
ORTA

Sonuçları Göster

FAYDALI LİNKLER

 
 

Ana Sayfa

Hakkımızda

Ziyaretçi Defteri

İletişim