Hz. Ali`den (a.s) Güzel Sözler

Hz. Ali`den (a.s) Güzel Sözler

İlim hiç bir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki, bir cahil ne derecede zengin olursa olsun, en fakir bir âlim ile mukayese olunmaz.

Hz. Ali`den (a.s) Güzel Sözler:
-İlim hiç bir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki, bir cahil ne derecede zengin olursa olsun, en fakir bir âlim ile mukayese olunmaz.
-Cehalet ve gaflet âlimin kalbinde olmaz. Fakat âlimler, zengin cahillerin karşısında, ancak ilim sayesinde yükselir.
-Yalancıların başlıca sıfatları şunlardır: evvela sana diller döker, birçok şeyler vaat eder.  
  Sonra senden vazgeçer. Daha sonrada arkadan senin aleyhine bir çok şey söyler.
-İkiyüzlü insanlardan uzaklaşınız. Zira iyi vaktinizde etrafınızda dönüp dolaşırlar. Kötü vaktinizde derhal sizden kaçarlar.
-Şiddetli istek mutluluğun en büyük düşmanıdır.
-Akıllı bir insan fakir olabilir. Fakat o hiç kimsenin sadakasına muhtaç değildir
-Ey insanlar! Bilgi edindiğiniz zaman hidayete ermeniz için bilginize uyunuz. Çünkü ilminin tersine hareket eden âlim, cehlinden ayrılmaz, yolunu kaybetmiş cahile benzer.
-Başkalarının iyi hareketlerini takdire çalışınız. Derhal dostlarınızın çoğaldığını göreceksiniz.
-Her şeye ibretle bakınız. Ve gördüklerinizden ibret alınız.
-Yalancılardan daima uzak bulununuz. Çünkü onlarla içli dışlı olur ve onlarla dolaşıp kalkarsanız, sizde yalancı olursunuz.
-Öyle bir kimseyi dost tut ki, aranızda kardeşlik husule gelsin. Ve senin bulunmadığın yerlerde, seni müdahale etmek için düşmanlarınla pençeleşsin.
-Azgınlığın sonu ya rezil veyahut yok olmaktır.
-Haksızlıklara isyan etmeyenler, onlardan gelecek her musibete katlanmalıdır.
-Eğer bir seyahate çıkarsanız, gittiğiniz yerlerin adetlerine uymaya çalışın.
-İnsanları alçaltan ve nihayet mahveden üç şeydir: Birincisi, hasislik, ikincisi, servet düşkünlüğü, üçüncüsü bencillik ve kibirlik.
-Kötü huyları terk et. Halkın hürmetlerine mazhar olursun.
-Babana riayet edersen, sende oğlundan hürmet ve riayet bekleyebilirsin.
-Lisansını  küfre alıştırma. tatlı dilli ol. Yoksa önüne gelene havlayan köpeklere dönersin.  Halkı zorla kendine nefret ettirirsin.
-Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki, fakir olsan bile şerefli kalasın.
-Dostlarıma dost olanları çok severim. Ve onların kıymetlerinide dostlukların dereceleriyle ölçerim.
-İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir.
-Bir gerçeği savunurken, ona önce kendimiz inanmalıyız sonrada başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.
-Şeref ve namus, en büyük hazinedir. Onlara malik olanlar hayatını devamlı malik ve mamun geçirirler.
-Yoksullar bazen çok müşkül durumlarda kalırlar. Söyledikleri sözler ne kadar doğru olursa olsun, onları dinleyenler sözlerine kulak asmazlar.
-Haddini bilen kimse, hakaret görmez. Haksızlık önünde eğilmeyiniz, çünkü haksızlığa beraber şerefinizi de kaybedersiniz.
-Bin kere mazlum olmak, bir kere zalim olmaktan iyidir.
-Az ibadet edip çok çalışmak, çok ibadet edip az çalışmaktan üstündür.
-Bütün insanlar Allah’ın kuludur, lakin hiç bir kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir.
-Öldükten sonra da yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakınız.

Google+ WhatsApp