4. İmam Ali (a.s) Uluslar Arası Entelektüel Yaratıcılık Yarışması

4. İmam Ali (a.s) Uluslar Arası Entelektüel Yaratıcılık Yarışması

4. Uluslar arası İmam Ali Konulu kitap yarışması başladı.

 

İmam Ali Uluslar Arası Entelektüel Yaratıcılık Ödülü
Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla
Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Peygamberi ve namaz kılan ve rükû halinde zekât veren müminlerdir[1].
İmam Ali b. Ebutalib’in (a.s) kabri şerifi Hicri 40 yılında Necef-i Eşref’te defnedildiği günden itibaren buradaki mukaddes ravzadadır. Bugüne kadar, tarih boyunca birçok kubbe ile inşa olan bu mekân dünya harikalarından biri haline gelmiştir. Bütün müminlerin kalbi bu yüce şahsiyetin muhabbetiyle doludur. Bu yüzden büyük âlimler hep onun civarına defnedilmek istemişlerdir. Böylece bu ravza zamanla yetkin âlimlerin, büyük filozofların, düşünce önderlerinin ve tarihte iz bırakmış büyük şahsiyetlerin mezarı haline dönüşmüştür. İmam Ali’nin mukaddes türbesinin yönetimi, bağımsız bir genel sekreterlik olmakla birlikte, verdiği hizmetlerde yüce merceiyet makamının yönlendirmelerini kendisine hep referans almaktadır. Düşünce ve Kültür işleri dairesi dâhil olmak üzere fen ilimleri ve medeniyet araştırmalarına has bir bölümü de bünyesinde bulunduran pek çok alt kuruma sahiptir. Amaç düşünce ve ilmin sonucunu elde etmek ve bu da ancak İmam Ali gibi bir şahsiyete tam bir bağlılıkla mümkündür.
Projenin Tanıtımı
Uluslar arası ödül projesi, bu türbenin entelektüel projelerinden biri olup yılın en iyi kitabını seçip ödüllendirmekle bilgiyi geliştirip sağlamlaştırmayı ve İmam Ali’ye dair zengin maarif hazinesini korumayı amaç edinmiştir.
Mukaddime
İmam Ali türbesi, İmam Ali’nin üstün şahsiyeti hakkında ve medeniyet sahasındaki ilim ve tecrübe mirasına ilişkin yazılmış olan en iyi üç kitaba uluslar arası ödülün takdim edileceği bir yarışma projesi başlatmıştır. Amaç, Nehc’ül-Belağa ve şerhlerini tanıtmak, onun ilim meydanında, insan ve toplum hareketinde, tarih ve felsefenin şekillenmesindeki etkisine dair derinlemesine analizde bulunulmasına katkı sağlamaktır.
Konu olarak İmam Ali’yi seçmemizin nedenine gelince; bu eşsiz şahsiyette yüce özelliklerin bulunduğuna inancımız tamdır. Onun bıraktığı ilim ve amel mirası enfes bir düşünce hazinesi sayılmaktadır. Bu düşünce hazinesine vakıf olmak, bütün halkların kültürlerini geliştirecek; bütün din, mezhep, düşünce ve medeniyetlerin mensuplarındaki düşünce yapısını olumlu yönde inşa edip güçlendirecektir. Bu aynı zamanda orijinal İslami düşünceyi oluşturduğundan farklı ekollere mensup olmalarına rağmen Müslümanların kalplerinde bu düşüncenin perçinleşmesine, İmam Ali’nin muhabbeti ekseninde bir kaynaşmaya, tarihi olaylar, sorunlar ve asrımızdaki olayların çözümünde onun yöntemine sarılmaya vesile olacaktır.
