Beş Şeyi Yap İstediğin Günahı İşle

Bir adam İmam Hüseyin (a.s) geldi ve dedi ki: “Ben günahkâr bir adamım. Günaha karşı direnemiyorum. Bana öğüt ver.”Buyurdu ki:

“Şu beş şeyi yapabiliyorsan, dilediğin günahı işle:

Birincisi: Allah’ın rızkından yemeyebiliyorsan, istediğin günahı işle.

İkincisi: Allah’ın egemenliğinin altından çıkabiliyorsan, istediğin günahı işle.

Üçüncüsü: Allah’ın seni görmeyeceği bir yer bulabiliyorsan, istediğin günahı işle.

Dördüncüsü: Ölüm eleği (Azrail) canını almak üzere geldiğinde, ona engel olabilirsen istediğin günahı işle.

Beşincisi: Cehennem bekçisi Malik seni cehenneme koyduğu zaman, cehenneme girmeyebilirsen, istediğin günahı işle.”4