İslam'da Siyasi Liderlik Kitabı Çıktı

İslam'da Siyasi Liderlik Kitabı Çıktı

Değerli hocamız Latif Yılmaztekin'in tecümet ettiği Dr. Pervin Ahmedinejad'ın "İslamda Siyasi Liderlik" kitabı çıktı.

İslam, en yüce siyasi, içtimai, ekonomi ve yargı sistemine sahip bir mekteptir. Bu yüzden Allah velilerinin hedeflerinin en başında, böylesine ulvi değerlere sahip bir İslami hükümeti oluşturmak gelir. Bu tarih boyunca da böyle olmuştur.

Ne yazık ki Sadrı İslam’dan kısa bir süre sonra tarih, İslam hükümetinin gayri meşru hâkimler yüzünden asıl kimliğinden uzak kalacağı bir sürece girmiştir. Bu hakimler gerekli liyakate sahip olmadığından doğal olarak bu önemli meselenin değişik boyutları ve perspektifleri meçhul kaldı veya en azından yeterli ölçüde önemsenmedi.

Hz. Mehdi’nin (a.f) gaybet dönemi başladıktan sonra bazı fakihler ve âlimler bu konuyla ilgili yazılar ve kitaplar yazdıysalar da bu yetersiz olmuş ve sadece “teorik fıkıh” havzasıyla sınırlı kalmıştır. İmam Humeyni (r.a) bu konuyu nazari fıkıh dairesinden ilmi fıkıh alanına taşımış ve derinlemesine incelemiştir. Hatta bu çalışmasını gerçekleştirdikten sonra en kısa zamanda İslami bir hükümet teşkil etmeyi bereketli yaşantısının asıl hedefi olarak belirlemiştir.

İslam’da Siyasi Önderlik konusuna ışık tutması ümidiyle, yapılan bu araştırmayı Kurân ve sünnet ışığında ele aldık ve fakihlerin görüşleriyle süsledik. özellikle İmam Humeyni’nin (r.a) düşüncelerini aktarmaya çalıştık. Konu hakkında bilgi edinmek isteyenlere faydalı olur ümidiyle takdim ediyoruz.

 

Pervin Ahmedinejad

Google+ WhatsApp