Kategori : KURAN

Kurân'ın Kırâatı, Ezberlenmesi ve Rivayeti

Kurân'ın Kırâatı, Ezberlenmesi ve Rivayeti

Bir kaç kez deyinildiği gibi Peygamber-i Ekrem (s.a.a) in zamanında Medine’de teşkil edilen bir heyet, Kur’an-ı Kerim’i okumak, öğrenmek ve öğretmekle meşgul oluyordu.

Kârilerin Sınıfları

Kârilerin Sınıfları

Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında yaşayıp Kur’an’ın öğrenilmesi ve öğretilmesiyle uğraşan sahabeler, kârilerin ilk tabakası sayılmakta.

Yedi Kâri

Yedi Kâri

Üçüncü tabakadan olan yedi kâri, halk arasında büyük şöhret kazanmış ve kırâat konusunda diğer kârileri gölgede bırakacak şekilde merci’ durumuna gelmişlerdir.

Kuran'daki Ayetlerin Sayısı

Kuran'daki Ayetlerin Sayısı

Kur’an ayetlerinin sayısına dikkat etmek Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında başlamıştır.

SEYYİD RAZİ (R.A)

SEYYİD RAZİ (R.A)

İmam Zaman'ın (a.f) gaybetinin üzerinden yaklaşık bir asır geçmemişti ki Bağdat semalarında bir yıldız parladı.

ALLAME TABERSİ (R.A)

ALLAME TABERSİ (R.A)

Allame Ebu Ali Fazl b. Hasan Tabersi (r.a) emsaline az rastlanan Şia'nın büyük ve güzide müfessirlerindendir.