Kategori : AHLAK

İmanın Asaleti

İmanın Asaleti

Akliyyun hususunda ele alacağımız diğer bir mesele de imanın "asalet"e sahip olup olmadığı konusudur.

Yardımlaşma

Yardımlaşma

Erkekler bütün ev işlerini eşlerine yüklememeli, halı yıkamak, perde asmak ve misafir ağırlamak gibi işlerin ağır ve yoğun olduğu durumlarda bazen eşlerine yardımcı olmalıdırlar.

Allah’a Kavuşmanın Tek Yolu

Allah’a Kavuşmanın Tek Yolu

İlahi kitaba ve değerli İslam Peygamberinin (sallallahu aleyhi ve alih) sünnetine[1] amel ederek Yüce Allah’a kulluk, mutlak kemale ve sonsuz ilahi rahmete ermek için tek yoldur.

Ayetullah Sistani'den anayasa vurgusu

Ayetullah Sistani'den anayasa vurgusu

Irak'ın önemli İslam âlimlerinden, taklit mercii Ayetullah Ali Sistani, Irak'ta milli birlik hükümetinin kurulması konusunda siyasi grupları anayasaya bağlı kalmaya davet etti.

Ayetullah Sistani, ABD’nin oyununu bozdu

Ayetullah Sistani, ABD’nin oyununu bozdu

ABD’nin Suudi Arabistan eliyle destekleyerek Irak’taki gidişatı kendi lehine çevirtmek için kullandığı Allavi’nin koalisyon önerisi Ayetullah Sistani’den döndü.

Nefsi Tanımak

Nefsi Tanımak

İleride onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun

Ayetullah Sistani, el'Irakiyye grubunun

Ayetullah Sistani, el'Irakiyye grubunun

Irak'ın tanınmış büyük İslam âlimlerinden taklit mercii Ayetullah el-Uzma Seyyid Ali Sistani, el'Irakiyye ittifakının başkanı İyad Allavi'nin, hükümetin kurulmasıyla ilgili hazırladıkları listeye destek vermeleri yönündeki isteği kabul etmedi.

Merceiyet Tüm Gruplara Eşit Mesafede

Merceiyet Tüm Gruplara Eşit Mesafede

Necef’teki evinde Irak’ın en yüksek dini otoritesi Ayetullah Sistani’yi ziyaret eden el-Irakiye Lideri İyad Allavi, dini merceiyetin tüm siyasi gruplara eşit mesafede durduğunu söyledi.

Nefsin Mertebeleri

Nefsin Mertebeleri

Nefs-i Emmâre Nefs-i emmâre denilen bedbaht nefis zenginleştikçe şımarır. Bilgisi

Selam ve Musafaha

Selam ve Musafaha

Sosyal bağlar sağlamlaştırılmaya muhtaçtırlar. Bu bağları pekiştirmek, genel sözle sağlanamaz.

Nefsi İslah Etmek İçin Bir Öğüt

Nefsi İslah Etmek İçin Bir Öğüt

Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler.

Yüce Allah’a Bazı Yakınlaşma Yolları

Yüce Allah’a Bazı Yakınlaşma Yolları

Allah’a yakınlaşma yolları insanların nefisleri sayısıncadır. Bu yüzden insanlardan her biri için bütün insanların sayısınca yollar vardır.

Gençlere Tavsiye

Gençlere Tavsiye

İslam mantığı bu değildir asla; insanoğlunun hayatı inanmak ve inandığı şey uğruna mücadele etmekle özetlenemez. İnanç mevzu bahis değildir İslam'da.