Kategori : KURAN

VAHİD BEHBEHANİ (R.A)

VAHİD BEHBEHANİ (R.A)

Muhammed Bakır hicri 1118 yılında İsfahan'da dünyaya geldi.[1] Babası dönemin müçtehitlerinden ve Şeyh Tusi'nin torunlarındandır.

MOLLA MEHDİ NERAGİ (R.A)

MOLLA MEHDİ NERAGİ (R.A)

Tarihi Kaşan şehri eskiden beri ''Daru'l-Müminin'' olarak tanınmaktaydı. Çünkü her asır, dönemde büyük ve meşhur âlim ve fakihler yetiştirdi.

SEYYİD BAHRU'L-ULUM (R.A)

SEYYİD BAHRU'L-ULUM (R.A)

Muhammed Mehdi, Seyyid Murtaza Tabatabai Burucerdi'nin oğludur. İmam Hasan (a.s) torunlarından olan Muhammed Mehdi hicri 1155'in Şevval ayında Kerbela'da ilim ehli, asil ve soylu bir ailede dünyaya geldi.