Secde Ayetlerinin Hükmü

Secde Ayetlerinin Hükmü

Ayetullah Sistani'nin Fetvaları

Soru: Radyo stüdyosunda secde ayeti okunur, radyo vesilesiyle insan da duyarsa secde vacip olur mu?
Cevap: Secde etmesi vaciptir.
 
12Soru: Bir kimse secde ayetini radyo teyp gibi kasetten duyarsa secde vacip olur mu?
Cevap: Hayır vacip değildir.
 
13Soru: Bir kimse secde ayetini gramofon veya teypten duyarsa vacip midir?
Cevap: Hayır vacip değildir.
 
14Soru: Secde ayeti uykuda olandan, deliden veya Kuran’ı ayırt edemeyen çocuktan duyulursa secde vacip olur mu?
Cevap: Evet vacip olur.
 
15Soru: Bir kimse namaz dışında secde hâlinde iken secde ayetini okur veya onu dinlerse, ne yapması gerekir?
Cevap: Başını secdeden kaldırıp yeniden secde etmesi gerekir.
 
16Soru: İnsan secde ayetini okurken, secde ayeti okuyan başka birisini de dinlerse kaç secde etmesi gerekir?
Cevap: Bu surette iki secde etmelidir.
 
17Soru: Bir kimse irade dışı secde ayetlerini duyarsa secde etmesi gerekir mi?
Cevap: Secde etmesi iyi olmakla birlikte farz değildir.
 
18Soru: Eğer insan secde ayetini duyduktan sonra secde etmeyi unutursa ne yapmaldır?
Cevap: Aklına geldiği zaman secde etmelidir.
 
19Soru: Secde ayeti olan ayetleri dinleyen kimsede mi secde etmelidir?
Cevap: Bu ayetlerden birini okuyan veya dinleyen kimsenin ayet bittikten hemen sonra bir secde etmesi gerekir.
 
20Soru: Kurân-ı Kerim'in kaç suresinde secde ayeti vardır?
Cevap: Kurân-ı Kerim'in şu dört suresinin her birinde bir secde ayeti vardır: "Necm, Alak, Secde ve Fussilet Sureleri."

Google+ WhatsApp