Kategori : ALULBEYT AİLESİ

Hz. Fatıma’nın (s.a) Zühdü ve Takvasından Örnekler

Hz. Fatıma’nın (s.a) Zühdü ve Takvasından Örnekler

Resul-i Ekrem’in (s.a.a) ağlaması üzerine sahabe de ağladı. Ancak sahabe Peygamberin (s.a.a) niçin ağladığını bilmiyordu. Allah Resulü (s.a.a) o kadar müteessir olmuştu ki kimse bunun sebebini soramıyordu.

Amr Musa'dan Ayetullah Sistani'ye Övgü

Amr Musa'dan Ayetullah Sistani'ye Övgü

Arap Birliği genel sekreteri, Iraklı Şii taklit mercii Ayetullah Sistani'nin Irak ve İslam dünyası meseleleri hususundaki dâhiyane tutumlarını takdir etti.

Gureru'l Hikem Kitabı Çıktı

Gureru'l Hikem Kitabı Çıktı

Alulbeyt Yayıncık tarafından çıkarılan bu ölümsüz eser, İmam Ali'den nakledilen on binin üzerinde hikmetli sözü içermektedir.

Berlin İmam Cafer Sadık (a.s) Camiinde Aşura

Berlin İmam Cafer Sadık (a.s) Camiinde Aşura

Berlin İmam Cafer Sadık (a.s) Camiinde düzenlenen Aşura töreni, Ehlibeyt dostlarının yoğun katılımıyla yapıldı. Göz yaşlarının sel olduğu merasimde İmam Hüseyin'in (a.s) şahsiyeti ve mücadelesi anlatıldı.

Tuzluca'da Görkemli Aşura Merasimi

Tuzluca'da Görkemli Aşura Merasimi

Tuzluca’da Aşura Programı her yıl olduğu gibi bu yıl da kalabalık bir katılımla anma programı icra edildi. Ehli sünnet ve Caferi mezhebine mensup vatandaşlarımızın programa yoğun ilgisi gözlendi.

Yezid Kimdir?

Yezid Kimdir?

İçki içen, köpekler ve maymunlarla oynayan ayyaş bir gençti.3 Annesi Becdel-i Kelbî'nin kızı Meysun'dur.4 Meysun, babasının kölesiyle ilişkiye girmiş, netice itibarıyla Yezid, bu köleden dünyaya gelmişti

İhsanın Mükâfatı

İhsanın Mükâfatı

Tahran Pazarı'nda Alman gümüşü satan Seyit Hasan Verşuçî tüm sermayesini kaybettikten sonra ağır bir borcun altına girmişti.

İslamî Adabı Riayet Etmek

İslamî Adabı Riayet Etmek

Bir gün Emir’ul-Muminin Hz. Ali (a.s), hilafeti döneminde Kufe’nin dışında İslam’ın sığınağında yaşayan zimmi (Yahudi veya Hıristiyan) birisiyle yol arkadaşı oldu.

Ailede Eğitim

Ailede Eğitim

Aile, bir yandan temel eğitimin başladığı okul ve öte yandan da değişim, gelişim ve yüceliş zemini hazırlayan örnek edindirme ocağıdır.

Rahmet Günü Kurban Bayramı

Rahmet Günü Kurban Bayramı

İnsan, nefsanî istekler ve akıl seçenekleri arasında nefsanî istekleri seçtiğinde hayvanlığa doğru bir adım atmıştır öyle ki hayvanlardan bile daha aşağı bir konuma düşmüştür.

Müslim b. Akil’in Şehadeti

Müslim b. Akil’in Şehadeti

Tarihçiler, Müslim b. Akil’in Kufe’ye vardıktan sonra kaldığı yerle ilgili olarak farklı görüşler ortaya atmışlardır.

Amel Defteri Hakkına

Amel Defteri Hakkına

Kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

Lokmanın Vasiyeti

Lokmanın Vasiyeti

Oğlum! Halkın isteğine, onların övme veya kınamalarına bakarak hareket etme; çünkü insan, onları razı etmek için her ne kadar çaba sarfetse de hedefine ulaşamaz ve onları hoşnut edemez.”

İnsan ve İbadet

İnsan ve İbadet

Peki, insanın yaratılışından güdülen o yüce hedef nedir? Yukarıda geçen ayette o hedefin Allah'a dönüş olduğuna işaret edilmişti. Akıl da böyle hükmediyor.