Kategori : Kurân

Kurân-ı Anlamak

Kurân-ı Anlamak

Kurân’ı ve içeriğini bilmek ve tanımak, ona inananlara gerekli ve kaçınılmaz olduğu gibi, çeşitli bilim dallarıyla ilgilenenlere ve o alanlarda uzman olanlara da gereklidir.

Kurân Okumanın Faziletleri

Kurân Okumanın Faziletleri

Bu Kurân, dini ve dünyayı ıslah ederek insanlara kefil olan, onlar için ahiret ve dünya saadetinin güvencesini veren ilahî bir sırdır.

Kurân’ı İnanarak Yaşamak

Kurân’ı İnanarak Yaşamak

Evet, sen Kur'an diyorsun, ama hangi Kur'an? Cehaletin elinde teberrük edilip kutsanan bir nesne olan Kur'an mı? Cinayetin mızraklarının ucundaki Kur'an mı?

Kurân-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya Müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir.

Kurân Ahlakı Ne Demektir?

Kurân Ahlakı Ne Demektir?

Kuran ahlakı, dünyada güzel bir hayat sürebilmek ve sonsuz ahirete hazırlık yapabilmek için Allah’ın insanlara bir lütfudur Kişinin hayat boyu karşısına çıkabilecek her olaya karşı nasıl bir tavır içinde olması

Kurân ve Öğüt

Kurân ve Öğüt

Kurân-ı Kerim açısından gerçeğe ulaşma yollarından biri öğüttür. Öğüt, dinleyicinin ruhunu ve kalbini yumuşatan açıklama türüdür.

Kurân'a Tevessül Etmek

Kurân'a Tevessül Etmek

Merhum babam Ali Ekber Magâzeî'nin ticarî işleri bir süre ters gitmiş, ağır bir borcun altına girmiş ve sonuçta borçlarını ödeyemez duruma gelmişti.

Kurân'da Selam

Kurân'da Selam

Uygar, ilkel, ilerlemiş ya da geri kalmış gibi kategorilere ayrılan eski-yeni tüm toplumlar ve kavimler, toplumsal yaşayışları çerçevesinde bir selâmlaşma geleneğine sahiptirler.

Kurân'ın Hakikatine Ulaşmak

Kurân'ın Hakikatine Ulaşmak

Kurân hakkında önemli olan sorulardan biri, Kurân-ı Kerim’in herkes tarafından anlaşılabilir olup olmadığıdır. Acaba herkes Kur’an’ın hakikatine ulaşabilir mi?