Kategori : ALULBEYT AİLESİ

Abdülaziz El Hekim Hayatını Kaybetti

Abdülaziz El Hekim Hayatını Kaybetti

Irak İslami Yüksek Konseyi Lideri Abulaziz el-Hekim, yaklaşık bir buçuk yıl önce, İran’da akciğer kanseri tedavisi görmeye başlamıştı.

Ramazan ve Değişen Insanlar

Ramazan ve Değişen Insanlar

Dünya ve ahiret adına büyük işlere talip olmak gerekir ki bu da az gayretle olacak bir şey değildir.

Ramazan Ayı ve Oruç

Ramazan Ayı ve Oruç

Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç, size de yazıldı (farz kılındı). Umulur ki sakınırsınız.

Şaban Ayı ve Beraat Gecesi

Şaban Ayı ve Beraat Gecesi

Recep ayının başında Peygamber efendimiz (s.a.a)’e Peygamberlik vahyi gelmeye başladı; Şaban ayında vahiy devam etti ve Ramazan ayının başından itibaren Kurân-ı Kerim ayetleri Peygamber efendimize inmeye başla

Şaban Ayının Bütün Günlerinde Yapılan Ameller

Şaban Ayının Bütün Günlerinde Yapılan Ameller

Rivayetlerden de anlaşıldığı gibi, bu ayın en faziletli dua ve zikri, istiğfar yani "Allah'tan mağfiret dilemek"tir. Evet, bu ayda her gün yetmiş defa istiğfar eden kimse, diğer aylarda yetmiş bin defa istiğfar etmiş gibidir.

Mübarek Şaban Ayının Faziletleri ve Amelleri

Mübarek Şaban Ayının Faziletleri ve Amelleri

Şaban ayı da, oldukça fazilet ve şerefle dolu ve Resulullah'a (s.a.a) intisap edilen bir aydır. Peygamber efendimiz (ona ve Ehlibeyt'ine salât ve selâm olsun) bu ayı oruç tutar ve ramazan ayının orucuna birleştirir

Recep Ayının Faziletleri

Recep Ayının Faziletleri

Gerçek manâsı ile; Allah'a göre, yeri ve semaları yarattığı günden bu yana Allah'ın (CC) kitabında aylar on ikidir.

Recep Ayında Tutulan Oruç

Recep Ayında Tutulan Oruç

Kim Recep ayının sonuncu gününü oruç tutarsa, yüce Allah onu ölüm sarhoşluğunun şiddetinden, ölümden sonraki korkudan ve kabir azabından güvende kılar.

Recep Ayında Dua

Recep Ayında Dua

Recep ayı, duaların makbul olduğu bir aydır. Recep ayında hatalar bağışlanır.

Kurân-ı Kerim'de Aile Tarihi

Kurân-ı Kerim'de Aile Tarihi

Allah nefsinin çeldiricilerine rağmen onları bastırıp kendi hükümlerini kendisi ve evlatları üzerinde yürürlükte kılacak irada sahibi bir varlığı...

Hicabın Felsefesi

Hicabın Felsefesi

Değerli mücevherat olmasından dolayı kadının hürmet ve şahsiyetinin korunmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.

Recep Ayının Fazileti ve Ameller

Recep Ayının Fazileti ve Ameller

İmam Musa Kazım'dan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Kim Recepten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur."