Laçiner’e Bir Tepki de Alulbeyt’ten Geldi

Laçiner’e Bir Tepki de Alulbeyt’ten Geldi

Sayın Laçiner'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de Dünya Alulbeyt Müessese ve Vakıfları Türkiye Temsilciliğinden geldi.  Bazı Şiileri Mezhep çatışması çıkarmaya çalışmakla suçlayan Laçiner'e Ayetullah Sistani'nin tarihi fetvası hatırlatıldı.

 

Yüce Allah’ın Adıyla..

Allah’ın selamı Sevgili Peygamberimize ve onun Pak Elibeyt’ine olsun!

27.12.2011 tarihinde TRT Haber’de yayınlanan ve Sayın Sedat Laçiner’in de konuk olduğu “Açı” programındaki Şii karşıtı sözleri, yanlış yorumları, konuyu anlatmadaki taraflı ve kasıtlı üslubu Türkiye’de yaşayan Şii-Caferi vatandaşlar olarak bizleri derinden üzmüş, bir o kadar da endişelendirmiştir.

Bütün dünyanın özellikle de İslam ülkelerinin ateş çemberinden geçtiği bir dönemde TRT gibi güzide kurumumuzun bu yanlışa ortak olması üzüntümüzü katlamıştır. Şiileri değerlendirme konusunda kendilerinden birilerini davet etme nezaketi göstermeseler de, en azından tarafsız, mezhebi taassuptan uzak, Şiiler hakkında yeteri bilgiye sahip kimseleri davet etmelerini, yapıcı ve kaynaştırıcı misyon üstlenmelerini beklerdik.

Bu noktada Sayın Hüccetu’l İslam ve’l Müslimin Salahattin Özgündüz Hocamızın tepkileri yerinde, isabetli ve halkın tepkilerini, mezhebi tahrik endişelerini, yine vahdete ve ülkemizin birliğine vurgu yaparak dillendirmeleri çok yerinde ve isabetli olmuştur.

Birinci dünya savaşından sonra Sayın Laçinerin dokunmayı selah görmediği Arap şeyleri İngilizlerle masaya oturup, ülke alıp-satıp anlaşmalar yaparken ve Türkleri sırtından vururken, Seyit Muhsin Hekim, Ayetullah Hansari, Ayetullah Seyit Mustafa Kaşani, Ayetullah Şeyhu'ş-Şeriat İsfahanî, Ayetullah Seyyid Muhammed Said Habubî ve nice Iraklı Şii Müctehitlerimiz Osmanlının yanında İngilizlere karşı savaşmak için sadece fetva vermekle kalmayıp, 58,000 Şii gençle omuz omuza cephede savaşmış, komutanlık etmiş, şehit olmuş ve bazıları İngilizler tarafından esir alınarak yıllarca Hindistan zindanlarında hapsedilip işkence görmüştür. (Detaylı bilgi için Osmanlı arşivleri vesikaları “Necef” kısmına bakabilirsiniz)

Yani Sayın Laçinerin anlayacağı Sayın bakanın “Biz Almanya İçin Bir İmparatorluğu Feda Ettik” sözüne binaen Irak’ın mazlum ve onurlu Şiileri “bir Şii devletini Müslüman kardeşlerine feda ettiler” ve bir asır hep zulme uğradılar.

Böyle onurlu bir halkı değerlendirirken minnettar olmasanız da en azından ellerinden hala babalarımızın kanı dökülen krallara peşkaş çekmeden insaflı olmanız bir insanlık borcunuzdur.

İran, Irak ve Suriye gibi komşularımızla bozulmaya yüz tutan ilişkilerimize biraz da Sayın Laçiner gibi insanları taraflı ve yanlış yönlendiren Profesörlerimiz mi neden oldu şüphesiyle…Şia’nın mezhep fitnesi çıkarmak bir yana, Hz. Ali’nin tabiriyle tarih boyu hep fitnenin gözünü çıkardığını, Müslüman kardeşlerine ve vahdet konusuna bakışını Büyük taklit mercii Ayetullah Uzma Seyit Ali Sistani’nin şu sözleriyle hatırlatıyor, özellikle Sayın Laçiner'in kulağına küpe olmasını temenni ediyoruz:

“Ehli Sünnet Sizin Kardeşinizden de Öteye Canınız, Özünüzdür"

Yani siz karıştırmazsanız Irak halkı hem dün hem de bugün Türk halkının yanında olmuş ve olacaktır.

Alulbeyt

Google+ WhatsApp