Ölümü Ancak Saadet Bilirim!

Ölümü Ancak Saadet Bilirim!

İmam Hüseyin'in (a.s) meşhur sözlerinden ve Aşura öğretilerindendir. O gün kendi ashabına yönelik

Ölümü Ancak Saadet Bilirim!
İmam Hüseyin'in (a.s) meşhur sözlerinden ve Aşura öğretilerindendir. O gün kendi ashabına yönelik "Gördüğünüz gibi is buralara kadar vardı; gerçekten dünya değişti ve kötüleşti, iyilikler tersine döndü…" (1) cümleleriyle başlayan hutbesinin devamında söyle buyurmuştur:
"Görmüyor musunuz? Hakka amel edilmediği gibi, batıl da yasaklanmıyor! Bu durumda mümin olan, Allah'a kavuşmayı diler. Şüphesiz ben, ölümü saadet, zalimlerle yasamayı ise aşağılık bilirim." (2)
Şehitlerin Efendisi İmam Hüseyin'e (a.s) ait bu sözler, insana şerefli ve izzetli bir yasamı öğretmektedir. Bu yüce öğretilerin dışında ise insan, sırf "canlı kalmak" için her türlü zulme boyun eğecek, özgürlüğünü ve izzetini yitirecektir. Aşura eğer özgürlüğün misyonu haline gelmişse, kaynağını iste bu semavî öğretilerden almıştır.


1-Biharu’l-Envar, c.44, s.387.
2-Biharu’l-Envar, c.44, s.387; Hayatu’l-İmam el-Hüseyin, c.3, s.98; Menakıb, İbn-i Şehraşub, c.4, s.68

Google+ WhatsApp