Kategori : Hz. Muhammed (s.a.a)

Necran Hıristiyanlarıyla Mübahale

Necran Hıristiyanlarıyla Mübahale

Necran Hıristiyanlarının liderleri ile düşünce adamları, Hz. Peygamber'in (s.a.a) kendilerini İslâm'a çağırmayı içeren mektup konusunu incelemek üzere bir araya geldiler.

Veda Hacı

Veda Hacı

Resul-i Ekrem (s.a.a) insanlığın tümü önünde güzel bir örnek oldu. Allah'ın ayetlerini insanlara duyuruyor, ayetleri onları yorumluyor ve hükümlerini yalın bir dille ayrıntılı biçimde açıklıyordu

Veda Hutbesi

Veda Hutbesi

Ey insanlar, beni dinleyin, size bazı açıklamalar yapacağım. Bu yıldan sonra burada bir daha sizinle belki de bir daha buluşamayacağım.

Vasi Tayini

Vasi Tayini

Müslümanlar Hz. Peygamber'i (s.a.a) dört bir yandan kuşatmış ve aralarına almış bir durumda haclarını tamamladılar. Hac farizasını ondan öğrenme işi gerçekleşmişti.

Yalancı Peygamberler

Yalancı Peygamberler

Hacı kafileleri Gadir-i Hum denen yerden dağılarak Irak, Şam ve Yemen'e doğru yola çıktılar. Hz. Peygamber (s.a.a) de Medine'ye hareket etti.

Bizans Savaşı İçin Genel Seferberlik

Bizans Savaşı İçin Genel Seferberlik

Hz. Peygamber (s.a.a) İslâm devletinin kuzey sınırlarına büyük önem veriyordu. Çünkü bu sınırların ötesinde düzenli bir devlet yapısına ve güçlü bir orduya sahip olan Bizans devleti vardı.

Resulullah'ın Son Günleri

Resulullah'ın Son Günleri

Hz. Peygamber'in (s.a.a) yüksek ateşinin ağırlığına ve hastalığının verdiği acıya rağmen cemaate namaz kıldırmak

Son İslam Risaletinin Bazı Öğretileri

Son İslam Risaletinin Bazı Öğretileri

Yüce Allah, Hz. Muhammed'i (s.a.a) peygamberlerin sonuncusu, kendisinden önceki peygamberlerin şeraitlerinin neshedicisi olarak siyahı ve beyazı ile Arap'ı ve Arap olmayanı ile bütün insanlığa gönderdi.

İslam İlkelerinin Yüceliği

İslam İlkelerinin Yüceliği

Hz. Peygamber (s.a.a) yüce Allah'tan aldığı parlak bir şeriat ve adil bir yasal sistem ortaya koydu.

Kurân-ı Kerim

Kurân-ı Kerim

Yüce Allah, Peygamberi'ne, onu peygamber olarak gönderdiğinde açık ifadeli, hiçbir tarafına batılın sızmadığı Arapça bir Kur'ân indirdi.

Son Peygamberin Mirası

Son Peygamberin Mirası

Ümmîler arasından kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen Allah'tır.

Resulullah'ın Mirasından Örnekler

Resulullah'ın Mirasından Örnekler

Akıl, cehalete düşmekten koruyan bir bağ, bir dizgindir. Nefis, en pis bir hayvan gibidir. Eğer dizginlenmezse şaşırır.

Şeriatın Kaynakları

Şeriatın Kaynakları

Resullerin sonuncusu olan Hz. Peygamber (s.a.a) bütün insanlara gerçek mutluluğun yolunu gösterdiği gibi, kendilerine açıkladığı talimatlara uymaları şartı ile o mutluluğa ulaşmayı da garanti etti.

Dinin Rüknü Ehlibeyt

Dinin Rüknü Ehlibeyt

En son Peygamber (s.a.a), büyük emaneti, yani kendi Ehlibeyti olan Hz. Ali ile on bir oğlunu ve torununu çeşitli şekillerde tarif etti.

İslam İnancının Temel İlkeleri

İslam İnancının Temel İlkeleri

Yaratıcı, kendisini nitelediği sıfatlardan başka hiçbir sıfat ile nitelenemez. Duyu organlarının kendisini algılamaktan âciz olduğu