Kategori : ALULBEYT AİLESİ

İslam'da Annenin Makamı

İslam'da Annenin Makamı

İslam'da annelik makamı ve annelik makamını ve insanın hayatındaki rolünü anlayabilmemiz için yüce Rabbimizin kitabına ve Resulullah'ın (s.a.a) ve Ehlibeyti'nin nurlu sözlerine müracaat etmemiz gerekir

İmamete Davet ve Tebliğ

İmamete Davet ve Tebliğ

Bu konuyu, Şia İmamlarının davetinin en açık özelliği olarak kabullenmek gerekir. Yüce peygamberimizin (s.a.a) dünyadan göçtüğü ilk yıllardan başlayarak imametin bütün dönemlerinde Şiî daveti,

Hz. Peygamberle İlgili Kıssalar

Hz. Peygamberle İlgili Kıssalar

Bir gün Resulullah (s.a.a) gülümseyerek göğe bakıyordu, bir adam Hazretin gülmesinin sebebini sorunca Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular

İslam'da Toplum ve Toplumsal İlişkiler

İslam'da Toplum ve Toplumsal İlişkiler

İnsan türünün toplumsal bir tür olduğunu ispat etmek için çok araştırma yapmaya gerek yoktur. Çünkü bu türün her ferdi bu fıtrat üzerine doğar. [Yani toplumsal yaşayış garizesi, her insanın fıtratında yatmaktadır

Kur'ân Ayetlerinde Fatıma (s.a)

Kur'ân Ayetlerinde Fatıma (s.a)

Kur'ân-ı Kerim, bazı insanları övmüş, konumlarına ve hak uğruna yaptıkları fedakârlığa yönelik bir onurlandırma olarak gece gündüz okunan ayetlerinde onlardan söz ederek hatıralarını ölümsüzleştirmiştir.

İmam Ali'nin (a.s) Kişiliğinden Görünümler

İmam Ali'nin (a.s) Kişiliğinden Görünümler

Bütün mükemmellikler İmam Ali b. Ebu Talib'in şahsında toplanmıştı. Övgüye değer bir görünüm ve huya sahipti. Yüksek bir soydan geliyor, onurlu bir mensubiyeti vardı. Tertemiz bir fıtrata, güvene ermiş razı olunmuş bir nefse sahipti.

İslam'da Ailenin Makamı

İslam'da Ailenin Makamı

İslam'da annelik makamı ve annelik makamını ve insanın hayatındaki rolünü anlayabilmemiz için yüce Rabbimizin kitabına ve Resulullah'ın (s.a.a) ve Ehl-i Beyti'nin nurlu sözlerine müracaat etmemiz gerekir.

İslam'da Büyük ve Küçük Günahlar

İslam'da Büyük ve Küçük Günahlar

Eğer size yasak edilen günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin kötülüklerinizi (küçük günahlarınızı) bağışlarız..." ayetinin günahların büyük ve küçük olarak ikiye ayrıldığına delâlet ettiği şüphesizdir ki ayette küçük günahlar, "kötülükler" olarak adlandırılmıştır.

İnsan, Ebedi Saadet İçin Yaratılmıştır

İnsan, Ebedi Saadet İçin Yaratılmıştır

İnsan, ebedi ve sonsuz olan ahiret yaşantısı için yaratılmıştır. Allah Teala, dünyayı ahiret için bir tarla kılmıştır ve bu dünyada yapılan iyi amellere karşılık olarak, ahiret mükafatını hazırlamıştır.

Ehlibeyt Mektebinde Peygamberlik İnancı

Ehlibeyt Mektebinde Peygamberlik İnancı

Tüm varlıklardan yüce olan bir yaratıcının var yaratıcımız olduğu kesin akli delillerle sabittir. Ancak insanlar O'nu göremez ve O'nunla direkt bağlantı kuramazlar. O halde, O'nun elçileri olmalıdır.

Hz. Peygamberin Bazı Kişilik Özellikleri

Hz. Peygamberin Bazı Kişilik Özellikleri

Hz. Peygamber'in ayrıcalıklarından biri insanlardan olan bir öğretmenin yanında okuma-yazma öğrenmemiş olmasıdır. O bir bilgi ortamında değil, cahil bir toplumda yetişti. Kur'ân'ın açıkladığı bu gerçek hiç kimse tarafından yalanlanmış değildir.

Ehlibeyt Mektebinde İmamet İnancı

Ehlibeyt Mektebinde İmamet İnancı

Peygamberlerin gerekliliği hakkında beyan ettiğimiz delillerin aynısı, peygamberlerin vasi ve halifeleri için de geçerlidir. Bir peygamberin vasileri, diğer bir peygamber zuhur edinceye kadar var olmalıdır. Çünkü vasiye olan ihtiyaç belli bir zaman veya hal ile sınırlı değildir.

Hermonutik Tefsir İlmi

Hermonutik Tefsir İlmi

"Hermonutik" terimi Yunanca bir terim olup "yorum yeteneği" veya "metin yorumu/tefsiri" anlamındadır. Bazıları bu terimin kök bakımından eski Yunan’da ilahelerin elçisi anlamına gelen peygamberini ifade eden "Hermes"la bağlantılı olduğunu söylemişlerdir. Hermes ilahelerin mesajlarını ulaştırdığı ve tefsir ettiği gibi, müfessir de dini metinlerin anlamını keşfetmeye çalışmaktadır.