Bu ödül festivalinin sonuçları 1433 Hicri yılının Recep ayının 13. Günü duyurulacaktır. Geniş bir alanda kurulacak uluslar arası kitap fuarının ortasında bir konferans düzenlenecek, bu konferansa İmam Ali’nin (a.s) şahsiyeti hakkında eseri bulunan bütün yazar ve araştırmacılar katılacaktır. Konferansta en iyi kitaba sahip olan yazarlara ödülleri takdim edilecektir.
Davetiye
Necef-i Eşref şehrinin 2012 yılının İslami kültür başkenti seçilmiş olması sebebiyle İmam Ali Türbesi sekreterliği, İmam Ali Uluslar Arası Entelektüel Yaratıcılık Ödülü programı için bu şehri seçmiştir. Bu program, İmam Ali b. Ebutalib’in şahsiyeti ekseninde onun tarih içindeki ve gelecek kuşaklar üzerindeki büyük etkilerini yaratıcı bir üslupla ortaya koyacak akademik ve bilimsel bir projedir.
Sizi, hakikati yüceltecek bu bilimsel etkinliğin ilk oturumuna katılmaya davet etmekten mutluluk duymaktayız.
İmam Ali Kutsi Türbesi Sekreterliği
Ödülün Amacı
1-        Küresel İslami bir kimlik oluşturmak ve bu kimliğin ancak İmam Ali’nin (a.s) şahsiyetini esas aldığında kapsayıcı olacağını vurgulamak.
2-        İmam Ali’nin ilmi ve ameliyle ihya etmiş olduğu ortak insani değerleri medeniyetler arası görüş teatileriyle güçlendirmek.
3-        Uzun bir geçmişi olan İslam medeniyeti ve onun olayları açıklamadaki yeteneğini iletişim çağı olan bugünün çağdaş dünyasına taşımak.
4-        İmam Ali’nin (a.s) şahsiyetinin çeşitli yönlerini hem teorik hem de pratikte yeniden tanımak ve günümüz dünyasına bu marifetin ışığıyla bakmak.
5-        Günümüz dünyasındaki krizlerin çözümünde İmam Ali’nin (a.s) devlet ve toplum yönetiminde esas aldığı yönteme itimat edilebileceğini kanıtlamak.
Yazılacak Eserlerin Mihverleri…
Birinci Mihver: İmam ve İnsani Kavramlar
·                    İnsan ve İnsani Değerler
·                    Yargı ve Kamu Hakları
·                    İnsan Hakları
·                    Hayvan Hakları
·                    Dinler ve Azınlıklar
·                    Fedakârlık ve Düşmanlara Karşı Muamele
·                    Kamu Malını Korumak
·                    Fazilet ve Ahlak
·                    Yönetici ve Tebaa
·                    Barış İçinde Yaşamak
İkinci Mihver: İmam ve Akademik Araştırmalar
1-                 İslami Görüş
*- Sosyal, Ekonomik ve Askeri Kuramlar
*- Fanatizm ve Radikalizm
*- İtidal ve Vasatçılık
*- Hayat ve Ölümün Felsefesi
*- Çeşitli İlimlerin Metodolojileri
*- Medeni Toplumun İnşası
2- Çağdaş Dünya Görüşü
*- Ahlaki Kuramlar
*- Mümkün ve Sabit
*- Küreselleşme ve İslami Görüş
*- Empati ve Başkasını Temsil Etme
*- Diyalog Felsefesi
*- Devlet ve Muhalefet Kavramı
*- Dürüstlük ve Şeffaflık
Katılım Şartları
*- Yapılmış çalışma, marifet meydanına yeni bir şey eklemeli
*- Araştırma daha önce sunulmamış olmalı.
* - 150 ila 300 sayfa arasında olmalıdır.
*- Fasih Arapça veya İngilizce dilinde yazılmış olmalıdır.
*- Araştırma Bilimsel Tahkim Kuruluna sunulacak ve bu kurulun vereceği kararlar kesin kabul edilecek ve itiraz kabul edilmeyecektir.
*- Projenin Yüksek Komisyonu araştırmaları sahiplerine geri vermek zorunda olmayacaktır.
