Kategori : KURAN

Kurân ve Öğüt

Kurân ve Öğüt

Kurân-ı Kerim açısından gerçeğe ulaşma yollarından biri öğüttür. Öğüt, dinleyicinin ruhunu ve kalbini yumuşatan açıklama türüdür.

Kurân'a Tevessül Etmek

Kurân'a Tevessül Etmek

Merhum babam Ali Ekber Magâzeî'nin ticarî işleri bir süre ters gitmiş, ağır bir borcun altına girmiş ve sonuçta borçlarını ödeyemez duruma gelmişti.

Kurân'da Selam

Kurân'da Selam

Uygar, ilkel, ilerlemiş ya da geri kalmış gibi kategorilere ayrılan eski-yeni tüm toplumlar ve kavimler, toplumsal yaşayışları çerçevesinde bir selâmlaşma geleneğine sahiptirler.

Kurân'ın Hakikatine Ulaşmak

Kurân'ın Hakikatine Ulaşmak

Kurân hakkında önemli olan sorulardan biri, Kurân-ı Kerim’in herkes tarafından anlaşılabilir olup olmadığıdır. Acaba herkes Kur’an’ın hakikatine ulaşabilir mi?

Kurân-ı Kerim’de Tövbe

Kurân-ı Kerim’de Tövbe

Allah dilediği kimseye tövbe nasip eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Kurân İnsanı Korur

Kurân İnsanı Korur

Kur’an insanı korur. Çünkü bireylerin, halkların ve medeniyetlerin hem ilerleme ve olgunluk etkenlerinin ve hem de yaşadıkları sorunlar ve helaket etkenlerinin tümü Kur’an-ı Kerim’de açıklanmıştır.

Kurân

Kurân

Andolsun ki, sana daima tekrarlanan yedi ayetli Fatiha'yı ve Kur'an-ı Azim'i verdik.

Kurân'da Ehlibeyt

Kurân'da Ehlibeyt

Allah ancak siz Ehlibeyt’ten her türlü kötülüğü, pisliği, günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister

Kurân-ı Kerim, İnsanın Hayat Programının Genel Hatları İçerir

Kurân-ı Kerim, İnsanın Hayat Programının Genel Hatları İçerir

Çünkü beşerin hayattaki mutluluğunu diğer dinlerden daha iyi, temin ve garanti eden İslâm dini, Kur'an-ı Kerim kanalıyla Müslümanlara ulaşmıştır. Akait, ahlak ve ameli kanunlardan oluşan İslâm dininin maddelerinin asıl kaynağı, Kur'an-ı Kerim'dir.