Kategori : KURAN

ALLAME HİLLİ (R.A)

ALLAME HİLLİ (R.A)

Hz. Ali'den (a.s) şöyle nakledilmiştir: "Kûfe'den Sıffın savaşına giderken Babul tepelerinin birinin üzerinde durarak şöyle buyurdu:

İBNİ FAHD-İ HİLLİ (R.A)

İBNİ FAHD-İ HİLLİ (R.A)

Hicri 757 yılında artık Moğolların vahşice saldırıları durmuştu. Ancak vurdukları yaraların yerleri henüz kapanmamıştı.

MUHAKKİK-İ SANİ (R.A)

MUHAKKİK-İ SANİ (R.A)

Hicri 870, dokuzuncu asrın ortalarında Cebel-i Amul'un Kerek kasabasında sade ve mümin bir aile olan Şeyh İzzuddin Hüseyin'in (r.a) evi kutlu bir çocuğun dünyaya gelmesiyle aydınlandı.

KADI NURULLAH ŞUŞTERÎ (R.A)

KADI NURULLAH ŞUŞTERÎ (R.A)

Kadı Nurullah Şuşteri Maraşî nesep olarak İmam Seccad'a (a.s) ulaşmaktadır. Dedeleri Kadı Nurullah ve Necmuddin Mahmud Hüseyin Maraşî Amulî, Lübnan'ın Amul kasabasından Şuşter'e hicret etmiştir.