TAKVA EHLİNİN NİŞANELERİ

TAKVA EHLİNİN NİŞANELERİ

Din büyükleri takva ehlinin nişanelerini, Kur’an ayetlerinden ve rivayetlerden istifade ederek aşağıdaki meselelerde sıralamaktadırlar:

Mükellefin amel, ahlak, muamelat, ailevi ve toplumsal ilişkilerinde ihtiyaç duyduğu ölçüde şer'i ilimleri elde etmek.

Sağlığa riayet yoluyla bedensel sağlığını korumak, içme ve yemek adabıyla amel etmek.

Hayat işlerinde feraset ve zekasını kullanarak hayatın tüm boyutlarında emin olmak.

Nefsin iffetini korumak, sözde doğru olmak, ahlaki güzelliklerle süslenmek, rezaletlerden uzak durmak, riyadan ve iki yüzlülükten temizlenmek, hayatında dünyanın fazlalık maddelerinden beri olmak. Hıyanet, özür ve desiseden beri olmak, ilim ve fazilet ehline saygılı davranmak, farz ve nafile bütün şer’i görevlerini yerine getirmek, insanı Allah’ın dini, helalı ve haramı ile tanıştıran, insanın kemal ve gelişiminden başka bir beklentisi olmayan rabbani bir alimin elinden tutmak. Zira rabbani olmayan bir alime yönelmek şekavet ve helak oluş sebebidir.

İmam Sadık (a.s) bu hakikati yani rabbani alime uyma hususunu tavsiye ederek şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz yalancı insanın nişanesi, sana yer ve göklerin haberini verdiği halde helal ve haram konularından bir şey sorulduğunda, nezdinde(cevap verecek) hiçbir şeyin olmamasıdır.” [1]

Hakeza takva ehlinin nişanesi olaylar karşısında sabretmek, bütün işlerinde İslami sünnet ve adaba riayet etmek, zikir ehli olmak, sürekli zikretmek, ihlaslı bir niyete ve batın sefasına sahip olmak ve nefsini kontrol etmektir. Böyle bir insan bu yolu kat ederek ilm’ul yakine, ilm’ul yakinden ayn’ul yakine ve ondan da hakk’ul yakin’e ulaşır.

[1] Kafi, c. 2, s. 340 ve Meheccet’ul Beyza, c. 5, s. 140

Google+ WhatsApp