Kategori : HAC AMELLERİ

Ayetullah Uzma Seyit Ali Huseyini Sistani

Ayetullah Uzma Seyit Ali Huseyini Sistani

1349 (Hicri - Kameri) yılının Rebi’ul evvel ayında imam Rıza Aleyhi’s Selam’ın şereflendirdiği mübarek Meşhed şehri yakınlarında dindar bir ailede; ilim, takva, keramet ve seyyidler ocağında dünyaya geldi. Ve bu kutsal mekanda faziletler içinde yetişti, olgunlaştı.

Ayetullah uzma Hacı Şeyh Hüseyin Vehid Horasanî

Ayetullah uzma Hacı Şeyh Hüseyin Vehid Horasanî

Yüce allame Ehl-i Beyt (a.s) mektebinin değerli savunucularından, fakih, edebiyatçı, araştırma ve ilimde çok dikkatli bir insandır. Ve aynı zamanda usul ve fıkıh ilimlerinde seçkin insanlardandır.

Ayetullah  Uzma Fazil Lenkerani

Ayetullah  Uzma Fazil Lenkerani

Doğumu 1931 yılında mukaddes kum şehrinde çok değerli ilim ve takva ailesinde doğdu. Babası ehli Beyt fıkhi ilimler havzasının üstatlarından annesi çok şerif peygamber soyunun mübarka seyitlerindendir.

Ayetullah Uzma Musavî Erdebilî

Ayetullah Uzma Musavî Erdebilî

Hz. Ayetullah Uzma Musavî Erdebilî, 13 Recep 1344 H.K. (28 Ocak 1926) sabahı Erdebil şehrinde, fakir bir ailede dünyaya gözlerini açtı.

Ayetullah Uzma Hacı Şeyh Nasir Mekarim Şirazî

Ayetullah Uzma Hacı Şeyh Nasir Mekarim Şirazî

Kum şehrinin meşhur fakihlerindendir. Fıkıh ilminin üst düzeyde öğretimi ile meşguldür. İslam alemine birçok eser sunmuştur. Bu eserler arasında en meşhuru Tefsir-i Numune’dir.

Ayetullah Uzma Hacı Şeyh Muhammed Taki Behcet Fumenî

Ayetullah Uzma Hacı Şeyh Muhammed Taki Behcet Fumenî

Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Muhammet Taki Behcet h.k. 1334 yılının sonlarında Fumen şehrinde dünyaya geldi. Değerli babası Mahmut Behcet Kerbelaî yaşadığı bölgede güvenilir ve saygın insanlardan birisi idi.

Ayetullah uzma Hacı Şeyh Mirza Cevat Tebrizî

Ayetullah uzma Hacı Şeyh Mirza Cevat Tebrizî

Tebriz şehrinde h.ş 1305 yılında dünyaya geldi. On sekiz yaşında Tebriz’de okulunu bitirdikten sonra h.ş 1323 yılında yine Tebriz’de bulunan Talibiye Medrese’sine gitti. Dört yıl içinde mukaddime ve bir kısım dersleri bitirdi.