*- Her bir oturumda sadece bir mihver hakkındaki yazı ödüle aday olacaktır.
*- Çalışmalar ancak bilimsel araştırma koşullarını taşımasıyla sunulacak…
*- Yarışmaya sunulan çalışmada zamanlama cetveli de dikkate alınacaktır.
İletişim
Alulbeyt Yayıncılık
Güneşli Evren Mah. İstiklal Cad. Altay Sok. No:45 Bağcılar İSTANBUL
Tel:+90 212 474 12 14 / Fax: +90 212 602 04 09
Komiteler
Projeye Hâkim Yüksek Komite:
İmam Ali Kutsi Türbesi Sekreterliği ve Bu Türbenin Genel Sekreteri.
Düzenleme Komitesi:
1-                 Üstat Ali Cihad Hisani (Başkan)
2-                 Dr. Rezzak Abdulemir Mehdi Tayyar (Üye)
3-                 Dr. Muhammed Mahmud Zuveyn (Üye)
4-                 Dr. Abbas Ali Fiham (Üye)
5-                 Dr. Hasan Hemid Feyyaz (Üye)
6-                 Dr. Meysem Mehdi Salih (Üye).
7-                 Üstat Haydar Şakir’ul-Ced (Üye)
8-                 Üstat Haşim Muhammed Bacici (Üye ve Raportör).
Ödüller ve İkram
Birinci: Başarılı birinci kişiye şu ödüller verilecek:
1-                 Entelektüel yaratıcılık ödülü olarak İmam Ali altın kalkanı
2-                 10.000 (on bin) Amerikan Doları.
3-                 Yaptığı çalışma İmam Ali Türbesi tarafından masrafı karşılanarak müstakil bir kitap şeklinde yayınlanacak ve yarışmanın, döneminin ve kazanan birinci kişinin ismi de üzerine yazılacak.
İkinci: Kazanan ikinci kişiye şu ödüller verilecek:
1-                 Entelektüel yaratıcılık ödülü olarak İmam Ali gümüş kalkanı
2-                 7.500 (yedi bin beş yüz) Amerikan Doları.
3-                 Yaptığı çalışma İmam Ali Türbesi tarafından masrafı karşılanarak müstakil bir kitap şeklinde yayınlanacak ve yarışmanın, döneminin ve kazanan ikinci kişinin ismi de üzerine yazılacak.
Üçüncü: Kazanan üçüncü kişiye şu ödüller verilecek:
1-                 Entelektüel yaratıcılık ödülü olarak İmam Ali bronz kalkanı
2-                 5.000 (beş bin) Amerikan Doları
3-                 Yaptığı çalışma İmam Ali Türbesi tarafından masrafı karşılanarak müstakil bir kitap şeklinde yayınlanacak ve yarışmanın, döneminin ve kazanan üçüncü kişinin ismi de üzerine yazılacak.
Dördüncü: Bilim uzmanlarının kararları ve düzenleme komitesinin tavsiyesi doğrultusunda her bölümde ayrıcalıklı özelliği olan çalışmalar da yayınlanacaktır.
Beşinci: İmam Ali Türbesi her bölümde çalışmalarını sunmuş olan katılımcılara onur belgesi verecektir.
Not: Çalışmaların telif hakkı İmam Ali Türbesine ait olacaktır.
Program
İlk oturumun başlangıç tarihi: Hicri 1431 Zilhicce Ayının 18. Günü/ 25 Kasım 2010.
Birinci oturuma ait çalışmalar 01/01/2011 tarihinden itibaren 31/12/2011 tarihine kadar teslim edilmelidir.
Sonuçların belirlenim duyurulması: 31/03/2012
Onurlandırma toplantısı Hicri 1433 yılı Recep ayının 13’nde, yani İmam Ali’nin kutlu doğum gününde gerçekleşecektir.
 
 Not: Diğer diller için inceleme komisyonu kurulamadığından bu yılki Eserler Arapça ve İngilizce olarak kabul edilecektir.
Sekreterlik….


[1] - Maide 55.

Google+ WhatsApp