Kategori : KURAN

Kurân

Kurân

Andolsun ki, sana daima tekrarlanan yedi ayetli Fatiha'yı ve Kur'an-ı Azim'i verdik.

Kurân'da Ehlibeyt

Kurân'da Ehlibeyt

Allah ancak siz Ehlibeyt’ten her türlü kötülüğü, pisliği, günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister

Kurân-ı Kerim, İnsanın Hayat Programının Genel Hatları İçerir

Kurân-ı Kerim, İnsanın Hayat Programının Genel Hatları İçerir

Çünkü beşerin hayattaki mutluluğunu diğer dinlerden daha iyi, temin ve garanti eden İslâm dini, Kur'an-ı Kerim kanalıyla Müslümanlara ulaşmıştır. Akait, ahlak ve ameli kanunlardan oluşan İslâm dininin maddelerinin asıl kaynağı, Kur'an-ı Kerim'dir.

Kurân-ı Kerim Nübüvvet Senedidir

Kurân-ı Kerim Nübüvvet Senedidir

Kur'an-ı Kerim, birçok yerde, Allah kelamı olduğunu tasrih ediyor. Yani aynı kelimelerle Allah indinden sâdır olmuş ve Resul-i Ekrem de onu aynı kelimelerle almış ve açıklamıştır.

Kurân-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir.

Kurân-ı Kerim Kamil Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim Kamil Bir Kitaptır

Kur'an-ı Kerim, insanlığın hedefini en kâmil bir şekilde açıklamıştır. Zira gerçekçilikle yoğrulmuş olan insanlığın amacı, eksiksiz bir dünya görüşüne inanmak, bu görüşe uygun ve ondan kaynaklanan ahlak ilkelerini ve gerçek ameli kanunları uygulamaktan ibarettir.

Kurân-ı Kerim Daimi Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim Daimi Bir Kitaptır

Geçen fasılda değindiğimiz bahis, bu iddianın ispatı için yeterlidir. Zira bir maksat ve bir konuya ait fikir, mutlak surette kâmil ve eksiksiz ise onun itibar ve doğruluğu, sınırlı bir vakit ve belirli bir zamana mahsus olmayacaktır.

Kurân-ı Kerim'de Muhkem ve Müteşabih Ayetleri

Kurân-ı Kerim'de Muhkem ve Müteşabih Ayetleri

Allah, sözün en güzelini (ayetleri yekdiğerine) benzer ve ikişer ikişer olan bir kitap olarak indirmiştir. (Onu okuyup veya dinlerken) Rablerinden korkanların derileri buruşup çekişir.

Müfessire Göre Muhkem ve Müteşabbin Manası

Müfessire Göre Muhkem ve Müteşabbin Manası

İslâm uleması muhkem ve müteşabihin manası hususunda büyük ihtilaflara düşmüşler. Bu konudaki görüşler incelenirse yirmiye yakın farklı görüşün olduğu görülür.

Kurân-ı Kerim'de Te'vil ve Tenzil Vardır

Kurân-ı Kerim'de Te'vil ve Tenzil Vardır

Yüreklerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onları tevil etmek için, manaları açık olmayan ayetlere uyarlar. Onların tevilini ancak Allah bilir