Kategori : KÜTÜPHANE

Kurân'ın Şefaat ve Şikayeti

Kurân'ın Şefaat ve Şikayeti

Kur’an-ı Kerim canlı bir varlıktır; insanların amel, ahlak ve inançlarına şahittir; kıyamette de insan ile uyumlu bir sûrette ortaya çıkacaktır.

Affın ve Mağfiretin Kurân'daki Anlamı

Affın ve Mağfiretin Kurân'daki Anlamı

Bundan ortaya çıkıyor ki, af ve mağfiret her ne kadar zihni değerlendirme bakımından birbirinden farklı iseler ve biri diğerinin uzantısı ise de, sonuçta ifade ettikleri anlam bakımından birdirler.

İnsan, Adalet (Necü'l-Belaga)

İnsan, Adalet (Necü'l-Belaga)

Şaşarım şu insana ki bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte; bir kemikle doymaktadır, bir delikle soluk almakta.

Akıl, Bilgi (Nehcü'l-Belaga)

Akıl, Bilgi (Nehcü'l-Belaga)

Akıllının gönlü, sırrının sandığıdır. Güler yüz, güzel huy dostluk ağıdır; tahammülse ayıpların kabridir.

Din, İman, Kurân (Nehcü'l-Belaga)

Din, İman, Kurân (Nehcü'l-Belaga)

İman dört direk üstünde durur: Sabır, yakin, adalet, cihat. Sabır dört kısımdır: Özlem, korku, çekinmek, tetikte durmak. Cenneti özleyen dileklerden vazgeçer.

Dünya ve Ahiret (Nehcü'l-Belaga)

Dünya ve Ahiret (Nehcü'l-Belaga)

Gerçekten de siz, içinizden, ölen kişinin gördüğünü görseydiniz feryat eder, inleyip sızlardınız; korkardınız; dinlerdiniz; itaat ederdiniz.

el-Mizan'da Muhkem, Mütebaşih ve Tevil

el-Mizan'da Muhkem, Mütebaşih ve Tevil

Sana kitabı indiren O'dur. Ondan bir kısım ayetler muhkemdir ki onlar kitabın anasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve yorumunu yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: "Biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez.

Rızk Kavramının Kurân'daki Anlamı

Rızk Kavramının Kurân'daki Anlamı

Hiç şüphesiz, rızk veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah'tır. ayeti belirleyici sınırlandırıcı ifade tarzıyla sırasıyla şu hususları ifade etmektedir

Affın ve Mağfiretin Kuran'daki Anlamı

Affın ve Mağfiretin Kuran'daki Anlamı

or: Allah'a yakın olmak ve cennet nimetine ermek, daha önce Allah'ın mağfiretine nail olmaya, tövbe ve benzeri yollarla şirkin ve günahların pasından arınmaya bağlıdır.

Abdest Ayetinin Açıklanması

Abdest Ayetinin Açıklanması

Ey inananlar! Namaza durmak istediğiniz zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızın bir kısmını ve üzerindeki çıkıntıya kadar ayaklarınızın bir kısmını mesh edin.

el-Mizan'da Ahir Zaman

el-Mizan'da Ahir Zaman

Defalarca değindiğimiz gibi Kur'ân-ı Kerim, önem verdiği meseleleri ele alırken, vurgulu ve sert bir üslûp kullanır.

Kurân'da Eski Cahiliye Dönemi

Kurân'da Eski Cahiliye Dönemi

Kur'an, Arapların, İslâm'ın ortaya çıkışına bitişik dönemini cahiliye dönemi diye adlandırır. Bunun tek anlamı, o günün Arapları arasında bilginin değil de bilgisizliğin, bütün işlerinde hakkın değil de batılın ve sakat görüşün egemen olduğunu vurgulamaktır.

Gayret ve Taassup Hakkında Birkaç Söz

Gayret ve Taassup Hakkında Birkaç Söz

Hiç şüphesiz insan yapısında onu çocuklar, kadınlar, kişisel şeref ve itibar gibi saygı gösterdiği ve önem verdiği değerleri savunmaya sevk eden bir içgüdü vardır.