Suudi Konsolosluğu Önünde Bahreyn Direnişi

Suudi Konsolosluğu Önünde Bahreyn Direnişi

İstanbul’da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen yürüyüş ve mitinge katılan yüzlerce müslüman kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail, kahrolsun Suudi ve Al-i Halife rejimleri sloganı eşliğinde Suudi rejimi konsolosluğuna doğru yürüdüler.

Bahreyn halkıyla dayanışma ve emperyalist güçlerle bölgedeki uşaklarının cinayetlerini tel’in amaçlı düzenlenen bu yürüyüş  Suudi rejiminin 4.Levent bölgesinde bulunan İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanıldı ve Basın açıklaması Ziya Türkyılmaz tarafından yapıldı.

Basın açıklamasını:

Bismillahirrahmanirrahim

 Değerli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üyeleri, Değerli alimler, aydınlar ve öğrenciler, Değerli basın ve medya temsilcileri Ve tüm katılımcılar, 

Zulme, cinayete, işgale dur demek için düzelenen bu yürüyüşe ve mitinge katıldığınız ve davete icabet ettiğiniz için hepinize tertip komitesi adına tebrik  ve teşekkürlerimi bidirmek isterim.

 Bugün bu eyleme katılanlar herhangi bir ayırım yapmaksızın zulmün, baskının, cinayetin, işgalin ve despotizmin her türüne dünyanın neresinde  olursa olsun dur demek, zalimleri, işgalcileri ve  canileri lanetlemek için toplanmış bulunyorlar.

 Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde birkaç aydan beri devam edegelen halk kıyamları arasında bir ülke halkı vardır ki çeşitli yönlerden başkalarından daha farklı bir konumda bulunmaktadır. Bu ülke BAHREYNdir.

 Hiç kuşkusuz Tunus, Mısır, Yemen, Libya, Fas, Ürdün, Suriye, Suudi Krallığı ve Bahreyn gibi ülkelerde baş gösteren halk hareketlerinin hepisi dini değerlere dönüş, medeni hak ve özgürlükleri kazanma ve dış güçlere karşı bağımsız ülke özlemine yöneliktir ve Bahreyn bu kaideden istisna değildir.

 Adını saydığımız ülkelerde hakim güçlerle halk arasında devam eden mücadelede diktatör-zalim rejimler ya yıkılmakta, ya geri adım atmakta ve  uzlaşma yolunu seçmekte veyahut halk kıyamlarını bastırmak için uğraşırken, BAHREYN’in kukla Al-i Halife hanedan rejimi, kendi halkına  karşı yabancı ülke ordularını davet emek suretiyle iktidarını sürdürme yolunu seçmiştir.

 Başını ABD’nin çektiği Batı emperyalizminin onayı ve desteği ile Bahreyn’e giren Suudi Krallığı odusu iki aya yakın bir süredir bu ülkeyi işgal etmiş olarak Bahreyn halkına karşı katliamlar yapmakta, halkın toplanma mekanları olan camileri, hüseyniyeleri yerle bir etmekte, kıyam önderlerini, direnen halk kesimlerini, kadın-erkek, ihtiyar-çocuk demeden  bu ülke Müslümanlarını acımasızca katletmektedir.

 Uluslararası siyonizmin kontrolündeki medya ise kasıtlı olarak Bahreyndeki cinayetleri sansürlemekte ve dünya kamuoyundan gizlemeye çalışmaktadır.

 Ve işte  bu sebepten dolayı Suudi rejiminin Bahreyn’i işgalini, uluslar arası ve yerel kitle iletişim araçlarının bu konudaki suskunluğunu protesto etmek, mazlum Bahreyn halkının acılarını paylaştığımızı bildirmek ve dünyanın her yanındaki mazlum halklarla dayanışma içerisinde bulunduğumuzu haykırmak için bugün burada toplanmş bulunuyoruz.

 Yaşasın bölge halklarının haklı kıyamları

Yaşasın Bahreyn halkının mazlumane direnişi.

 

Google+ WhatsApp