Kategori : KURAN

Kuran'daki Ayetlerin Sayısı

Kuran'daki Ayetlerin Sayısı

Kur’an ayetlerinin sayısına dikkat etmek Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında başlamıştır.

SEYYİD RAZİ (R.A)

SEYYİD RAZİ (R.A)

İmam Zaman'ın (a.f) gaybetinin üzerinden yaklaşık bir asır geçmemişti ki Bağdat semalarında bir yıldız parladı.

ALLAME TABERSİ (R.A)

ALLAME TABERSİ (R.A)

Allame Ebu Ali Fazl b. Hasan Tabersi (r.a) emsaline az rastlanan Şia'nın büyük ve güzide müfessirlerindendir.