Kategori : KURAN

ŞEYH HÜRR-İ AMULİ (R.A)

ŞEYH HÜRR-İ AMULİ (R.A)

Değerli fakih, büyük bir muhaddis, Şia'nın iftihar kaynağı sayılan ve İslam âlemine paha biçilmez eserler kazandıran ...

VAHİD BEHBEHANİ (R.A)

VAHİD BEHBEHANİ (R.A)

Muhammed Bakır hicri 1118 yılında İsfahan'da dünyaya geldi.[1] Babası dönemin müçtehitlerinden ve Şeyh Tusi'nin torunlarındandır.

MOLLA MEHDİ NERAGİ (R.A)

MOLLA MEHDİ NERAGİ (R.A)

Tarihi Kaşan şehri eskiden beri ''Daru'l-Müminin'' olarak tanınmaktaydı. Çünkü her asır, dönemde büyük ve meşhur âlim ve fakihler yetiştirdi.

SEYYİD BAHRU'L-ULUM (R.A)

SEYYİD BAHRU'L-ULUM (R.A)

Muhammed Mehdi, Seyyid Murtaza Tabatabai Burucerdi'nin oğludur. İmam Hasan (a.s) torunlarından olan Muhammed Mehdi hicri 1155'in Şevval ayında Kerbela'da ilim ehli, asil ve soylu bir ailede dünyaya geldi.