Kategori : İmam Hüseyin (a.s)

Kerbela Yiğitleri

Kerbela Yiğitleri

"Allah yolunda öldürülenlere de ölü demeyin. Onlar diridir ama siz anlamazsınız..."

Hz. Hüseyin'in (a.s) Kişiliğine Kısa Bir Kısa

Hz. Hüseyin'in (a.s) Kişiliğine Kısa Bir Kısa

İmam Hüseyin b. Ali (a.s), meleklerin konduğu, vahyin indiği bir evde; gün boyu gökle temas halinde olan, sabah akşam okunan Kur’an nağmelerine tanık olan tertemiz bir mekânda dünyaya geldi.

Hz. Hüseyin'den Hikmet Dolu Sözler

Hz. Hüseyin'den Hikmet Dolu Sözler

Hiç şüphesiz din büyüklerimiz sadece onlardan söz edip, övmemiz, onları kutsamamız, onlar için ağlamamız ve onları sevmemiz için yaşamamışlardır. Bunlar kendi yerinde gerekli ve güzeldir fakat asla yeterli değildir.

İmam Hüseyin'in Ahlaki Faziletleri

İmam Hüseyin'in Ahlaki Faziletleri

İbn-i Asakir, Tarih-i Dimaşk kitabında şöyle naklediyor: “Bir gün İmam Hüseyin (a.s), abalarını yere sermiş kuru ekmek yemekle meşgul olan bir grup fakir ve yoksulların yanından geçerken İmam’ı yemeğe davet ettiler.

Tarihin Işığında Kerbela’dan Ders Almak

Tarihin Işığında Kerbela’dan Ders Almak

Eğer bizler bugün tam 1364 yıl sonra Kerbela Kıyamı’nı tarihte yaşanmış bir savaş veya iki farklı görüşün çatışması olarak algılarsak bu bizim İmam Huseyin’in kıyamının felsefesini anlayamamış olduğumuzu gösterir.

İmam Hüseyin'in (a.s) ve Kurân

İmam Hüseyin'in (a.s) ve Kurân

Burhan Tefsirinde nakline göre “Abdurrahman Es-Selemi İmam Hüseyin'in bir oğluna Fatiha Sure'sini okumayı öğretti

Kerbela Faciası

Kerbela Faciası

Bize, o topraklarda bir peygamberin oğlunun öldürüleceği haber verilmişti. Dolayısıyla, o peygamber oğlu ben olmaktan korkuyordum!

Kerbela Hadisesinin Siyah ve Beyaz Sayfaları

Kerbela Hadisesinin Siyah ve Beyaz Sayfaları

Aşura hadisesi ve Kerbela tarihinin iki sayfası var. Biri beyaz ve nurani sayfa diğeri ise siyah ve karanlık/zulmani sayfa, her iki sayfa, ya benzersizdir ya da benzeri az bulunan bir sayfadır.

İmam Hüseyin'e (a.s) Ağlamanın Felsefesi

İmam Hüseyin'e (a.s) Ağlamanın Felsefesi

İmam Huseyn as. Bir mektep vücuda getirdi. Bu mektep İslam’ın ameli mektebiydi, onun mektebi İslam’ın mektebiydi. İslam, mektebi beyan etti, Husyen as. amel etti. Bu mektebin yaşamasını istiyordu.

Neden İmam Hüseyin (a.s) Şehadeti Tercih Etti?

Neden İmam Hüseyin (a.s) Şehadeti Tercih Etti?

Yezid hilafete geçince tüm çabası, Muaviye'nin kendisinden sonra Yezid'in hilafet ve veliahtlık konusunda önerisini kabul etmeyen sayılı kişilerden ne pahasına olursa olsun biat alarak bu açıdan rahatlamaktı.

Bir Kıyamı Kutsal Kılan Şartlar

Bir Kıyamı Kutsal Kılan Şartlar

İmam Hüseyin (a.s) fevkalade azim ve mukaddes bir kıyam gerçekleştirmiştir. Bir kıyamı kutsal kılan bütün şartlar, İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamında mevcuttur hatta dünyada böyle bir harekâtın bir benzeri yoktur.