İmam Rıza (a.s): Güçsüze yardım etmek, en iyi sadakadır.