KADİR GECESİ NEDİR?

KADİR GECESİ NEDİR?


İçinde bulunduğumuz bu günler kadir gecesi olma ihtimali olan gecelerdendir. Neden kadir gecesi olma ihtimali olan gecelerdendir diyoruz? Çünkü kadir gecesinin hangi gece olduğu belli değildir. Kur-an’ı kerim kadir gecesinin Ramazan ayıiçinde bir gece olduğunu söylemiş ama hangi gece olduğunu belirtmemiştir. Peygamber ve Ehl-i Beyt de bilmelerine rağmen o gecenin hangi gece olduğunu belirlememiş sadece Ramazan ayının son on gününün tekli gecelerinde aranmasıgerektiğini söylemişlerdir. Örneğin 19-21-23-25 geceler gibi.

Dolayısıyla kadir gecesini bir günle sınırlandırmak yanlıştır. Şu anda ki 27. gece kadir gecesine has kılınarak sadece 27. geceymiş gibi o gecede program yapmak yanlıştır. Camilerde en azından tekli gecelerin bir kaç tanesinde de program yapılmalıdır. Halkta bu konuda aydınlatılmalıdır. Siz camiye giden birine kadir gecesi ne zamandır diye sorsanız hemen 27. gece diye cevap verecektir. Çünkü bu vatandaş o geceden başka camilerde kadir gecesi adına program yapıldığınıgörmemiştir. Dolayısıyla bu uygulamanın bir an önce düzeltilmesi gerekir. Mademki kadir gecesinin günü belli değildir özellikle bir geceği belirleyip sadece o gecede program yapmak niye? Bunu birkaç geceye yaymak dine ve Kur-an’a en uygun olandır.

Peki kadir gecesini önemli kılan ve onu bin aydan daha hayırlı kılan şey nedir? Kadir gecesi ile ilgili olayları bir bir sıralayalım.

1- Kadir gecesinde insanların bir yıllık yani gelecek kadir gecesine kadar ki kaderleri belirlenir. Kadir gecesine kadir denilmesinin sebebi de budur zaten kader kelimesinden türeyen bir kelimedir. İnsanların kaderi o gece belirlenir.

2- Kadir gecesi bin aydan daha faydalıdır. Bin ay yaklaşık 83 yıl demektir yani bir insanın ömrü kadar. Bu geceyi faydalıgeçiren bir insan imanlı ve düzgün geçirdiği bir ömürden kendisine daha fazla fayda sağlamıştır.

3- O gece Melekler ve Ruh ismindeki ne olduğunu bilmediğimiz bir yaratık yeryüzüne inerek kadir gecesini faydalı işlerle Allah’ı kendisinden razı olarak geçiren mümin insanlara dua ederler. Meleklerin duası da kabul olduğu için o gece böyle insanlar tüm günahlarından arınırlar.

4- Kadir gecesi Kur-an’ın hepsinin peygamberimizin (s.a.a)’in kalbine indiyi gecedir. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın kur-an’ın ilk indiği gece bu gece değildir. kur-an ilk olarak Recep ayının 27. gecesi peygamberimize inmeye başlamıştır. Zaten o gecede Allah peygamberimize resmen peygamberlik görevine başlama izni vermiştir. Kadir gecesinde ki olay şudur; kur-an her kadir gecesinde Cebrail tarafından baştan sona peygambere okunur peygamberde onu dinlerdi ve daha sonra peygamberimiz onu Cebrail’e okurdu. Bu olayda zaten bir sünnet şeklinde Mukabile (karşılıklı okunuş) olarak her ramazan ayında halk tarafından uygulanır. Biri kur-an okur diğerleri de takip ederler.

5- Bu gece insanların af dilenip bağışlandığı gecedir. Dolayısıyla bu ramazan ayında ve bu gecede kendisini bağışlatamayanlar bir daha ki ramazana kadar kendilerini bağışlatamazlar.

6- Ehl-i Beyt ten gelen bazı hadislerde ilmin kapısı olan Ehl-i Beyt kadir gecesinin 19–21–23. gecelerde olma ihtimalinin daha güçlü olduğunu gösteriyor.

7- Bu geceler müminlerin emiri Hz. Ali (a.s)’ın secde halinde kufe Camisinde kılıç darbesini aldığı ve iki gün sonra şehit olduğu gecelerdir.

Bu geceler peygamberimizin şu hadisinin “ ben sizin aranızda iki değerli emanet bırakıp gidiyorum biri Kur-an diğeri Ehli beytim” ortaya çıktığı gecedir. Kadir gecesinde Kur-an inmiştir ve Ehl-i Beytin Babası ilim şehrinin kapısı olan Hz. Ali (a.s) şehit olmuştur bu gece “Kur-an ve Ehl-i Beyt” gecesidir.

Bu gece kur-an ve ehli Beyti aracı kılarak Allah’tan Af dilenmek gerekir. Bu gecelerde Allah’tan peygamberin şefaatini istemek gerekir. Bu gecede kendisini bağışlatamayanlar bir daha ki ramazana kadar kendilerini bağışlatamazlar.

Google+ WhatsApp