Kategori : İmam Cevat (a.s)

İmam Cevad'ın Kısaca Hayatı

İmam Cevad'ın Kısaca Hayatı

Değerli babasından sonra Allah'ın emri ve önceki İmamlar'ın bildirmeleri üzerine imamet makamına ulaştı.

Me'mun'un Amaçları

Me'mun'un Amaçları

Me’mun’un ısrarla yapılmasını istediği bu evlilik, tam anlamıyla siyasi bir olaydı. Me’mun’un bu evlilikten aşağıdaki şu amaçları güttüğünü söyleyebiliriz.

Vecîzelerinin Bir Kısmı

Vecîzelerinin Bir Kısmı

Kendi hevâ ve hevesine uyan bir insan, düşmanına dilediği şeyi vermiş demektir.

İmam Cevat (a.s) Bazı Sözleri

İmam Cevat (a.s) Bazı Sözleri

Kim bir işe şahit olur da onu sevmezse o işte bulunmayan kimse gibi olur. Kim de bir işte bulunmayıp da o işe razı olursa, o işte bulunan kimse gibi olur.

İmam Cevad

İmam Cevad"ın (a.s) İlmi Mirası

Genelde bir İmam dünyadan göçtükten sonra, ortaya çıkan bir takım zorluklardan dolayı Şiaların bir sonraki İmam"la irtibatı bir süre çok kısıtlı oluyordu ve hatta O Hazretin diğer şehirlerdeki vekilleri bile İmam"la irtibat kurmak için bir takım zorluklarla karşılaşıyorlardı.

İmam Cevad (a.s) ve Gayb Dönemi

İmam Cevad (a.s) ve Gayb Dönemi

Bazı Müslümanlar zaruret anları dışında gaybcılığı tamamen reddetmektedirler; fakat diğer bazıları da birinci grubun aksine ister zaruret durumunda ve ister zaruret durumu dışında her türlü meseleyi gaypla yorumlamaktadırlar.

İmam Cevad'ın (a.s) Hayatı

İmam Cevad'ın (a.s) Hayatı

İmam Cevad'ın (a.s) yaşam tarihi hakkında geniş bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü halifeler, muhaliflerinin faaliyetlerinden emanda olmak ve korunmak için siyasi kısıtlamalar getirerek daima masum imamlar hakkındaki haberlerin yayılmasına engel oluyorlardı.