İmam Cevad’ın (a.s) Şahadeti

İmam Cevad’ın (a.s) Şahadeti

Memun, hicrî 218 yılında öldü ve ondan sonra yerine kardeşi Mu'tasım oturdu. Mu'tasım, hicrî 220 yılında İmam'ı (a.s) yakından gözetim altında bulundurmak için Medine'den Bağdat'a getirtti ve daha önce de dediğimiz gibi hırsızın elinin nereden kesilmesi gerektiğini belirtmek için düzenlenen meclise İmam'ı (a.s) da davet etti. Bu mecliste Bağdat kadısı İbn Ebu Davud ve diğerleri mahcup oldular. Bu olaydan birkaç gün sonra İmam'a (a.s) kin besleyen ve İmam'ı kıskanan İbn Ebu Davud, Mu'tasım'ın yanına giderek şöyle dedi:

Sizin hayrınızı istediğim için şu noktayı hatırlatmayı gerekli görüyorum: Birkaç gün önceki olayda bilginler, hükümet erkânı ve memleketin yüksek makamlarının huzurunda siz, Müslümanların bir bölümünün halife olarak tanıdığı Ebu Cafer'in (İmam Cevad) fetvasını, diğerlerinin fetvasına tercih ettiniz. Bu hareket hükümetiniz için doğru olmasa gerek. Bu haber halk arasında yayıldı ve onun izleyicileri için bir delil olarak algılandı.

İçinde İmam Cevad'a (a.s) karşı her türlü düşmanlığı besleyen Mu'tasım, İbn Ebu Davud'un bu sözlerinden daha fazla tahrik oldu ve İmam'ı (a.s) ortadan kaldırmaya karar verdi. Nihayet uğursuz kararını gerçekleştirip, hicrî 220 yılında İmam'ı (a.s) zehirleterek şehit etti.

İmam Ebu Cafer el-Cevad'ın (a.s) tertemiz cenazesi Bağdat'ta, Kureyş mezarlığında değerli dedesi İmam Musa b. Cafer'in mezarının yanı başında toprağa verildi.[1] Allah'ın salât-u selâmı ona ve tertemiz babalarının üzerine olsun!

Bu iki değerli İmam'ın mezarının bulunduğu yer şimdi Kazimeyn diye meşhur olup, eskiden beri Müslümanların ziyaretgâhıdır.

 

[1]- bk. el-İrşad, Şeyh Mufid, s.307; İ'lamu'l-Verâ, s.338; Biharu'l-Envar, c.50, s.6; Muntaha'l-Amal, c.2, s.234. İmam Cevad'ın (a.s) şahadet yılı, ayı ve gününde diğer görüşler de vardır; biz bu görüşleri zikretmedik.

Google+ WhatsApp